:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย จัดตั้ง “แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาไทย – ไต้หวัน” โดยผู้สนใจสามารถแอดไลน์ ID : @TTedu สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทยจัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการศึกษาไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – ไทย

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า ทางสำนักงานฯ ได้เร่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาแบบทวิภาคี ระหว่างไต้หวัน – ไทย อย่างต่อเนื่อง และพยายามดึงดูดนักศึกษาชาวไทยเดินทางไปศึกษาต่อที่ไต้หวันอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการศึกษาไต้หวัน” (Edu.Taiwan-Thailand.Net) โดยในเว็บไซต์ดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และทุนการศึกษาทุกประเภท เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและผู้ปกครองที่สนใจ

New Southbound Policy。นักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย รวมกลุ่มกันเดินทางกลับมาเยือนไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวัน กลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในประเทศบ้านเกิดของตน เพื่อร่วมผนึกกำลังรุกตลาดอาเซียน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

TTBA นำคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทยกลับมาลงทุนและจับคู่ธุรกิจในไต้หวัน ร่วมบุกตลาดอาเซียน

สมาคมการค้าไทย – ไต้หวัน (Thai - Taiwan Business Association, TTBA) ขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และการระดมพลโดย ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวัน ประจำประเทศไทย ตลอดจนการเชิญชวนจากนายอู๋ซินซิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) TTBA ได้จัดคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย กลับมาศึกษาดูงานในประเทศบ้านเกิด โดยมีนายกัวซิวหมิ่น ประธาน TTBA นำคณะนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย รวม 24 คน เดินทางกลับมาไต้หวัน เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

New Southbound Policy。นายเย่หมิงซุ่ย (ที่ 2 จากซ้าย) เลขาธิการ TAITRA Mr. Craig Newman (ที่ 3 จากซ้าย) ประธาน UFI คนปัจจุบัน คุณกนกพร ดำรงกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ถ่ายภาพร่วมกัน ในระหว่างการประชุม UFI (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA เดินทางไปโปรโมทอุตสาหกรรมไมซ์ของไต้หวันในไทย คว้าโอกาสจัดการประชุม UFI Asia Pacific Conference ในปี 2021

ภายใต้การชี้แนะของกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) ได้นำคณะตัวแทน เดินทางไปเข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2020 ของสมาคมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าระดับโลก (The 86th UFI Global Congress)”ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ย. นายเย่หมิงซุ่ย เลขาธิการ TAITRA ได้กล่าวขณะปราศรัยในการประชุมคณะกรรมการ UFI จากทั่วโลกว่า ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไต้หวันได้ทยอยสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเพิ่มขึ้นหลายแห่ง ซึ่งไต้หวันจะเร่งส่งเสริมการพัฒน

New Southbound Policy。ดร. หวังหย่งเหอ (ที่ 2 จากซ้าย) ผอ. NARLabs และดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผอ. NSTDA ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี และได้ร่วมถ่ายภาพกับนายเฉินหมิงจื้อ (ที่ 1 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศแห่ง NARLabs และดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร (ที่ 1 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ NSTDA

NARLabs ร่วมลงนามกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคีกับ NSTDA

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา ดร. หวังหย่งเหอ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประยุกต์แห่งชาติ (National Applied Research Laboratories, NARLabs) ของไต้หวัน และดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (National Science and Technology Development Agency, NSTDA) ของไทย ได้ร่วมลงนามในกรอบข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยแบบทวิภาคี เพื่อดำเนินการตอบรับตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันอย่างเต็มที่ โดยในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในด้านการเร่งลงท

New Southbound Policy。เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยชาวไทยทั้ง 5 คน ร่วมถ่ายภาพหมู่ (ภาพจากสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวัน)

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ จัดหลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว สำหรับบุคลากรของประเทศอาเซียน

สำนักงานบรรเทาสาธารณภัยไต้หวันขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทางศูนย์ฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัด “หลักสูตรเทคนิคการกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยว ปี 2019” (IRIA Swiftwater Rescue Taiwan) ระหว่างวันที่ 21 – 25 ต.ค. ภายใต้ความช่วยเหลือของสำนักงานเจรจาการค้า สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้เชิญตัวแทนประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อันประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทยและอื่นๆ รวม 15 คนจาก 5 ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมหลักสูตรครูฝึกกู้ภัยในกร

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 25 ต.ค. รองปธน. เฉินฯ ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

รองปธน.เฉินฯ ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และ “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชน สู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่” ประจำปี 2019 ซึ่งเป้าหมายของโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนดังกล่าว เพื่อต้องการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในกิจการระหว่างประเทศ โดยสำแดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของภาคประชาคม ในการร่วมกันโปรโมทไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่รุดหน้าของไต้หวัน และเสริมสร้างความสัมพั

New Southbound Policy。นายอวี๋เฉวียนหาง (ที่ 2 จากขวา) ผอ. CSMU แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ (ที่ 3 จากขวา) ผอ.สถาบันราชานุกูล และตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมถ่ายภาพ หลังเสร็จสิ้นการร่วมลงนาม MOU (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

CSMU ทำ MOU กับม.มหิดล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างไต้หวันและประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แถลงว่า นายอวี๋เฉวียนหาง ผู้อำนวยการศูนย์ทันตกรรมสาธิตเฉพาะทาง แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Madical University Hospital) นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน (Chung Shan Medical University, CSMU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “เครือข่ายบริการการดูแลสุขภาพช่องปาก” กับทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU) ค

New Southbound Policy。คณะผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางไปจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ที่ผ่านมา (ภาพจาก TAITRA)

สำนักงานส่งเสริมการค้าสีเขียวนำคณะผู้ประกอบการ รุกขยายตลาดประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. สภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) แถลงว่า จากการที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ประกอบกับกระแสประหยัดพลังงานของตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ทำให้สำนักงานโครงการการค้าสีเขียว (Green Trade Project Office:GTPO) ซึ่งดำเนินการโดยสภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (TAITRA) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดโครงการ 2019 Taiwan Trade Mission of Green Technology โดยได้นำคณะผู้ประกอบการ 10 บริษัท ซึ่งรวมถึ

New Southbound Policy。

คณะตัวแทนไต้หวันเตรียมเดินทางไปร่วมงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์

เพื่อโปรโมทสินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพเยี่ยมของไต้หวันสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ซินจู๋ (Hsinchu Science Park) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทย์ไต้หวัน(Taiwan Federation of Medical Devices Commercial Associations) จะนำคณะผู้แทนการค้าจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐฯ และภาควิชาการของไต้หวันประมาณ 120 คน ไปร่วมงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ( Medical Fair Thailand) โดยมีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 8 ก.ย. ที่จะถึงนี้

New Southbound Policy。อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยตงไห่ ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าโรงงานผลิตน้ำตาล ในชุมชนกงเหล่าผิง (ภาพจากคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน)

นศ.อาเซียนเข้าพักในหมู่บ้านชนบทไต้หวันระยะสั้น กลุ่มนศ.ไทยเข้าพักในชุมชนกงเหล่าผิง

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน ในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการเกษตรรุ่นใหม่ กรมอนุรักษ์น้ำและดิน คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน ได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจงซิง (National Chung Hsing University, NCHU) มาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยได้เชิญนักศึกษาจากประเทศอาเซียน เดินทางมาเข้าพักที่หมู่บ้านชนบทในไต้หวัน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในวิถีชนบทของไต้หวัน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูชนบทอย่างเป็นรูปธรรม สำห

1 2 3 4 5 >>