》Taiwan Panorama

New Southbound Policy。

Taiwan Panorama (English) 201711

In this month’s cover story, we visit four of Taiwan’s national parks—Ta­roko, Yu­shan, Tai­jiang and Ken­ting—to explore various environmental topics, from the conservation of the Formosan sambar and the black-faced spoonbill to Yu­shan’s Wa­lami Trail and the ecology of the Heng­chun Peninsula. These are multifaceted issues that involve species, environments, ecologies, local economies, and ecotourism. (Read More)

New Southbound Policy。

台灣光華雜誌 (中文) 201711

本期《光華》編採團隊,深入太魯閣國家公園、玉山國家公園、台江國家公園、墾丁國家公園等地,從水鹿與黑面琵鷺的復育、玉山瓦拉米步道,到國境之南恆春半島的生態之旅。不僅是單一議題,而是結合物種、環境、生態、在地經濟與生態旅遊等面向,全方位報導這屬於台灣引以為傲的保育成果。 (Read More)

New Southbound Policy。

台湾光華雑誌 (Japanese) 201711

「光華」取材班は、太魯閣国立公園、玉山国立公園、台江国立公園、墾丁国立公園を訪ね、サンバーやクロツラヘラサギの保護、玉山瓦拉米トレイル、そして台湾最南端の恒春半島のエコツーリズムなどを取材した。単一のテーマではなく、生物種の保全、環境、生態、地域経済、エコツーリズムなど、多方面から台湾が誇る自然保護と環境保全の成果を見つめる。 (Read More)

New Southbound Policy。

Tạp chí Panorama (Vietnamese) 201710

Tạp chí “Taiwan Panorama” số 12, phiên bản ngôn ngữ các nước Đông Nam Á (số phát hành tháng 10 năm 2017) với chủ đề “Ẩm thực hàng ngày của Đài Loan” thông qua 5 bài viết : “Sự sáng tạo độc đáo của than củi”, “Gió thổi nước lên, gạo ngon đến”, “Tuyệt phẩm của dầu thực vật-Dầu Hoa Trà”, “Nước biển, đất, gió mùa, ánh nắng mặt trời và con người - những yếu tố tạo ra muối”, “Câu chuyện về món nước tương xưa”…giới thiệu đến độc giả Đông Nam Á các câu chuyện về củi, gạo, dầu, muối, nước tương, (Read More)

New Southbound Policy。

นิตยสารกวางหัวไต้หวัน (Thai) 201710

สำหรับฉบับที่ 12 (ประจำเดือนตุลาคม 2560) นำเสนอภายใต้หัวข้อ ìวิถีการกินอาหารของคนไต้หวันî ประกอบด้วย 5 บทความ ได้แก่ ìนวัตกรรมใหม่ของถ่านîìดินดีน้ำใส ข้าวไต้หวันรสโอชาî ìน้ำมันเมล็ดชา น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกî ìแสงแดด น้ำทะเลและวัฒนธรรม สูตรสำเร็จนาเกลือของไต้หวันîìตำนานซอสสูตรโบราณî ซึ่งล้วนเป็นการนำผู้อ่านชาวอาเซียนไปรู้จักกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวไต้หวันที่เกี่ยวพันกับเรื่องของถ่าน ข้าว ซีอิ๊ว และเกลือ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วิถีการกินอาหารของชาวไต้หวันและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์บนภูมิปั (Read More)

New Southbound Policy。

Majalah Taiwan Panorama (Indonesian) 201710

Taiwan Panorama edisi ke 12, Oktober 2017, mengusung tema “Kehidupan Taiwan”, yang terdiri dari 5 artikel berupa “Fungsi Baru dari “Arang”, “Geografis yang Menunjang, Hasilkan Produk Beras Unggulan”, “Minyak Kamelia: Makanan Super yang Sehat”, “Matahari, Air Laut dan Budaya - Formula Garam Taiwan” dan “Kisah Cerita Saus ala Tradisional” yang menyapa pembaca di kawasan Asia Tenggara untuk mengenal lebih banyak tentang cerita akan ragam kebutuhan bahan pokok dalam kehidupan manusia, (Read More)

1