:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันประกาศเตือนภัยการเดินทางไปยัง 28 ประเทศ/เขตพื้นที่เป็นสัญญาณไฟ “สีส้ม” โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เวลา 0 นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวในช่วงนี้ (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันยกระดับเตือนภัยการเดินทางไปกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเกนทัั้ง 25 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และนครดูไบ รวม 28 ประเทศ ให้อยู่ในระดับสีส้มตั้งแต่ 0 นาฬิกาของวันที่ 17 มี.ค. เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะยอดผู้ป่วยยืนยันในประเทศแถบยุโรปมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ดังนั้น เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาดไต้หวันจึงได้ประกาศว่า นอกเหนือจากอิตาลีแล้ว กลุ่มประเทศสมาชิกเชง

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา ปธน.ไช่อิงเหวินเรียกประชุมตัวแทนระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมแสดงความคาดหวังในการเสริมสร้างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น และพยุงเศรษฐกิจของไต้หวันให้เกิดความคึกคักต่อไป (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เรียกประชุมตัวแทนระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ คาดหวังเสริมสร้างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เรียกประชุมนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีของหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเข้าร่วม “การประชุมตัวแทนระดับสูงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ” โดยหลังจากที่ปธน.ไช่ฯ ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการเตรียมมาตรการรับมือจากสภาบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แถลงว่า จากการที่รัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยเผยรายงานผลสำรวจ ความต้องการในด้านการดำรงชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2018 (ภาพจาก CNA)

มหาดไทยไต้หวันเผย ร้อยละ 90 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พอใจต่อชีวิตการทำงานในไต้หวัน

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เผยรายงานผลสำรวจความต้องการในด้านการดำรงชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ประจำปี 2018 ซึ่งผลปรากฎว่า ร้อยละ 89.8 ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีความพึงพอใจต่อชีวิตการทำงานในปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน โดยภาพรวมแล้ว ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น และเริ่มอุทิศตนเพื่อตอบแทนต่อสังคม ถือเป็นคลื่นลูกใหม่ของการพัฒนาในประเทศ

New Southbound Policy。เครื่องบินโดยสารแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน China Airlines ได้ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองอู่ฮั่น ตามคำสั่งของทางรัฐบาล เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 10 มี.ค. และได้เดินทางกลับสู่ไต้หวันในค่ำวันเดียวกัน (ภาพจาก CNA)

ชาวไต้หวัน 361 คนที่ตกค้างอยู่ในมณฑลหูเป่ย เดินทางกลับถึงประเทศแล้ว

ชาวไต้หวันที่ตกค้างอยู่ในเมืองอู่ฮั่นจำนวน 361 คน ได้เดินทางกลับไต้หวันเป็นระลอกที่ 2 โดยทยอยเดินทางถึงไต้หวันเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 มี.ค. จนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 11 มี.ค. ด้วยเครื่องบินโดยสารแบบเช่าเหมาลำของสายการบิน China Airlines และ China Eastern Airlines ซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาตามกระบวนการอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่เดินทางกลับมาทั้งหมดต้องถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักกันโรคในประเทศ เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์อาการของผู้ที่เดินทางกลับมาอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 14 วัน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน (ที่ 2 จากขวา) เดินทางไปเยี่ยมชมการผลิตหน้ากากอนามัยของบริษัท Yi-Ting Non Woven Co., Ltd. ที่นครเถาหยวน (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยของบริษัท Yi-Ting Non Woven Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัยของบริษัท Yi-Ting Non Woven Co., Ltd.ที่นครเถาหยวน พร้อมกล่าวว่า ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป ยอดการผลิตหน้ากากอนามัยที่ผลิตในไต้หวัน (Made in Taiwan, MIT) จะเพิ่มจำนวนสูงถึง 10 ล้านชิ้นต่อวัน หากนับรวมช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ปริมาณหน้ากากอนามัยที่ผลิตได้ในขณะนี้ มีจำนวนโดยเฉลี่ยสูงถึง 9.2 ล้านชิ้นต่อวัน ปธน.ไช่ฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสำแดงศักยภาพของ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายเฉินเหลียงจี (ที่ 2 จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวร่วมกับผู้อำนวยการสวนวิทยาศาสตร์ซินจู๋ ไทจง และไทหนาน พร้อมรายงานผลประกอบการประจำปี 2019 ของสวนวิทยาศาสตร์ไต้หวันในงานครั้งนี้ด้วย (ภาพจากกระทรวงวิทยาศาสตร์)

ผลประกอบการ มูลค่าส่งออกและจำนวนบุคลากรของสวนวิทยาศาสตร์ไต้หวันประจำปี 2019 ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับเทคโนโลยี 5G , AI และ Internet of Things (IoT) ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการประจำปี 2019 ของสวนวิทยาศาสตร์ไต้หวัน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 2,632,100 ล้านเหรียญไต้หวัน เติบโตขึ้นร้อยละ 1.39 จากปี 2018 มูลค่าการส่งออกพุ่งแตะสถิติใหม่ที่ 2,669,130 ล้านเหรียญไต้หวัน เติบโตขึ้นจากปี 201

New Southbound Policy。

ประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน สามารถซื้อหน้ากากอนามัยได้คนละ 3 ชิ้นต่อสัปดาห์ ซึ่งต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา NSPO ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียม FORMOSAT-7 อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.สวีหยิ่วจิ้น รมช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 5 จากซ้าย) และ Mr. Raymond Greene รองผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยาน (ภาพจาก NSPO)

ไต้หวันเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากดาวเทียม FORMOSAT-7 แล้ว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา National Space Organization (NSPO) ของไต้หวันเปิดเผยว่า หลังจากที่ไต้หวันประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียม FORMOSAT-7 ขึ้นสู่วงโคจร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2019 ก่อนที่ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2019 จะเริ่มการทดสอบข้อมูลสังเกตการณ์ ในเวลา 10 น. ของวันที่ 7 มีนาคมนี้ ก็จะร่วมกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) ในการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากการสังเกตการณ์ไปพร้อมกัน ในส่วนของไต้หวันนั้น สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวัน (CWB) ที่

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 6 มี.ค.กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)แถลงว่า ในระยะนี้สื่อต่างประเทศแสดงความชื่นชมประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสโควิด - 19 ของไต้หวัน (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศ)

สื่อต่างชาติชื่นชมประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสโควิด - 19 ของไต้หวัน

กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า มาตรการของไต้หวันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ได้รับเสียงชื่นชมจากสื่อมวลชนในต่างประเทศเป็นอย่างมาก สื่อระดับแนวหน้าของโลกทยอยรายงานว่า มาตรการป้องกันโรคติดต่อของไต้หวันเป็นไปอย่างรัดกุม และไต้หวันไม่ควรถูกกีดกันให้อยู่นอกระบบขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในจำนวนนี้ เดอะวอลล์สตรีท เจอร์นัล (The Wall Street Journal) ของสหรัฐฯ ได้เรียกร้องผ่านบทบร

New Southbound Policy。วิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวอาลีซาน ภายใต้ชื่อ A Night Tour in the Dream of Spring Cherry – Blossoms คว้ารางวัลภาพยนตร์เอเชียตะวันออกยอดเยี่ยม ใน “เทศกาลภาพยนตร์การท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2020” ของญี่ปุ่นมาครอง (ภาพจากกรมการท่องเที่ยว)

วิดีโอโปรโมทการเที่ยวชมดอกซากุระที่อาลีซาน คว้ารางวัลภาพยนตร์เอเชียตะวันออกยอดเยี่ยม ในเทศกาล JWTFF มาครองได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า สำนักงานบริหารอุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติ อาลีซาน ได้รายงานว่า วิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลชมดอกซากุระ ภายใต้ชื่อ A Night Tour in the Dream of Spring Cherry – Blossoms ที่ส่งเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์การท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2020 ของญี่ปุ่น (Japan World’s Tourism Film Festival, JWTFF) ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการคัดเลือกในปีนี้ ประกอบด้วย บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทำวิดีโอและผู้ที