:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。กรมประกันสุขภาพส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (APEC) ระหว่างวันที่ 8 ส.ค. เป็นเวลา 2 วัน โดยมีตัวแทนจาก 13 ประเทศและเขตเศรษฐกิจเดินทางมาเข้าร่วม อาทิ สหรัฐฯ แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาข้อมูลทางการแพทย์และการประกันสุขภาพ นายหลี่ปั๋วจาง (แถวหน้าที่ 6 จากขวา) อธิบดีกรมประกันสุขภาพ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับตัวแทนของผู้เข้าร่วม

การประชุมนานาชาติด้านการประกันสุขภาพของ APEC เปิดฉากขึ้นแล้ว ถือเป็นเวทีความร่วมมือแห่งแรกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ของเอเชีย - แปซิฟิก

กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ได้จัด “การประชุมนานาชาติว่าด้วยการแบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ ในกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก” (APEC Conference on Medical Information Sharing for Enhancing Medical and Disease Management) ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 ส.ค. ณ กรุงไทเป

New Southbound Policy。นายไช่ชิงเสียง (ที่ 2 จากขวา) รมว.ยุติธรรมไต้หวันและ Hon. David Adeang (ที่ 2 จากซ้าย) รมว. ยุติธรรมและบริหารจัดการชายแดนแห่งสาธารณรัฐนาอูรู ร่วมลงนาม “สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา” ณ กระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน

ไต้หวัน–นาอูรูร่วมลงนาม “สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา”

หลังผ่านการเจรจามาเป็นเวลากว่า 2 ปี เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 ส.ค. Hon. David Adeang รมว. ยุติธรรมและบริหารจัดการชายแดนแห่งสาธารณรัฐนาอูรู และนายไช่ชิงเสียง รมว. ยุติธรรมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมลงนาม “สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา” (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) ณ กระทรวงยุติธรรมไต้หวัน

New Southbound Policy。ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ครั้งที่ 49

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (APPU) ครั้งที่ 49"

ช่วงเช้าวันที่ 6 ส.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian - Pacific Parliamentarians' Union, APUP) ครั้งที่ 49" โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถจับมือกับประเทศสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงกันด้านกิจการทางทะเลและค่านิยมประชาธิปไตย ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และร่วมสร้างบริบทใหม่แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

New Southbound Policy。การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 7 มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการวิจัยนวัตกรรม

การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 7 มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและการวิจัยนวัตกรรม

การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย-ไต้หวัน ครั้งที่ 7 ปี 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 ก.ค. ณ กรุงเทพฯ นายหลิวม่งฉี รมช. ศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นำคณะตัวแทนจากไต้หวัน ที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 21 แห่งในประเทศ รวม 50 คน พร้อมด้วย ดร. ถงเจิ้นหยวน ผอญ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ประจำประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ในส่วนของตัวแทนไทย ประกอบด้วย ดร. วิจ

New Southbound Policy。นางหวงชิวกุ้ย (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน มอบของที่ระลึกให้แก่ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย

การประชุมคณะกรรมการร่วมหารือด้านแรงงาน ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 20 ที่จัดขึ้น ณ กรุงไทเป ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไต้หวันและไทย กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมหารือไต้หวัน - ไทยครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรม Grand Mayfull Hotel Taipei ที่ประชุมบรรลุความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกับแรงงานไทยในไต้หวันหลายประเด็น และได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์

New Southbound Policy。คกก.กิจการชาวจีนโพ้นทะเล จัดส่งคณะอาจารย์ไต้หวัน ตระเวนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมอันหลากหลายของไต้หวันในต่างประเทศ

คกก.กิจการชาวจีนโพ้นทะเล จัดส่งคณะอาจารย์ไต้หวัน ตระเวนส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนและเผยแพร่วัฒนธรรมอันหลากหลายของไต้หวันในต่างประเทศ

เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ในโรงเรียนชาวจีนโพ้นทะเลได้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรฝึกอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเพิ่มเติม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนอักษรจีนตัวเต็ม รวมถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายของไต้หวัน คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้คัดเลือกอาจารย์ผู้บรรยายไต้หวัน ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีน รวม 26 คน และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานฝีมือเชิงวัฒนธรรมกว่า 23 คน ตระเวณไปจัดการเรียนการสอน รวม 100 แห่งใน 17 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ไทยและฝรั่งเศส เป็นต้น โดยคาดกา

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันจัดพิธีมอบธงก่อนออกเดินทางตาม “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปี 2019” พร้อมอวยพรแด่คณะทูตฯ ให้ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

กต.ไต้หวันจัดพิธีมอบธงก่อนออกเดินทางตาม “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปี 2019” พร้อมอวยพรแด่คณะทูตฯ ให้ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

เพื่อการผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” อย่างกระตือรือร้น กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหารไต้หวัน ร่วมกันผลักดัน “โครงการแลกเปลี่ยนทูตเกษตรเยาวชนสู่ประเทศตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ปี 2019” ภายใต้แนวคิด “เอื้อประโยชน์เชิงรูปธรรม การเกษตรแบบยั่งยืน” โดยทำการคัดเลือกเยาวชน 30 คนที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านการเกษตร การป่าไม้ การประมง หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ และแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเดินทางเยือนแลกเปลี่ยนยังประเทศไทยและประเทศอินเดีย ระหว่างกลางเดือนและปลายเดื

New Southbound Policy。คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน ได้จัดการประชุมสัมมนารำลึกในวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการบัญญัติชื่อทางการชนพื้นเมืองไต้หวันขึ้นเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมที่ประกอบด้วยปธน.ไช่อิงเหวิน (แถวหน้ากลาง) ผู้นำไต้หวัน นางเฉินจวี๋ (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการทำเนียบปธน. Icyang Parod (แถวที่ 2 ที่ 5 จากขวา) ประธานคกก.กิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน และขบวนนักเคลื่อนไหวเพื่อชื่อทางการชนพื้นเมืองตอบรับคำเชิญเข้าร่วม และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก สำนักข่าว CNA วันที่ 1 ส.ค. 62

ชนพื้นเมืองไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสัมมนารำลึกในวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการบัญญัติชื่อทางการชนพื้นเมืองไต้หวัน

นับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ปี 1994 เป็นต้นมา รัฐธรรมนูญของไต้หวัน ได้บัญญัติชื่อให้ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตภูเขา มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ชนพื้นเมืองไต้หวัน” ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการบัญญัติชื่อทางการดังกล่าว คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน จึงได้จัด “การประชุมสัมมนารำลึกในวาระครบรอบ 25 ปีแห่งการบัญญัติชื่อทางการชนพื้นเมืองไต้หวัน” ณ โรงแรมหยวนซาน กรุงไทเป (The Grand Hotel) โดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วมและกล่าวปราศรัยในงานครั้งนี้ด้วย

New Southbound Policy。NDC จัดกิจกรรมประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ เมืองเจียอี้และอี๋หลานอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม

NDC จัดกิจกรรมประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ เมืองเจียอี้และอี๋หลานอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม

นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน ต่างไม่พลาดที่จะเดินทางไปเยือนภูเขาอาลีซานในเมืองเจียอี้ และเมืองอี๋หลานที่มีทัศนียภาพอันงดงาม จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติ (National Development Council, NDC) จัดกิจกรรมที่ขานรับแผนปฎิรูปไต้หวันสู่ประเทศสองภาษา โดยทำการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในเมืองเจียอี้และอี๋หลาน เมื่อปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา จากผลการประเมินพบว่า ทั้งสองเมืองต่างอยู่ในเกณฑ์ดี สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้น

New Southbound Policy。ไต้หวัน – อินเดียร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นครั้งแรก เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างกัน

ไต้หวัน – อินเดียร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นครั้งแรก เปิดหน้าใหม่แห่งความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย นายสวี่โหย่วจิ้น รมช.วิทย์ฯ ไต้หวัน และ Prof. Virendra Kumar Malhotra รองประธานสภา ICSSR เดินทางมาเป็นประธานในพิธีร่วมลงนาม โดยมีนายเถียนจงกวง ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดียเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการก้าวไปสู่บริบทใหม่ของ

3 4 5 6 7 >>