:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษา และลดขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพจาก MOFA)

ศธ.ไต้หวันจัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษา และลดขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อให้การดูแลสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการศึกษาและการทำงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งปรับลดขั้นตอนในการรับรองวุฒิการศึกษา โดยผู้ที่ยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงนำเอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากต่างประเทศ อาทิ ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองบุคคล ไปยื่นต่อหน่วยงานเทศบาลในท้องที่ที่พำนักอาศัยเพื่อให้ทำการตรวจสอบและรับรอง

New Southbound Policy。นักแสดงงิ้วไต้หวันซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 สร้างผลงานยอดเยี่ยม สตม.ไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงเรียน (ภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

นักแสดงงิ้วไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 สร้างผลงานยอดเยี่ยม สตม.ไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงเรียน

นายไล่เหย้าหนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาซิ่วหลิน ตำบลหมินสง เมืองเจียอี้เปิดเผยว่า ในคณะงิ้วไต้หวันประจำโรงเรียนมีสมาชิกคนหนึ่งซึ่งก็คือ ดญ.สวี่ฮุ่ยหลิง เป็นบุตรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากประเทศไทย กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งปกติจะใช้เวลาในชั่วโมงกิจกรรมและช่วงพักเที่ยงมาเรียนรู้การขับร้องและการร่ายรำของงิ้วไต้หวัน โดยในการแสดงบนเวทีครั้งแรก ก็สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาอากงและอาม่าที่มาชมการแสดงในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก จัดได้ว่าเป็นนักแสดงหลักของคณะงิ้วไต้หวันประจำโรงเร

New Southbound Policy。ไต้หวันให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก่อนได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย (ภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

ไต้หวันให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก่อนได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ประกาศ “รายการและมาตรฐานในการยื่นขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ฉบับแก้ไข ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร แต่ยังไม่มีประกันสุขภาพเพราะยังไม่ได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้บริการและดูแลครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

New Southbound Policy。กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (MOEA) ช่วยผู้ประกอบการรุกเข้าสู่ตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

MOEA ชูกลยุทธ์การตลาดแบบ Customization ช่วยผู้ประกอบการบุกตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

จากการที่ตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ครองสัดส่วนการส่งออกของไต้หวันเกือบร้อยละ 20 ถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไต้หวัน จำนวนประชากรที่บ่งบอกถึงกำลังซื้ออันมหาศาล และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลาง ทำให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของตลาดโลก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวันคว้าโอกาสทางการค้าในตลาดผู้บริโภคประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) หรือ MOEA จึงได้จัดการประชุมชี้แจง “โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดในประเทศเป้าหมายน

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (กลาง) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยนายหลี่น่าหรงจะเข้ารับช่วงนายกสมาคม สมัยที่ 36 ต่อจากนางชิวจิงอิง นายกสมาคมคนปัจจุบัน (ภาพจาก TECO)

พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 และ 36 และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยได้จัด “พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 35 และ 36 และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน” โดยมีนายเหยาเผยจงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้บริหารสมัยที่ 36 ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ระหว่างนางชิวจิงอิง นายกสมาคมคนปัจจุบันกับนายหลี่น่าหรง นายกสมาคมคนใหม่ โดยในพิธีดังกล่าวคลาคล่ำไปด้วยผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายหวงเกินเหอและนางชิวจิ้งเยี่ยน นายกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย นายอวี๋เซิงชิง นายกสมาคมชาว

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในไทย โดยนายเหยาเผยจง (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมสมัยที่ 17 ได้ส่งมอบตราประทับประจำตำแหน่งให้กับนางชิวจิงอิง (ที่ 1 จากขวา) นายกสมาคมสมัยที่ 18 (ภาพจาก TECO)

ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในไทยสมัยที่ 17 และ 18

ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมมิตรภาพชาวจีนโพ้นทะเลไต้หวันในประเทศไทย ได้จัด “พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 17 และ 18 และกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่” ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วม พร้อมทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมในครั้งนี้ โดยนางชิวจิงอิง จะเข้ารับช่วงนายกสมาคมต่อจากนายเหยาเผยจง นายกสมาคมคนปัจจุบันต่อไป

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ทำเนียบปธน.และกต.ไต้หวัน ร่วมแสดงความห่วงใยต่อกรณีเหตุแผ่นดินไหวในเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบปธน.และกต.ไต้หวัน ร่วมแสดงความห่วงใยต่อกรณีเหตุแผ่นดินไหวในเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซีย

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15 ม.ค. ตามเวลาในกรุงไทเป เกาะสุลาเวสีในประเทศอินโดนีเซียเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงขนาด 6.2 ตามมาตราริกเตอร์ นายจางฉุนหาญ โฆษกทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ออกมาแถลงว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทราบข่าวแล้ว ท่านได้เร่งสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ส่งผ่านความห่วงใยที่รัฐบาลและประชาชนไต้หวันมีต่ออินโดนีเซีย พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยต่อประชาชนและครอบครัวผู้ประสบภัยในครั้งนี้ ตลอดจนระบุว่า หากรัฐบาลอ

New Southbound Policy。Dr. Trin Fawat Thuraw (ที่ 1 จากขวา) และนายเถียนจิ่งช่าน ร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่มกันหนาวให้กับสตรีชาวกระเหรี่ยงในพื้นที่แถบชายแดน (ภาพจากนายเถียนจิ่งช่าน)

บุคลากรโรงเรียนสอนภาษาจีนทางภาคเหนือของไทยร่วมส่งมอบน้ำใจด้านการป้องกันโรคระบาดให้กับพื้นที่แถบชายแดนไทย - เมียนมา

ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ธ.ค. ปี 2020 นายผางจงชาง ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาจีนหนานต้า จังหวัดเชียงราย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย และ Dr. Trin Fawat Thuraw ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทเขตภูเขา อาทิ หมู่บ้านแม่สุรินทร์ อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่สอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งมอบหน้ากากอนามัย เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่มกันหนาว และข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกับบรรดาชาวบ้านในพื้นที่

New Southbound Policy。สืบเนื่องจากในปีนี้ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 ทาง Taiwan ICDF จึงได้เปลี่ยนมาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านการเกษตรผ่านรูปแบบออนไลน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงของไทย (ภาพจาก Taiwan ICDF)

Taiwan ICDF จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงของไทย

ในปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการประสานความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวันกับไทย แต่เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ส่งผลให้การประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า – ออกประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในปีนี้กองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไต้หวัน (International Cooperation and Development Fund, Taiwan ICDF) จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลตาม “โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณ

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (ที่ 3 จากซ้าย) และแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมในกิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง “Yi Yi” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก TECO)

กิจกรรมฉายภาพยนตร์เรื่อง “Yi Yi” ที่จัดโดยสนง.ตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย เปิดฉากแล้ว

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์ไต้หวัน เรื่อง “Yi Yi : A one and a two” ณ โรงภาพยนตร์ House Samyan โดยภายในงานครั้งนี้ได้ติดต่อเชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐของไทย บรรดาเจ้าหน้าที่การทูตที่ประจำในไทย สื่อมวลชน อธิการบดีและอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน เข้าร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง “Yi Yi” ด้วยกัน ซึ่งภายในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่าร้อยคน บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

1 2 3 4 5 >>