:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。รายชื่อและโฉมหน้าของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. และรอง ปธน. สมัยที่ 15 มีดังนี้ จากซ้ายไปขวา นางสาวไช่อิงเหวิน นายหานกั๋วอวี๋ และนายซ่งฉู๋อวี๋ (ภาพจาก CNA)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปธน. และรอง ปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้งไต้หวัน (Central Election Commission, CEC) แถลงว่า การเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15 ใกล้เข้ามาทุกขณะ ซึ่งภายในเดือนธันวาคมปีนี้ จะมีการจัดแถลงนโยบายทางโทรทัศน์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ทั้งหมด 3 รอบ และอีก 1 รอบ สำหรับการแถลงนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งรอง ปธน. ซึ่งในทุกรอบ จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ และเว็บไซต์ CEC จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมตามกำหนดเวลา

New Southbound Policy。ปธน.ไช่ฯ มอบรางวัล Asia Democracy and Human Rights Award ครั้งที่ 14 ให้กับ Dr. Patrick Earle ตัวแทนโครงการ DTP (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัล Asia Democracy and Human Rights Award”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ธ.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วม “พิธีมอบรางวัลนักสิทธิมนุษยชนดีเด่น ตามระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย และโล่ประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ 14” (Asia Democracy and Human Rights Award) และทำหน้าที่เป็นผู้มอบรางวัล ภายใต้ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต” (Diplomacy Training Program, DTP) พร้อมเน้นย้ำว่า การธำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตย เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน การสนับสนุนประชาธิปไตยคือศรัทธาและความเชื่อที่มีร่วมกัน ในอนาคต

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กต.ไต้หวันรายงานผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ และพลังจากภายในประเทศ ส่งผลให้ภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้าในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย การคว้าโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ และกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไต้หวัน ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันในเชิงลึก ช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวัน สร้างฐานธุรกิจในต่างแดน ตลอดจนส่งเสริ

New Southbound Policy。นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เดินทางเข้าร่วมงาน Turn it up • We can help เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

รองปธน. เฉินฯ เข้าร่วมงาน Turn it up • We can help

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางเข้าร่วม “งานยกย่องเชิดชูและแสดงผลสัมฤทธิ์ ของคณะอาสาสมัครเยาวชนสันติภาพ ในต่างประเทศ ประจำปี 2019” (Turn it up • We can help) โดยได้ให้การยกย่องบรรดาเยาวชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะ อุปสรรคด้านภาษาและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ยึดมั่นในแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีอันแข็งแกร่งของไต้หวัน พร้อมนี้ยังได้ส่งเสริมให้คนไต้หวันรุ่นใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะอาสาสม

New Southbound Policy。คณะนักแสดง Contemporary Legend Theatre ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เดินทางไปจัดแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020 ร่วมกับอีก 3 คณะของไต้หวัน (ภาพจาก MOC)

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันประกาศรายชื่อคณะนักแสดง ที่ได้ร่วมแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Culture, MOC) แถลงว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงในระดับสากล และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ให้กับคณะนักแสดงของไต้หวัน และสร้างแพลตฟอร์ม ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะการแสดง พร้อมทั้งประสานให้คณะนักแสดงของไต้หวันได้มีโอกาสขึ้นสู่เวทีนานาชาติ ในปีนี้จึงได้ทำการคัดเลือกคณะนักแสดง 4 กลุ่ม ให้เป็นตัวแทนของไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมจัดแสดงใน เทศกาล Festival Off d'Avignon 2020

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019” พร้อมขึ้นกล่าวปราศรัยในงานด้วย (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019”

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019” พร้อมขึ้นกล่าวปราศรัยว่า ตลอดช่วง 4 ปีหลังจากนี้ ไต้หวันจะมีเป้าหมายด้านนโยบายเทคโนโลยีโดยหลัก 2 ประการ ได้แก่ การเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งไต้หวันจะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ดาวเทียม อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน และอุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และอีกประการหนึ่งคือ รัฐบาลไต้หวันจะพิจารณาจัดตั้ง หน่วยงานบริหารจั

New Southbound Policy。นายหลิวเวยเหลียน รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวปราศรัยในการประชุม APEC Automotive Dialogue เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

เอเปคจัดการประชุม APEC Automotive Dialogue ครั้งที่ 31 ขึ้น ณ กรุงไทเป

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Economic Affairs, MOEA) แถลงว่า เอเปคได้จัดการประชุม “APEC Automotive Dialogue (AD)” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธ.ค. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร 1 ในกรุงไทเป ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ และผู้ประกอบการรถยนต์ จากประเทศสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซ

New Southbound Policy。เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. นายหลี่ซุ่นชิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CPC กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย (ภาพจาก CNA)

CPC ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย

เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. บริษัทไชน่าปิโตรเลียม (CPC) รัฐวิสาหกิจของไต้หวัน ได้ทำ “พิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาบริษัท CPC ประจำประเทศอินเดีย ” ณ กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย พร้อมประกาศเปิดตัว สำนักงานสาขาประจำประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท CPC เล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาของตลาดอินเดียเป็นอย่างมาก คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานสาขาในอินเดีย จะสามารถคว้าโอกาสการลงทุน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินเดียได้อย่างทันท่วงที และยังสอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ด้านการขยายเขตเศรษฐกิจแล

New Southbound Policy。หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไต้หวัน – สหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานครฯ (ภาพจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ไต้หวัน – สหรัฐฯ จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) ร่วมผลักดัน “โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” (International Environmental Partnership, IEP) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มีกำหนดการจัดการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (2019 International E-Waste Management Network Workshop) ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานคร

New Southbound Policy。เน็ตไอดอลไทยเดินทางมาสำรวจศูนย์ศิลปะ Pier 2 Art Center (ภาพจากกองการท่องเที่ยว เทศบาลนครเกาสง)

เน็ตไอดอลไทยเดินทางมาสัมผัสกับ จุดเช็คอินยอดนิยมของเน็ตไอดอล ในนครเกาสง

กองการท่องเที่ยว เทศบาลนครเกาสง แถลงว่า กองการท่องเที่ยวได้ติดต่อเชิญให้เน็ตไอดอลยอดนิยม ในหมู่ชาวไทยอย่าง Fire x Journey รวมตัวกันเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในนครเกาสง ช่วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

2 3 4 5 6 >>