:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายซูเจินชาง (ขวา) นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานของไต้หวัน เร่งเสริมสร้างมาตรการการป้องกันโรคระบาด ASF อย่างรัดกุมต่อไป (ภาพจากสภาบริหาร)

นรม.ซูเจินฉางชี้การป้องกันโรค ASF ละเลยมิได้

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า หลังจากที่นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับฟังรายงาน ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ขานรับเทศกาลตรุษจีน ปี 2020” ของคณะกรรมการการเกษตร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการประชุมสภาบริหารเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา นรม.ซูฯ ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 14 กระทรวง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน พยายามสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค ASF พร้อมย้ำหนักแน่นว่า ภารกิจการป้องกันโรค ASF จะละเลย

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 27ธ.ค. NDC แถลงว่า จนวันที่ 24 ธ.ค. 2019 ทางสำนักงานฯ ได้ออกบัตรทองการจ้างงานชาวต่างชาติแล้วจำนวน 540 ใบ (ภาพจาก NDC)

“Foreign Professionals Act” ได้ผลอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) แถลงว่า กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Act for Recruitment and Employment of Foreign Professionals) หรือ “Foreign Professionals Act” ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2018 ที่ผ่านมา เพื่อผ่อนปรนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการตรวจลงตรา วีซ่าทำงาน หรือกฎระเบียบการย้ายถิ่นของบุคลากรชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองด้านการประกัน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. กต.ไต้หวันนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจการทางการทูต ตลอดช่วงปี 2019 (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกิจการทางการทูต ตลอดช่วงปี 2019

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า แนวทางการดำเนินกิจการทางการทูตขั้นพื้นฐานของไต้หวัน คือ การเปิดให้ทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ ภายใต้กรอบแห่งยุทธศาสตร์โลกในปัจจุบัน รัฐบาลไต้หวันได้พยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนในนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2019 การดำเนินกิจการทางการทูตของไต้หวัน ได้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เด่นชัด โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ก็ได้รับการยกระดั

New Southbound Policy。นายโจวหย่งฮุย (ที่ 4 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายหยางชิ่งอวี่ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี NKUST เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาเรือสำราญไต้หวัน (ภาพจาก NKUST)

พันธมิตรอุตสาหกรรมผนึกกำลังจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเรือสำราญไต้หวันที่ NKUST ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเกาสง (National Kaohsiung University of Science and Technology, NKUST) ได้จัด “พิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยและพัฒนาเรือสำราญไต้หวัน” โดยนายโจวหย่งฮุย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนายหยางชิ่งอวี้ อธิการบดี NKUST ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายครั้งนี้ และประกาศว่ากลุ่มพันธมิตรระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือสำราญ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นปึกแผ่น ในอนาคตศู

New Southbound Policy。กู้กงสาขาภาคใต้ จัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. ปี 2019 จนถึงวันที่ 26 ธ.ค. ปี 2021 (ภาพจาก NPM)

กู้กงสาขาภาคใต้ จัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor”

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือกู้กง (National Palace Museum, NPM) แถลงว่า กู้กงสาขาภาคใต้ (Southern Branch of the National Palace Museum, South.NPM) จะจัดนิทรรศการพิเศษ “Curio Boxes of Qianlong Emperor” ในวันที่ 25 ธ.ค. โดยได้นำโบราณวัตถุล้ำค่ารวม 619 ชิ้น มาจัดแสดง เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติล้ำค่า อันเป็นที่หวงแหนของจักรพรรดิในยุคอดีต โดยนำผู้ชมไปสัมผัสกับความปราณีตงดงามของโบราณวัตถุในหีบสมบัติ ที่เป็นของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ชิง

New Southbound Policy。คณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน – ไทย และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยมีนายอู๋ซินซิง (กลาง) ประธาน OCAC ให้การต้อนรับด้วยตนเอง

นักธุรกิจชาวไทย 38 ราย เดินทางเยี่ยมชม OCAC ปธ.อู๋ซินซิงกระตุ้นการแลกเปลี่ยนระหว่างกันในเชิงลึก

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Overseas Community Affairs Council, OCAC) แถลงว่า คุณสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไต้หวัน - ไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมด้วยเหล่าอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี และนักศึกษา รวม 38 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพบคณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล โดยนายอู๋ซินซิง ประธาน OCAC ได้ให้การต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมแสดงความคาดหวังว่า ไต้หวันและไทยจะร่วมเสริมสร้างการแลกเป

New Southbound Policy。ทำเนียบประธานาธิบดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแถลงการณ์ขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ได้ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020 (NDAA 2020 ) อย่างเป็นทางการ

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ออกแถลงการณ์ขอบคุณปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020(NDAA 2020)

ต่อกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ลงนามกฎหมายการป้องกันประเทศ ฉบับปี 2020 (2020 National Defense Authorization Act, NDAA 2020 ) ซึ่งสาระส่วนหนึ่งของกฏหมายฉบับนี้ ได้แสดงความห่วงใยเป็นพิเศษเกี่ยวกับ ความปลอดภัยด้านกลาโหมของไต้หวัน และการที่จีนพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งทั่วไปของไต้หวัน โดยเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ทำเนียบประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ออกแถลงการณ์ ขอบคุณสหรัฐฯด้วยใจจริง

New Southbound Policy。รมว. อู๋ฯ (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอ. เหยาฯ (แถวหน้าที่ 4 จากซ้าย) นพ.เว่ยฯ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ของรพ. ฉางเกิง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศไต้หวันมอบเหรียญมิตรภาพทางการทูต ให้กับรพ. คริสเตียนเจียอี้ และ นพ.เว่ยฝูเฉวียนแห่งรพ. ฉางเกิง

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบเหรียญมิตรภาพเพื่อประกาศเกียรติคุณด้านการอุทิศคุณประโยชน์ทางการทูต (Friend of Foreign Service Medal Conferment Ceremony) ให้กับโรงพยาบาลคริสเตียนเจียอี้ ในที่ทำการกระทรวงฯ โดยมีนายเหยาเหวยเหริน ผู้อำนวยการรพ.ฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ นอกจากนี้ รมว. อู๋ฯ ยังได้มอบเหรียญมิตรภาพให้กับนายแพทย์เว่ยฝูเฉวียน แห่งโรงพยาบาลฉางเกิง (Chang Gung Medical Foundation) เพื่อเชิดชูเกียรติที่พว

New Southbound Policy。นายโจวห้าวจื้อ (ที่ 6 จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรคและตัวแทนธุรกิจที่ได้รับรางวัล ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน (ภาพจากกรมควบคุมโรค)

กรมควบคุมโรคและหน่วยงานภาครัฐ เชิดชูเกียรติธุรกิจสายการบินคุณภาพ ที่ใส่ใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันโรคระบาด

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ในปีนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ร่วมมือกับกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม และกรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระทรวงแรงงาน จัด “โครงการให้รางวัลสายการบินที่มีมาตรการป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อรับมือกับโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยได้ทำการคัดเลือกสายการบินคุณภาพ ที่ใส่ใจกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในห้องโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างไร้กังวล ซึ่งประกอบด้วย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Ai

New Southbound Policy。นายอู๋มี่ฉา (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการ NPM และแขกผู้มีเกียรติจากทุกแวดวง เดินทางเข้าร่วมงานแถลงข่าว “A Carnival of Fantasies” ซึ่งจัดขึ้นที่กู้กง สาขาภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจาก NPM)

NPM ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ และพิพิธภัณท์ศิลปะ เทต โมเดิร์น ผลักดันนิทรรศการรูปแบบ VR ระดับนานาชาติ

นิทรรศการพิเศษพิพิธภัณฑ์ศตวรรษที่ 21 “A Carnival of Fantasies” (A Carnival of Fantasies: A Special Exhibition of 21st Century Museums) ที่มีกำหนดจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ (Southern Branch of the National Palace Museum, South.NPM) ได้เปิดฉากขึ้นอย่างอลังการ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ NPM ได้ประสานความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) ของฝรั่งเศส พิพิธภัณท์ศิลปะ เทต โมเดิร์น (Tate Modern) ของอังกฤษ พิพิธภัณฑ์ออแร็งเจอรี (Musee de l'Oranger

1 2 3 4 5 >>