:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนโรงเรียนประถมศึกษาชิงหัว (ภาพจาก NIU)

คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนหน่วยงานในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน (National Ilan University, NIU) แถลงว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ ดร. อู๋ปั๋วชิง อธิการบดี NIU พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษา จากหลักสูตร EMBA และคณะทรัพยากรชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย พร้อมใช้โอกาสนี้ในการนำตัวแทน NIU เดินทางเยือนโรงเรียนประถมศึกษาชิงหัว ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรักไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

New Southbound Policy。เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย คณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน โรงละครช้างของไทย และครูนาฏศิลป์ทั้ง 4 ท่าน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

คณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน และโรงละครช้างของไทย ใช้ศิลปะการแสดงเป็นสื่อในการถ่ายทอดมหากาพย์รามายณะ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดง ระหว่างไต้หวัน – ไทย และส่งเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศอาเซียน ทางฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย จึงได้เชิญคณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน และโรงละครช้างของไทย ประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2020 ได้ติดต่อเชิญครูนาฏศิลป์จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย เดินทางมาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ที่มีโครงเรื่องมาจากมหากาพย์ ที่คุ้นเคยกันดีในประเ

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เดินทางเยือนชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมอภิปรายในประเด็นการศึกษาของชาวจีนโพ้นทะเล กับประธานและเจ้าหน้าที่ชมรมฯ (ภาพจาก TECO)

ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้เดินทางไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมหารือกับบรรดาผู้นำชาวจีนโพ้นทะเล อาทิ นายเหอกั๋วเฉียง นายกสมาคมจีนยูนนานในจังหวัดเชียงใหม่ และนายหวังซื่อสี่ ประธานชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ดร.ถงเจิ้นหยวน ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายเหอกั๋วเฉียง ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมจีนยูนนานในจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 อีกทั้งยังได้อวยพรเนื่องในเทศก

New Southbound Policy。นายอู๋ปั๋วชิง (ขวา) อธิการบดี NIU ส่งมอบสิ่งของที่ระลึกให้กับนางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ นักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพจาก NIU)

คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน (National Ilan University, NIU) แถลงว่า ทางสถาบันได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วงที่ผ่านมา นายอู๋ปั๋วชิง อธิการบดี NIU พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษา จากหลักสูตร EMBA และคณะทรัพยากรชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ม.ค. คณะตัวแทนได้รับเชิญให้เข้าร่วม “พิธีเก็บเกี่ยวดอกกัญชา” เพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ดร. ถงเจิ้นหยวน (ที่ 7 จากขวา) เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดเส้นทางบินเชียงใหม่ - เกาสง ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพจาก TECO)

สายการการบินไทยสมายล์ เปิดเส้นทางบินใหม่จากเชียงใหม่ - เกาสง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า สายการการบินไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวระหว่างไทย – ไต้หวัน จึงตัดสินใจเปิดเส้นทางบินตรงจาก “เชียงใหม่ - เกาสง” ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยจะนำเอาเครื่องบินแอร์บัส A320 – 200 มาใช้ในการให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในทุกอังคาร พุธ ศุกร์และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ซึ่งพิธีเปิดเส้นทางบินในครั้งนี้ มีประธานคณะกรรมการบริหารของสายการบินไทยสมายล์เป็

New Southbound Policy。นายซูเหวินปิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน และนายฟางเจิ้งหลุน (ซ้าย) ได้ให้คำชี้แนะแก่ชาวบ้านในพื้นที่ ด้านเทคนิคการเพาะปลูกกาแฟ (ภาพจาก CJCU)

โครงการ USR HUB ของ CJCU ลงพื้นที่สำรวจเมล็ดพันธุ์กาแฟในชุมชนอาข่า

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. มหาวิทยาลัยฉางหลง (Chang Jung Christian University, CJCU) แถลงว่า โครงการบูรณาการทรัพากรข้ามประเทศ USR HUB ที่ดำเนินการโดยศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) ของ CJCU ได้ติดต่อเชิญนายซูเหวินปิน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาเซียน นำนายจงเวิ่นเยี่ยน นักศึกษาหลักสูตรวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของ CJCU เดินทางไปเยือนชุมชนอาข่า ระหว่างวันที่ 4 – 8 ม.ค. เพื่อลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศจากมุมสูง และถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรมของแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟ

New Southbound Policy。กลุ่มอาสาในต่างแดน รุ่นที่ 12 ของ LTU ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับเหล่าอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนจีนหวยหลง (ภาพจาก LTU)

กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ให้บริการอาสาฯ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยมาเป็นเวลา 12 ปี ต้อนรับเมล็ดพันธุ์ที่จะพัฒนาเป็นอาจารย์ในพื้นที่ต่อไปในอนาคต เดินทางมาศึกษาต่อที่ไต้หวัน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลิงตง (Ling Tung University, LTU) แถลงว่า กลุ่มอาสาสมัครในต่างแดนของ LTU ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครด้านการศึกษา ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 12 ปี เด็กและเยาวชนที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมในวันนั้น เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วในวันนี้ โดยในการเดินทางมาเยือนของกลุ่มอาสา LTU ในครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายในพื้นที่ ให้เดินทางมาเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ LTU เป็นจำนวน 2 คน พร้อมมอบทุนกา

New Southbound Policy。คณบดีและตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 40 คน เดินทางมาเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ใน TCU (ภาพจาก TCU)

ม.นเรศวรจับมือกับม.ฉือจี้ของไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฉือจี้ (Tzu Chi University, TCU) ได้แถลงว่า ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการทัศนศึกษาระยะสั้นของสถานศึกษา ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Project — Holiday School) ของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทาง TCU ได้เชิญคณบดีและตัวแทนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) รวม 40 คน เดินทางมาไต้หวัน เพื่อเข้าร่วม “ค่ายวัฒนธรรมด้านภาษาจีน” ระหว่างวันที่ 8 – 17 ม.ค. ณ ศูนย์การศึกษาภาษาจีนของ TCU โดยการเดินทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่นอ

New Southbound Policy。TAITRA รวมรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย เพื่อจัดแสดงซอฟต์พาวเวอร์และฮาร์ดพาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริยะของไต้หวัน (ภาพจากTAITRA)

TAITRA รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมชั้นนำ ปี 2020 ของประเทศไทย มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 พ.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เนื่องจากไทยเป็นตลาดส่งออกด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่สำคัญของไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของไต้หวันบุกตลาดไทย ทาง TAITRA จึงได้รวบรวมตัวแทนผู้ประกอบการไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมงานแสดงดังกล่าว เพื่อนำซอฟต์พาวเวอร์ด้านการผลิตอัจฉริ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ปี 2019 สำนักการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงลอนดอน ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในไต้หวัน ให้กับชาวอังกฤษและไอร์แลนด์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวัน (ภาพจาก MOFA)

สถิติปี 2019 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนไต้หวันทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ตามข้อมูลสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน ตลอดช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไต้หวัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 11.84 ล้านคน เมื่อเทียบกับสถิติปี 2018 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 11.07 ล้านคน เติบโตขึ้นร้อยละ 7 ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน 2.71 ล้านคน เมื่อเทียบกับตลอดปี 2018 ที่มีจำนวน 2.7 ล้านคน เติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 0.5 ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ชาวจีน มีจำนวนเกือบ 9.14 ล