:::

》นโยบายสำคัญ

New Southbound Policy。NTHU ตั้งกลุ่มที่ปรึกษาอาจารย์อินเดีย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน-อินเดีย (ภาพจากนสพ. Liberty Times)

NTHU ตั้งกลุ่มที่ปรึกษาอาจารย์อินเดีย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน-อินเดีย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาไต้หวันประจำอินเดีย (Taiwan Education Center in India) ของมหาวิทยาลัยชิงหัว (NTHU) ได้ทำการก่อตั้งกลุ่มที่ปรึกษาอาจารย์อินเดียขึ้น โดยเชิญให้อาจารย์ชาวอินเดียในไต้หวัน 30 คนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ปรึกษา และมี ศ.ซิ่นซื่อชาง รองอธิการบดีเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมหวังว่า จะช่วยให้การอุดมศึกษาของไต้หวันสามารถฝังรากลึกในอินเดีย และเพิ่มความสัมพันธ์ในการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและอินเดียให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

New Southbound Policy。ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้จากประสบการณ์ของไต้หวัน ได้ผลสำเร็จอย่างงดงาม (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน)

ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยเรียนรู้จากประสบการณ์ของไต้หวัน ได้ผลสำเร็จอย่างงดงาม

ตามที่แผนกวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการล่องตรึก ทุนเพื่อศิลปะ นั้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานแถลงผลการดำเนินโครงการขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

New Southbound Policy。กระทรวงเศรษฐการไต้หวันจัดการอบรม “บุคลากรด้านการค้าดิจิทัลไต้หวัน-มาเลเซีย” (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

กระทรวงเศรษฐการไต้หวันจัดการอบรม “บุคลากรด้านการค้าดิจิทัลไต้หวัน-มาเลเซีย”

เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลของไต้หวันและมาเลเซีย และก้าวข้ามขีดจำกัดของกิจกรรมทางการค้าแบบดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการค้าต่างประเทศไต้หวัน (BOFT) จึงได้มอบหมายให้สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Institute for Information Industry: III) ในการจัดหลักสูตรอบรมด้านการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไต้หวันและมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการ

New Southbound Policy。การลงทุนระหว่างกันของไต้หวันกับประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ขยายตัวมากขึ้น (ภาพจาก MOFA)

การลงทุนระหว่างกันของไต้หวันกับประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ขยายตัวมากขึ้น

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ซึ่งมุ่งเน้นหลักการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการพัฒนาในหลากหลายมิติ เริ่มจากความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากร โดยผ่านการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันของไต้หวันกับกลุ่มประเทศอาเซียน เอเชียใต้ นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

New Southbound Policy。บางกอกโพสต์ เลือกปธน.ไช่ฯ เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี (ภาพจากหนังสือพิมพ์ Liberty Times)

บางกอกโพสต์ เลือกปธน.ไช่ฯ เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของไทย ให้เป็นหนึ่งในสตรียอดเยี่ยมประจำปี ซึ่งนายจางตุนหาน โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีได้แสดงความเห็นว่า ประธานาธิบดีไม่เพียงแต่จะเป็นตัวแทนของตัวเอง หากแต่เป็นตัวแทนของไต้หวันด้วย การที่ประธานาธิบดีได้รับเลือก แสดงให้เห็นว่า ผลสำเร็จจากความสามัคคีของชาวไต้หวันในการป้องกันโรคระบาด ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งปฏิบ

New Southbound Policy。กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษา และลดขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพจาก MOFA)

ศธ.ไต้หวันจัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษา และลดขั้นตอนการรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อให้การดูแลสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการศึกษาและการทำงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดตั้งคลังข้อมูลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งปรับลดขั้นตอนในการรับรองวุฒิการศึกษา โดยผู้ที่ยื่นขอรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพียงนำเอกสารหลักฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากต่างประเทศ อาทิ ใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองบุคคล ไปยื่นต่อหน่วยงานเทศบาลในท้องที่ที่พำนักอาศัยเพื่อให้ทำการตรวจสอบและรับรอง

New Southbound Policy。นักแสดงงิ้วไต้หวันซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 สร้างผลงานยอดเยี่ยม สตม.ไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงเรียน (ภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

นักแสดงงิ้วไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 สร้างผลงานยอดเยี่ยม สตม.ไต้หวันเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงเรียน

นายไล่เหย้าหนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาซิ่วหลิน ตำบลหมินสง เมืองเจียอี้เปิดเผยว่า ในคณะงิ้วไต้หวันประจำโรงเรียนมีสมาชิกคนหนึ่งซึ่งก็คือ ดญ.สวี่ฮุ่ยหลิง เป็นบุตรของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากประเทศไทย กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งปกติจะใช้เวลาในชั่วโมงกิจกรรมและช่วงพักเที่ยงมาเรียนรู้การขับร้องและการร่ายรำของงิ้วไต้หวัน โดยในการแสดงบนเวทีครั้งแรก ก็สร้างความประทับใจให้แก่บรรดาอากงและอาม่าที่มาชมการแสดงในครั้งนั้นเป็นอย่างมาก จัดได้ว่าเป็นนักแสดงหลักของคณะงิ้วไต้หวันประจำโรงเร

New Southbound Policy。ไต้หวันให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก่อนได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย (ภาพจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

ไต้หวันให้สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ก่อนได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ประกาศ “รายการและมาตรฐานในการยื่นขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ฉบับแก้ไข ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และเป็นการลดภาระทางการเงินให้แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร แต่ยังไม่มีประกันสุขภาพเพราะยังไม่ได้รับสิทธิในการพำนักอาศัย โดยจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้บริการและดูแลครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม

New Southbound Policy。กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (MOEA) ช่วยผู้ประกอบการรุกเข้าสู่ตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

MOEA ชูกลยุทธ์การตลาดแบบ Customization ช่วยผู้ประกอบการบุกตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่

จากการที่ตลาดประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ครองสัดส่วนการส่งออกของไต้หวันเกือบร้อยละ 20 ถือเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไต้หวัน จำนวนประชากรที่บ่งบอกถึงกำลังซื้ออันมหาศาล และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชนชั้นกลาง ทำให้ภูมิภาคแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของตลาดโลก ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวันคว้าโอกาสทางการค้าในตลาดผู้บริโภคประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) หรือ MOEA จึงได้จัดการประชุมชี้แจง “โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการตลาดในประเทศเป้าหมายน

New Southbound Policy。นายหลี่อิ้งหยวน (กลาง) ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นประธานในการส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย โดยนายหลี่น่าหรงจะเข้ารับช่วงนายกสมาคม สมัยที่ 36 ต่อจากนางชิวจิงอิง นายกสมาคมคนปัจจุบัน (ภาพจาก TECO)

พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยสมัยที่ 35 และ 36 และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทยได้จัด “พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมสมัยที่ 35 และ 36 และงานฉลองเทศกาลตรุษจีน” โดยมีนายเหยาเผยจงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้บริหารสมัยที่ 36 ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ระหว่างนางชิวจิงอิง นายกสมาคมคนปัจจุบันกับนายหลี่น่าหรง นายกสมาคมคนใหม่ โดยในพิธีดังกล่าวคลาคล่ำไปด้วยผู้นำชาวจีนโพ้นทะเลเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นายหวงเกินเหอและนางชิวจิ้งเยี่ยน นายกกิตติมศักดิ์แห่งสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย นายอวี๋เซิงชิง นายกสมาคมชาว

1 2 3 4 5 >>