》Taiwan Panorama

New Southbound Policy。

Taiwan Panorama (English) 201802

We also interview Tien Chung Kwang, Taiwan’s representative in India. The two main axes along which he promotes Taiwan-India relations are “creating a need for Taiwan” and “making India a base for sustainable operations.” He gives us his analysis of India’s unique cultural background, and enumerates Taiwan’s potential advantages in pursuing commercial opportunities in India. (Read More)

New Southbound Policy。

台湾光華雑誌 (Japanese) 201802

New Southbound Policy。

台灣光華雜誌 (中文) 201802

身為世界人口排名第二的印度,國土全球第7大,面積比台灣大91.37倍,同時也是一個充滿機會之地。走一趟印度,深入久居當地的媒體工作者、學生、舞者、華語教師和服務於印度企業的台灣人中,從印度民眾的生活習慣到思考邏輯,讓他們從各面向分享這多元、複雜,卻又有神邏輯的異彩國度。本期《光華》也特別專訪台灣駐印度代表田中光,「創造台灣被需要的價值」和「建立永續經營的基地」,是他推動台印關係的兩大主軸。從剖析印度特殊的文化背景開始,跟讀者分享印度的商機與台灣的潛在優勢。加上目前台商在印度的經驗分享,讓本期印度專訪精彩可期。 (Read More)

New Southbound Policy。

Tạp chí Panorama (Vietnamese) 201712

Tạp chí “Taiwan Panorama” phiên bản Đông Nam Á kỳ 13 (số tháng 12 năm 2017) với chủ đề "Thành tựu bảo tồn động thực vật và hệ sinh thái — Đài Loan xanh", dựa theo chủ đề nội dung tạp chí gồm 4 bài viết : "Tổ ấm thứ hai của Cò thìa mặt đen", "Cuộc tìm kiếm chú Nai Đài Loan", "Mắt xanh trên bán đảo", Walami Ngọc Sơn. Với mục tiêu đem câu chuyện công tác bảo tồn tại Công viên Quốc gia Taroko, Công viên Quốc gia núi Ngọc Sơn (YuShan), Công viên Quốc gia Đài Giang (TaiJiang), Công viên Quốc gia Khẩn (Read More)

New Southbound Policy。

นิตยสารกวางหัวไต้หวัน (Thai) 201712

ìไต้หวัน พาโนรามาî ภาษาเอเชียอาคเนย์ ฉบับที่ 13 เดือนธันวาคม 2017 นำเสนอในหัวข้อ ไต้หวันสีเขียว ผลสำเร็จแห่งการอนุรักษ์ มีบทความที่เกี่ยวข้อง 4 เรื่อง คือ ìบ้านแห่งที่สองของนกปากช้อนหน้าดำî ìการปรากฏตัวของกวางป่าî ìขุมทรัพย์สีเขียวบนแหลมเหิงชุนî ìเส้นทางเดินชมธรรมชาติหว่าลาหมี่แห่งภูเขาหยก-จากอดีตสู่ปัจจุบันî ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผลสำเร็จการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (Taroko National Park) อุทยานแห่งชาติอวี้ซาน (Yushan National Park) อุทยานแห่งชาติไถเจียง (Taijiang National Park) (Read More)

New Southbound Policy。

Majalah Taiwan Panorama (Indonesian) 201712

Taiwan Panorama edisi ke 13, Desember 2017, mengusung tema “Eco Green Taiwan, Kesuksesan Pelestarian”, yang terdiri dari 4 artikel berupa “Rumah Kedua Spoonbill Berwajah Hitam”, “Melacak Jejak Rusa Sambar Formosan”, “Mata Hijau di Semenanjung Hengchun” dan “Jalur Pendakian Walami”, yang menyapa pembaca di kawasan Asia Tenggara untuk mengenal lebih banyak tentang Taman Nasional Taroko, Taman Nasional Yushan, Taman Nasional Taijiang dan Taman Nasional Kenting, tentang ragam hasil upaya pelestarian (Read More)

1