:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายโจวข่งสวิ้น ผู้จัดการบริษัท Cal-Comp Electronics ถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยเยี่ยมชม 2 บริษัทของนักธุรกิจไต้หวันในไทย แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการไต้หวันในไทย

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการเศรษฐกิจได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานประกอบการของนักธุรกิจไต้หวันในไทย 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท Apex Circuit (Thailand) Co.,Ltd. และบริษัท Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ ทิศทางการพัฒนาในอนาคต และส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Embracing Taiwan ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ของประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2020 (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Embracing Taiwan ที่เกิดจากโครงการความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ของประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2020

เพื่อเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากนโยบายมุ่งใต้ใหม่ และบรรลุเป้าหมายการเผยแพร่ค่านิยม “ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง” (People Oriented) เมื่อปี 2019 กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมใน 4 ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประกอบด้วย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และอินเดีย ในการร่วมกันสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Embracing Taiwan โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมและความชื่นชอบในการรับชมของผู้คนในประเทศนั้นๆ และจัดทำเป็นภาคภาษาราชการของประเทศนั้

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และผู้ที่ได้รับรางวัล ถ่ายภาพร่วมกัน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)

นายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด – 19”

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยและหนังสือพิมพ์สากลรายวันได้ร่วมมือกันจัด “การประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด – 19” และได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลขึ้น เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยนายหลี่อิ้งหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมกล่าวปราศรัยและมอบรางวัลในพิธีฯ ครั้งนี้

New Southbound Policy。พิธีเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน ปี 2020 (ภาพจาก MOE)

หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาจีนสำหรับประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ครั้งที่ 2 เปิดฉากแล้ว

เพื่อบรรลุนโยบายการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, MOE) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงได้มุ่งมั่นผลักดันโครงการศูนย์ทรัพยากรอาจารย์สอนภาษาจีนมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง โดยในปี 2020 ได้มีการจัด “หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน” สำหรับประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีกำหนดการจัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 5 ก.ย. ปี 2020 จนถึงวันที่ 10 ม.ค. ปี 2021

New Southbound Policy。ผู้ประกอบการนับร้อยจากนานาประเทศทั่วโลก ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก (ภาพจาก ASVDA)

ASVDA เสริมสร้างความเชื่อมโยงในตลาดไทยและอินโดนีเซีย ช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวันแสวงหาโอกาสธุรกิจเมืองอัจฉริยะ ในประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการไต้หวันในการรุกขยายตลาดเข้าสู่ไทยและอินโดนีเซีย เพื่อแสวงหาโอกาสธุรกิจในด้านเมืองอัจฉริยะ สำนักงานพัฒนาเอเชียซิลิคอนวัลเลย์ (Asia Silicon Valley Development Agency, ASVDA) และบริษัทสำรวจข้อมูลนานาชาติ (International Data Corporation, IDC) ได้ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอินโดเซีย : แสวงหาโอกาสธุรกิจเมืองอัจฉริยะที่ไร้ขีดจำกัด” ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการในประเทศจัดต

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในไทย ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2020 ครั้งที่ 19 (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)

นักธุรกิจไต้หวันในไทยจัด “พิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2020 ครั้งที่ 19”

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. สมาคมการค้าไทย - ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association, TTBA) มูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวัน และกลุ่มนักธุรกิจไต้หวันในไทยได้จัด “พิธีมอบทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2020 ครั้งที่ 19” ขึ้น ณ สมาคมนักธุรกิจไต้หวันในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในพื้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ TTBA และมูลนิธิมิตรภาพไทย – ไต้หวันเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายเหราชุนเซิง นายกสมาคมนักธุรกิจไต

New Southbound Policy。ผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าหลักต่อผู้ซื้อผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยบรรยากาศการเจรจาเป็นไปอย่างคึกคัก (ภาพจาก TAITRA)

แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวัน ในการขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของ TAITRA คว้าโอกาสทางธุรกิจในยุคหลังโควิด – 19 ในไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. กรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้ร่วมจัด “แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวันในการขยายตลาดสู่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่” โดยได้รวบรวมผู้ซื้อกว่า 180 รายจากไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไต้หวันรวม 37 ราย ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งในจำนวนนี้ ได้ติดต่อเชิญบริษัท Dai Phat Tin ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของเวียดนาม บริษัท FIRST PHILEC

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กรุงไทเป ได้จัดกิจกรรมรวบรวม “คณะผู้แทนการค้าออนไลน์กรุงไทเป 2020” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติไทเป (ภาพจากเทศบาลกรุงไทเป)

“คณะผู้แทนการค้าออนไลน์กรุงไทเป 2020” เปิดเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อกว่า 170 รายจากไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเดือนสิงหาคม

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในกรุงไทเป สามารถขยายตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ยังคงลุกลามไปทั่วโลก สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กรุงไทเปจึงได้จัด “คณะผู้แทนการค้าออนไลน์กรุงไทเป 2020” ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติไทเป (TICC) เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 63 ที่ได้มีการจัดเจรจาจับคู่ทางธุรกิจและการจัดซื้อ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับผู้ซื้อจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนี

New Southbound Policy。การสอนภาษาจีนของคณะอาสาสมัครฯ ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก ต่างก็ยกมือตอบคำถามกันอย่างคึกคัก (สำนักงานพัฒนาเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค อาสาสมัครเยาวชนนานาชาติให้บริการจิตอาสาในรูปแบบออนไลน์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้คณะอาสาสมัครนานาชาติของมหาวิทยาลัยจิ้งอี๋ (Providence University, PU) ที่จะเดินทางไปเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย ไม่สามารถออกเดินทางไปตามกำหนดการเดิมได้ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้การบริการอาสาสมัครขาดความต่อเนื่อง คณะอาสาสมัครฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรที่วางแผนไว้ ผ่านการสร้างฐานข้อมูลการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในระบบคลาวด์ เพื่อให้อาจารย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่ นำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

New Southbound Policy。Mr. Randy Lin ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท หลุยส์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) แบ่งปันข้อควรระวังในการลงทุนสร้างฐานธุรกิจในประเทศไทย (ภาพจาก TECO)

TTBAY ร่วมแบ่งปันแนวโน้มการลงทุนสร้างฐานธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทุเลาลง ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยให้ยุวสมาชิกได้รับข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มธุรกิจ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจ และกระชับมิตรภาพระหว่างยุวสมาชิก ทางยุวสมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association Youth League, TTBAY) จึงได้วางแผนจัดการประชุมแบ่งปันข้อมูลด้านธุรกิจขึ้นในวันที่ 22 ส.ค. ณ ร้าน COCAFÉ ห้วยขวาง ในกรุงเทพมหานคร โดยได้ติดต่อเชิญ Mr. Randy Lin

3 4 5 6 7 >>