:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายเถียนจงกวง (กลาง) รมช.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเหล่านักศึกษาชาวต่างชาติในงานราตรีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจัดการสัมมนาว่าด้วยพลังผู้นำของเหล่าเยาวชนหลังยุคโควิด - 19

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัด “การสัมมนาว่าด้วยพลังผู้นำของเหล่าเยาวชนในยุคหลังโควิด – 19” โดยได้เชิญทูตเยาวชนจำนวนกว่าร้อยคนที่เคยเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเยาวชนนานาชาติ” และตัวแทนนักศึกษาชาวต่างชาติในไต้หวัน เข้าร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนายเถียนจงกวง รัฐมนตรีช่วยว่าการ MOFA ทำหน้าที่เป็นประธาน และแขกผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย Ms. Dilmei Lou

New Southbound Policy。BERI เผยผลการจัดอันดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนทั่วโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2020 ไต้หวันครองอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย (ภาพจาก MOFA)

BERI เผยผลการจัดอันดับความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนทั่วโลก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2020 ไต้หวันครองอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย

“รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการลงทุนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2020 ของสถาบันประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Environment Risk Intelligence, BERI) ระบุว่า ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมการลงทุน (Profit Opportunity Recommendation, POR) ของไต้หวัน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 3 จากทั่วโลก ด้วยคะแนนรวม 62 คะแนน ซึ่งจาก 50 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการประเมินประจำปีนี้ ไต้หวันเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์เท่านั้น อีกทั้งยังครองอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียร่วมกับเกาหลีใต้อ

New Southbound Policy。สำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำการในไต้หวัน ปี 2020 มีการขยายตัวอย่างเด่นชัด

สำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำการในไต้หวัน ปี 2020 มีการขยายตัวอย่างเด่นชัด

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระบุว่า ไต้หวันเป็นประภาคารแห่งประชาธิปไตยและเสรีภาพ และเป็นประเทศที่ยึดมั่นในค่านิยมสากล อีกทั้งยังให้ความเคารพต่อเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นอย่างมากเสมอมา โดยเสรีภาพของสื่อมวลชนไต้หวันได้รับการยกย่องจากองค์กรฟรีดอมเฮาส์ (Freedom House) ของสหรัฐอเมริกาว่าเป็น “ประเทศแห่งเสรีภาพ” โดยสภาพแวดล้อมที่ดีด้านสื่อมวลชนของไต้หวันได้รับการยอมรับในระดับสากล ตราบจนปัจจุบัน สำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำการในไต้หวันที่ขึ้นทะเบียนต่อกต.ไต้

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันขอบคุณผู้นำสหรัฐฯ ที่ลงนามบังคับใช้ “กฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำปี 2021” พร้อมจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้สำหรับการผลักดันกรอบความร่วมมือ GCTF แสดงให้เห็นถึงการให้การสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ อย่างหนักแน่นของรัฐบาลสหรัฐฯ (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันด้วยใจจริง

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ได้ลงนามบังคับใช้ “กฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำปี 2021” โดยกฎหมายฉบับนี้ได้มีการกำหนดให้สาระสำคัญของ “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักประกันไต้หวัน ปี 2020” (Taiwan Assurance Act of 2020) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในญัตติ พร้อมจัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้สำหรับการผลักดันกรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF) แสดงให้เห็นถึงการให้การสนับสนุนความสั

New Southbound Policy。เมื่อช่วงที่ผ่านมา IHFเผยแพร่รายงานกรณีศึกษาด้านการป้องกันโรคระบาดที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเด่นชัด โดยในจำนวนนี้ ระบบ MediCloud ที่จัดสร้างโดย NHI ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 กรณีศึกษาที่มีความโดดเด่นมากที่สุดในโลก (ภาพจาก IHF)

IHF ให้การรับรอง กลไกการป้องกันโรคระบาดในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวัน สร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นต้นแบบของประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติของไต้หวัน (NHI) แถลงว่า International Hospital Federation (IHF) หนึ่งในองค์การไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการให้ความสำคัญมากที่สุดในโลก และเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพันธมิตรขององค์การอนามัยโลก (World Hospital Organization, WHO) ได้จัดกิจกรรมประกาศรางวัลเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยได้ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านการป้องกันโรคระบาดรวม 103 แห่งทั่วโลก พร้อมนี้ยังได้เผยแพ

New Southbound Policy。Ms. Huggins หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำในไต้หวัน เป็นตัวแทนรับมอบชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสแบบรวดเร็ว จากนายเฉินเฉาวั่ง ประธานคณะกรรมการบริษัท TaiDoc (ภาพจาก MOFA)

บริษัท TaiDoc Technology Corp. ร่วมให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ด้วยการบริจาคชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติเจนแบบรวดเร็ว จำนวน 300,000 ชุด

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายเฉาลี่เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) ได้เป็นประธานในพิธีบริจาคชุดทดสอบเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส หรือแอนติเจน (Antigen) แบบรวดเร็ว (Rapid Test) ที่ร่วมบริจาคโดยบริษัท TaiDoc Technology Corp. และมูลนิธิ FORA โดยมี Ms. Jasmine E. Huggins เอกอัครราชทูตเซนต์คิตส์และเนวิสประจำไต้หวันและหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตที่ประจำในไต้หวัน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ โดยภายในงานยังมีเอกอัครราชทูตของประ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. กต.ไต้หวันประกาศรายงานผลสัมฤทธิ์ด้านการทูตของไต้หวัน ประจำปี 2020 (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์ด้านการทูตของไต้หวัน ประจำปี 2020

หากกล่าวถึงภารกิจทางการทูตของไต้หวัน ในปี 2020 จัดเป็นปีที่เปี่ยมไปด้วยความท้าทายนานาประการ แต่ถึงกระนั้น กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) ก็ยังคงยืนหยัดในการปกป้องอำนาจอธิปไตย ศักดิ์ศรี และสิทธิประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มกำลัง โดยยึดมั่นในหลักการ “การทูตแบบเป็นรูปธรรม” เพื่อการผลักดันภารกิจทางการทูตอย่างกระตือรือร้น ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมโยงกับนานาประเทศ รวมไปถึงการวางรากฐานที่ครอบคลุมทั่วโลก พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลก ตล

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันขอบคุณวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ที่มีมติเห็นชอบ ผ่าน “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักประกันไต้หวัน ปี 2020” พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกรอบความร่วมมือ GCTF (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันขอบคุณวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ ที่มีมติเห็นชอบ ผ่าน “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักประกันไต้หวัน ปี 2020” พร้อมจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกรอบความร่วมมือ GCTF

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 21 ธ.ค. ตามเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐฯ มีมติเห็นชอบในการผ่าน “ร่างกฎหมายงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำปี 2021” โดยในจำนวนนี้ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนเงิน 3 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อใช้สำหรับการผลักดันกรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF) พร้อมทั้งกำหนดให้เนื้อหาสาระสำคัญใน “ร่างกฎหมายว่าด้วยหลักประกันไต้หวัน ปี 2020” (Taiwan Assurance Act of 2020) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในญัตติข้างต้น ซึ่งเป็นการแสดง

New Southbound Policy。รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และผอ. สำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ สนทนากันผ่านทางโทรศัพท์ (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และผอ. สำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ สนทนากันผ่านทางโทรศัพท์

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 ธ.ค. นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, MOFA) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Mr. Andrew Wheeler ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (Environmental Protection Agency, EPA) ได้สนทนาพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ โดยรมว.อู๋ฯ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ Mr. Wheeler ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างหนักแน่น พร้อมเน้นย้ำว่า ผลสัมฤทธิ์และความเชี่ยวชาญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาคมโลกได้ นอกจากนี้ รมว

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11” พร้อมกล่าวปราศรัย (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11”

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11” พร้อมแถลงว่า แผนยุทธศาสตร์ 6 อุตสาหกรรมหลักของไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรค์สร้างให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์กลางแห่ง “การผลิตขั้นสูง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง ฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัย และการพัฒนาพลังงานสีเขียว” ภายใต้พื้นฐานที่มีอยู่เดิม โดยปธน.ไช่ฯ ยึดมั่นในอุดมการณ์ “การผลักดันให้ไต้หวันเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม เปี่ยมด้วยการยอมรับ

1 2 3 4 5 >>