:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。นายเกาเจียฟู่ (แถวที่ 2 ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย และหลัวอันฉี (แถวที่ 2 ที่ 5 จากซ้าย) รองหัวหน้าฯ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนชาวจีนโพ้นทะเล และบุคลากรด้านการศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ร่วมถ่ายภาพกันที่หน้าประตูโรงเรียนกวงฟูวิทยาคม (ภาพจาก TECO)

ฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย เดินทางเยือนโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล และเข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองเทศกาลโคมไฟ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมจีนยูนนาน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า เมื่อค่ำวันที่ 7 ก.พ. สมาคมจีนยูนนานในจังหวัดเชียงรายได้จัดงานเลี้ยงฉลอง เนื่องในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลโคมไฟ ประจำปี 2020 ณ ห้องประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ซึ่งภายในงานครั้งนี้ มีพี่น้องชาวจีนยูนนานที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย และจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา เดินทางมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ โดยนายเกาเจียฟู่ หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสำนักงานตัวแทนไต

New Southbound Policy。สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยจัดตั้งแพลตฟอร์มให้บริการด้านการเกษตร ผ่านช่องทาง LINE (ภาพจาก TECO)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย จัดตั้งเว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ไต้หวัน – ไทย

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า ไต้หวันซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่เขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นในทวีปเอเชีย ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรขั้นสูงตามสภาพแวดล้อมท้องถิ่น และด้วยคุณลักษณะเด่นประการนี้ ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไต้หวัน กลายเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เปี่ยมด้วยศักยภาพมากที่สุดสำหรับทุกภาคส่วนของไทย นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพอากาศโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะจึงได้รับความสำคัญมากขึ

New Southbound Policy。นายเกาเจียฟู่ (ที่ 1 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล และหลัวอันฉี (ที่ 1 จากซ้าย) รองหัวหน้าฯ เดินทางเยี่ยมชมโรงเรียนยี่ซิง ตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับนางเซิ่นชิ่งหมิ่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนักเรียน

ฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย เดินทางเยือนชมรมชาวจีนโพ้นทะเลและโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลหยวนเซียว นายเกาเจียฟู่ หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสำนักงานฯ พร้อมด้วยหลัวอันฉี รองหัวหน้าที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงความห่วงใยต่อชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลและโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเล ในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

New Southbound Policy。นางกัวซิวหมิ่น (กลาง) หัวหน้าคณะนักธุรกิจไต้หวันในไทย มอบของที่ระลึกให้กับดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ. NSTDA โดยมีดร. ถงเจิ้นหยวน (ซ้าย) เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ (ภาพจาก TECO)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ระหว่างนักธุรกิจไต้หวันในไทยและ NSTDA

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย ได้นำคณะนักธุรกิจไต้หวันในไทยเดินทางเข้าเยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (National Science and Technology Development Agency, NSTDA) ของไทย โดยองค์ประกอบของคณะในครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนจากยุวสมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association Youth League, TTBAY) และผู้ประกอบการด้านธุรกิจไอทีรายใหญ่ในไต้หวัน เช่น ASUS , ACER และบริษัทจงหัวเทเลคอม รวมทั้งหมดกว่า 20 บริษัท

New Southbound Policy。นายเกาเจียฟู่ หัวหน้าฝ่ายกิจการชาวจีนโพ้นทะเลของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศาลเจ้า บรรดาแขกผู้เกียรติ และเหล่าเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก TECO)

มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนด้อยโอกาส

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง ได้จัด “พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2020” ขึ้นที่ศาลเจ้าไท่หนานไต้เทียนกง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง โดยในงานครั้งนี้ มีนายระลึก หลีกภัยเป็นประธานในพิธี โดยมีแขกผู้มีเกียรติที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางมาเข้าร่วมมากมาย อาทิ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง นายชิวอิ้งหัว นายกสมาคมกระชับมิตรนักธุรกิจไต้หวันในพื้นที่ทางภาคใต้ของไทย (Taiwanese Expatr

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (กลาง) เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” (ภาพจาก TECO)

เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020 เปิดฉากอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) แถลงว่า เพื่อต้องการขอบคุณความสนับสนุนของนักท่องเที่ยวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมสร้างกระแสความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังไต้หวันของนักท่องเที่ยวไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น TECO จึงจัด “เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020” (Taiwan Spring 2020) ขึ้น เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะ โดยได้รวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวัน เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ระหว่างช่วงเดือน

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้ากลาง) และตัวแทนมูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวัน พร้อมด้วยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 11คนในครั้งนี้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจาก TECO)

มูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวันมอบทุนการศึกษาแก่เหล่านักเรียนไทย หวังช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน - ไทย

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ผ่านมา มูลนิธิมิตรภาพไทย - ไต้หวันได้จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2020” ให้กับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลที่พำนักในไทย ซึ่งเดินทางเข้ารับการศึกษาต่อที่ไต้หวันขึ้น ที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาชาวไทยที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเดินทางมาแลกเปลี่ยนยังไต้หวัน รวมทั้งหมด 11 คน คาดหวังว่าในอนาคต บรรดานักศึกษาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน – ไทยต่อไป พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนที่ได

New Southbound Policy。สมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งไต้หวันและสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามใน MOU ร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TECO)

สมาคมแพทย์โรคจมูกไต้หวัน – ไทยลงนาม MOU ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้แถลงว่า สมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งไต้หวัน (Taiwan Rhinology Society, TRS) ได้ดำเนินการตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา ดร. ฟางเซินอี้ นายกสมาคม TRS ได้นำคณะตัวแทนเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมแพทย์โรคจมูก (ไทย) (Thai Rhinology Society, TRS) โดยสมาคมแพทย์โรคจมูกแห่งไต้หวันได้เข้าร่วมเป

New Southbound Policy。คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนโรงเรียนประถมศึกษาชิงหัว (ภาพจาก NIU)

คณะตัวแทน NIU เดินทางเยือนหน่วยงานในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งชาติอี๋หลาน (National Ilan University, NIU) แถลงว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ ดร. อู๋ปั๋วชิง อธิการบดี NIU พร้อมทั้งคณะอาจารย์และนักศึกษา จากหลักสูตร EMBA และคณะทรัพยากรชีวภาพ ระดับปริญญาโท ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย พร้อมใช้โอกาสนี้ในการนำตัวแทน NIU เดินทางเยือนโรงเรียนประถมศึกษาชิงหัว ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านรักไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

New Southbound Policy。เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย คณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน โรงละครช้างของไทย และครูนาฏศิลป์ทั้ง 4 ท่าน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม)

คณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน และโรงละครช้างของไทย ใช้ศิลปะการแสดงเป็นสื่อในการถ่ายทอดมหากาพย์รามายณะ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดง ระหว่างไต้หวัน – ไทย และส่งเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์ของประเทศอาเซียน ทางฝ่ายวัฒนธรรม สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย จึงได้เชิญคณะการแสดง HORSE ของไต้หวัน และโรงละครช้างของไทย ประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยในปี 2020 ได้ติดต่อเชิญครูนาฏศิลป์จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย กัมพูชา เมียนมา และอินโดนีเซีย เดินทางมาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง ที่มีโครงเรื่องมาจากมหากาพย์ ที่คุ้นเคยกันดีในประเ

1 2 3 4 5 >>