:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมจากเมืองหลวงสู่ชนบท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ของไทย จัด "การประชุมสัมมนาว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ฟื้นฟูการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเครือข่ายนวัตกรรม (APEC Local Innovation Ecosystem Forum)" ขึ้น เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ และแบ่งปันประสบการณ์ของผลสำเร็จ ในด้านนวัตกรรมการพัฒนาจากเมืองหลวงสู่ชนบท ของตั

New Southbound Policy。ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมการยกระดับ SMEs สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นพัฒนาศักยภาพสตรี

ไต้หวัน – ไทยร่วมส่งเสริมการยกระดับ SMEs สู่เศรษฐกิจดิจิทัล เน้นพัฒนาศักยภาพสตรี

สำนักงานบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ส่งเสริมผลักดันแผน “APEC SMEs Online-to-Offline (O2O) Initiative” ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 เพื่อเสริมสร้างการปรับโครงสร้าง SMEs ให้สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในปีนี้ได้ร่วมมือกับไทยจัดการประชุมสัมมนาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พร้อมหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในเชิงลึก

New Southbound Policy。สำนักงานทรัพยากรน้ำไต้หวันนำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2019 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สำนักงานทรัพยากรน้ำไต้หวันนำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2019 แสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่

สำนักงานทรัพยากรน้ำ (Water Resources Agency, MOEA) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมมือกับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย โดยได้นำคณะผู้ประกอบการไต้หวัน 9 บริษัท เดินทางไปแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยเข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมสินค้าและบริการด้านทรัพยากรน้ำจากไต้หวัน (Expo of Innovative Water Products and Services from Taiwan) ณ สำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 31 ก.ค.และจัดติดต่อกันเป็น

New Southbound Policy。ผลสัมฤทธิ์จากการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปรากฎชัดขึ้น คกก.การเกษตรไต้หวัน มุ่งขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์จากการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปรากฎชัดขึ้น คกก.การเกษตรไต้หวัน มุ่งขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. คณะกรรมการการเกษตรสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า คณะกรรมการการเกษตรได้ผลักดันโครงการนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มาเป็นเวลา 3 ปีกว่า นอกจากการส่งออกสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังได้ตั้งมั่นในหลักการ “แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ความร่วมมือที่หลากหลาย สร้างรูปแบบความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน” ในการผลักดันภารกิจต่างๆ อย่างกระตือรือร้น ซึ่งทยอยปรากฎให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์แล้ว

New Southbound Policy。ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency, EPA) สหรัฐฯ จัด “การประชุมสัมมนาว่าด้วยการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” (South & Southeast Asia-Air Improvements in the Region, SSEA-AIR) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. - 2 ส.ค. ณ โรงแรมโนโวเทล ไทเป เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต (Novotel Taipei Taoyuan International Airport) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญขอ

New Southbound Policy。ไถหนานได้รับความนิยมจาก นทท.ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ดึงดูดดาราไทยมาถ่ายทำรายการทีวี

ไถหนานได้รับความนิยมจาก นทท.ประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ดึงดูดดาราไทยมาถ่ายทำรายการทีวี

นับตั้งแต่ที่รัฐบาลไต้หวันมุ่งผลักดันมาตรการผ่อนปรนการตรวจลงตรา (วีซ่า) แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่เป็นต้นมา ในปี 2018 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนไต้หวันจาก 18 ประเทศกลุ่มเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีจำนวนสูงถึง 2.59 ล้านคนครั้ง เมื่อเทียบกับปี 2016 เติบโตขึ้น 45 % ทั้งนี้ เป็นผลมาจากในปี 2017 กองการท่องเที่ยว เทศบาลนครไถหนานได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อาหารเลิศรสและทัศนียภาพอันสวยงามของนครไถหนาน ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยและเวียดนาม ซ

New Southbound Policy。ฟอร์โมซา (Formosa Circus Art, FOCA) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “คณะกายกรรม Cirque Du Soleil ของไต้หวัน” มีกำหนดเดินทางไปจัดโรดโชว์ที่ประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย ในช่วงปลายเดือนมิ.ย. นี้ โดยในวันที่ 19 มิ.ย. กต. ไต้หวันได้จัดงานแถลงข่าวก่อนออกเดินทางที่กระทรวงฯ สมาชิกคณะกายกรรม FOCA ได้จัดแสดงในงานแถลงข่าวนี้ด้วย สำนักข่าว CNA วันที่ 19 มิ.ย. 62

คณะกายกรรมไต้หวัน เจ้าของสมญานาม Cirque Du Soleil แบบฉบับไต้หวันประสานความร่วมมือกับกต. เตรียมจัดโรดโชว์ที่อินโดนีเซียและอินเดีย หวังส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า คณะศิลปะกายกรรมฟอร์โมซา (Formosa Circus Art, FOCA) ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “คณะกายกรรม Cirque Du Soleil ของไต้หวัน” มีกำหนดเดินทางไปจัดโรดโชว์ที่ประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย ในช่วงปลายเดือนมิ.ย. นี้ โดยจะจัดแสดงผลงานชุด “หัวใจแห่งเอเชีย” ซึ่งเป็นการแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมฮกเกี้ยนและกลุ่มชนพื้นเมืองไต้หวัน แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไต้หวัน และเพื่อกระชับการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใ

New Southbound Policy。มหาวิทยาลัยเจียวทง (NCTU) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (HUS) ในเครือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (VNU, Hanoi) โดยในเดือนส.ค.ปีนี้ จะทำการเปิดรับสมัคร “นักศึกษาเวียดนามในหลักสูตรปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติ” เป็นปีแรก และคาดว่าจะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2020 ในภาพเป็นพิธีเปิดป้ายหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว สำนักข่าว CNA วันที่ 17 มิ.ย. 62

NCTU เปิดหลักสูตรปริญญาโทสำหรับนักศึกษาเวียดนาม บ่มเพาะบุคลากรด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

สถาบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเจียวทง (National Chiao Tung University, NCTU) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (University of Science, HUS) ในเครือมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ฮานอย (Vietnam National University, VNU, Hanoi) โดยในเดือนส.ค.ปีนี้จะทำการเปิดรับสมัคร “นักศึกษาเวียดนามในหลักสูตรปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติของสถาบันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นานาชาติ” เป็นปีแรก และคาดว่าจะเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายจูหยวนเสียง (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมความร่วมมือด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Angelito Banayo (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลาประจำไต้หวัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยหวังผลักดันให้กรุงมะนิลาและนครเกาสงกลายเป็น “ศูนย์กลางใหม่แห่งอุตสาหกรรมการฝึกอบรมเอเชีย” (ภาพจากสมาคมความร่วมมือด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สำนักข่าว CNA วันที่ 10 มิ.ย. 62

มหาวิทยาลัยทางตอนใต้ของไต้หวันร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ สร้างศูนย์กลางใหม่แห่งอุตสาหกรรมการฝึกอบรม

สมาคมความร่วมมือด้านการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Edu-Connect Southeast Asia Association) นครเกาสง กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลาประจำไต้หวัน (MECO) และผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยหวังจะอาศัยข้อได้เปรียบของทั้งสองฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกัน ผลักดันให้กรุงมะนิลาและนครเกาสงกลายเป็น “ศูนย์กลางใหม่แห่งอุตสาหกรรมการฝึกอบรมเอเชีย”

New Southbound Policy。นโยบายมุ่งใต้ใหม่ทำให้นักศึกษาและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่า 60%

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ทำให้นักศึกษาและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไต้หวันเพิ่มขึ้นกว่า 60%

ผลสัมฤทธิ์ในการผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่บรรลุเป้าเกินคาด ในปี 2018 นักศึกษาต่างชาติและนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเป้าหมายที่เดินทางเยือนไต้หวัน เมื่อเทียบกับปี 2016 แล้ว มีการขยายตัวกว่าร้อยละ 60 นายเติ้งเจิ้นจง รมว.ประจำสภาบริหารแถลงว่า เป้าหมายอันดับต่อไปจะเร่งเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์และโครงการการลงทุนขนาดใหญ่

<< 7 8 9 10 11 >>