:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。OCAC แถลงว่า สิทธิของชาวจีนโพ้นทะเลในต่างแดนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพชาวจีนโพ้นทะเลหรือการขอให้ระบุสถานภาพชาวจีนโพ้นทะเลของตนในหนังสือเดินทาง (ภาพจาก OCAC)

รัฐบาลไต้หวันเตรียมแก้กฎหมายแพ่งในมาตราที่เกี่ยวกับการปรับลดอายุบรรลุนิติภาวะเป็น 18 ปี โดยสิทธิของชาวจีนโพ้นทะเลยังคงเดิม

คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (OCAC) แถลงว่า เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายแพ่งว่าด้วยการปรับลดอายุบรรลุนิติภาวะเป็น 18 ปี ที่ทางกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภาครัฐอีก 14 กระทรวงได้ยื่นเสนอให้มีการแก้ไข รวม 38 มาตรา ในจำนวนนี้ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายว่าด้วยการยืนยันตัวตนของชาวจีนโพ้นทะเลในมาตราที่ 13 ที่ OCAC ได้ขานรับต่อการแก้ไขร่างกฎหมายในครั้งนี้ ตามมาตราต่างๆ ข้างต้น โดยสภาบริหาร พร้อมด้วยสภาตุลาการ สภาสอบคัดเลือก

New Southbound Policy。CECC แถลงว่า ทางการไต้หวันจะดำเนินการตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ภายในประเทศ ตามข้อมูลที่ทางการได้รับแจ้งจากหน่วยงานต่างประเทศว่า มีผู้ที่เดินทางกลับจากไต้หวัน ที่มีผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่าติดเชื้อโควิด – 19 (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

CECC เร่งติดตามและตรวจสอบการแพร่ระบาดโควิด – 19 ภายในประเทศ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศว่า มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด – 19 เดินทางกลับจากไต้หวัน

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) แถลงว่า ทางการไต้หวันได้รับแจ้งจากหน่วยประสานงาน IHR ของประเทศลาว ที่ระบุว่า ทางการลาวได้ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด - 19 ที่เดินทางกลับจากไต้หวัน จำนวน 1 ราย

New Southbound Policy。หลังจากที่ “สถานีอนามัยอัจฉริยะ” ได้รับรางวัล กองสาธารณสุข เทศบาลนครนิวไทเป ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นเวลา 5 นาที ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนผ่านทางออนไลน์ (ภาพจากเทศบาลนครนิวไทเป)

สถานีอนามัยอัจฉริยะนครนิวไทเป คว้ารางวัลชนะเลิศ “GO SMART Award 2020” ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยองค์กรเมืองอัจฉริยะระดับโลก มาครองได้สำเร็จ

นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา กองสาธารณสุข นครนิวไทเปได้ผลักดัน “สถานีอนามัยอัจฉริยะนครนิวไทเป —การให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี Artificial Intelligence of Things (AioT) และเทคโนโลยี Blockchain ” ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ “GO SMART Award 2020” ครั้งที่ 1 ที่จัดโดยองค์กรเมืองอัจฉริยะระดับโลก (Global Organization of Smart Cities, GO SMART) มาครองได้สำเร็จ โดยเมื่อวันที่ 19 ส.ค. นางเฉินรุ่นชิว ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นครนิวไทเป ได้เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้เพื่อนำไปส่งมอบให้นายโหว

New Southbound Policy。หน้าปกคู่มือการให้บริการด้านการเกษตร สำหรับนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล (ภาพจาก OCAC)

"คู่มือการให้บริการด้านการเกษตรสำหรับนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล” ช่วยยกระดับเทคโนโลยีการเกษตรให้กับผู้ประกอบการ

เพื่อช่วยยกระดับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ ให้กับนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร (ATRI) และธนาคารเพื่อการเกษตรของไต้หวัน (Agricultural Bank of Taiwan) จึงได้ประสานความร่วมมือกันดำเนินงานตาม “แผนการให้บริการด้านการเกษตร สำหรับนักธุรกิจไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเล” อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม โดยได้บูรณาการข้อได้เปรียบของ ATRI ในด้านเทคโนโลยีเกษตรและบุคลา

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ลงนาม “ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ระหว่างไต้หวัน - โซมาลีแลนด์” (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสนง. ตัวแทนไต้หวันในสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมร่วมลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างไต้หวัน - โซมาลีแลนด์

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนายหลัวเจิ้นหัว ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ และ H.E. Yasin Hagi Mohamoud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายของสำนักงานตัวแทนฯ โดยการดำเนินงานของพิธีในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการรับชมวิดีทัศน์ที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวคำอวยพร นอกจากนี้ นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่า

New Southbound Policy。นายพันเหวินจง (ขวา) ให้การต้อนรับ Ms. Catherine Nettleton ผู้แทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป (ภาพจาก MOE)

ไต้หวัน – อังกฤษร่วมผลักดันนโยบายประเทศสองภาษาในปี 2030 เสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างกันในเชิงลึก

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายพันเหวินจง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education, MOE) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้การต้อนรับ Ms. Catherine Nettleton ผู้แทนรัฐบาลอังกฤษประจำกรุงไทเป และ Mr. Ralph Rogers ผู้อำนวยการสมาคมวัฒนธรรมอังกฤษในไต้หวัน (British Council) โดยทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะขยายการแลกเปลี่ยนระหว่างนักศึกษาของ 2 ประเทศ เร่งผลักดันความร่วมมือใน 3 ประการหลัก ประกอบด้วย การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา ตาม “แผนปฎิรูปไ

New Southbound Policy。รมว.อู๋ฯ นำเสนอหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ธงชาติของสองประเทศ ที่ผลิตในไต้หวัน เพื่อมอบให้กับคณะตัวแทนรัฐบาลเช็ก ที่มีกำหนดการจะเดินทางมาเยือนไต้หวัน ในเร็ววันนี้ (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน ให้การสัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวของ “สถานีโทรทัศน์ Czech TV” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้สัมภาษณ์กับ Mr. Jakub Szanto ผู้สื่อข่าวอาวุโสของ “สถานีโทรทัศน์ Czech TV” ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยหัวข้อสำคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วย ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไต้หวัน – สาธารณรัฐเช็ก มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ประสบความสำเร็จของไต้หวัน ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และประเด็นสถานการณ์ในฮ่องกง เป็นต้น

New Southbound Policy。รมว.ต่างประเทศไต้หวัน ให้สัมภาษณ์กับ Ms. Paula Hancocks ผู้สื่อข่าว CNN ที่ประจำอยู่ในกรุงโซล (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศไต้หวัน ให้สัมภาษณ์กับ Ms. Paula Hancocks ผู้สื่อข่าว CNN ที่ประจำอยู่ในกรุงโซล

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ให้สัมภาษณ์กับ Ms. Paula Hancocks ผู้สื่อข่าวของ CNN ที่ประจำอยู่ในกรุงโซล โดยหัวข้อสำคัญในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการนำคณะตัวแทนมาเยือนไต้หวันของ Mr. Alex Azar II รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐฯ การข่มขู่ไต้หวันด้วยกำลังทางทหารของจีน สถานการณ์ในฮ่องกง และผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นต่อความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สห

New Southbound Policy。เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ส.ค. Mr. Alex Azar II (ซ้าย) รมว.สาธารณสุขฯ ของสหรัฐฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทChang Hong Machinery Co.,Ltd. ซึ่งเป็น “ทีมชาติหน้ากากอนามัยไต้หวัน” ณ เขตอู่กู่ นครนิวไทเป โดยมีนายเซิ่นหรงจิน (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีของไต้หวันเข้าเยี่ยมชมด้วย เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัย (ภาพจาก CNA)

การเดินทางมาเยือนไต้หวันของ Mr. Alex Azar II รมว.สาธารณสุขฯของสหรัฐฯ บังเกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 ส.ค. Mr. Alex Azar II รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะตัวแทน ได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐฯแล้ว โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ส.ค. Mr. Alex ได้เดินทางไปยังอาคารรับรองอาคันตุกะ กรุงไทเป เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวสหรัฐฯ ในการร่วมไว้อาลัยต่ออดีตประธานาธิบดีหลี่เติงฮุย นอกจากนี้ Mr. Alex และคณะฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติของไต้หวัน และพบปะหารือกับนายเซิ่นห

New Southbound Policy。นายอู๋เจาเซี่ย (ขวา) รมว. ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Mr. Alex Azar II (ซ้าย) รมว. สาธารณสุขของสหรัฐฯ ร่วมกล่าวคำปราศรัย (ภาพจาก MOFA)

รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน ร่วมหารือกับ Mr. Alex Azar II รมว. สาธารณสุขฯ สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้พบปะหารือกับ Mr. Alex Azar II รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา โดยก่อนเริ่มการประชุมหารือดังกล่าว ทั้งสองได้ร่วมให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นความร่วมมือด้านการป้องกันโรคระบาดระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ รวมถึงการเข้าร่วมกิจการด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของไต้หวัน โดยการที่ Mr. Alex นำคณะตัวแทนสำคัญของสหรัฐฯ เดินทางมาเยือนไต้หวัน ในช่วงเวลาอันคับขั

3 4 5 6 7 >>