:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。นายอู๋เจาเซี่ย (ขวา) รมว.การต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) W. Brent Christensen (ซ้าย) ผอญ. สถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT/T) และ Mr. Hiroyasu Izumi (กลาง) ตัวแทนสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่น – ไต้หวัน ต่างถือป้ายตราสัญญลักษณ์ GCTF พร้อมร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าสำนักงานของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการพัฒนากรอบความร่วมมือ GCTF ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอเมริกาเหนือ (ภาพจาก MOFA)

ไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมจัดงานแถลงข่าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือ GCTF

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 1 มิ.ย. นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดงานแถลงข่าวร่วมกับ W. Brent Christensen ผู้อำนวยการใหญ่ สถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT/T) และ Mr. Hiroyasu Izumi ตัวแทนสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่น – ไต้หวัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการจัดตั้งกรอบความร่วมมือและฝึกอบรมนานาชาติ (Global Cooperation and Training Framework, GCTF) พร้อมนี้ยังได้เผยแพร่ “แถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของกรอบความร่วมมือ GCTF”

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน แถลงว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป จะทำการยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังต่างประเทศ (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน)

สถานการณ์การป้องกันโรคโควิด - 19 ล่าสุดในไต้หวัน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมากระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในไต้หวันทุเลาลงอย่างต่อเนื่อง ทางการจึงได้ปรับมาตรการเรียกเก็บหน้ากากอนามัยที่ผลิตโดยผู้ประกอบการในประเทศ มาให้รัฐเป็นผู้จัดจำหน่าย โดยคงไว้เพียงส่วนหนึ่งสำหรับให้บริการแก่ประชาชนในการซื้อหน้ากากอนามัยแบบยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกหน้ากากอนามัยในส่วนที่ไม่ได้เรียกเก็บโดยภาครัฐ ไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้อย่างอิสระ ซึ่งเมื

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน NPUST และเทศบาลเมืองผิงตง ร่วมจัดพิธีเปิดป้ายศูนย์เกษตรอัจฉริยะของ NPUST (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

ศูนย์เกษตรอัจฉริยะของ NPUST ฐานบ่มเพาะบุคลากรด้านการเกษตรแห่งแรกในภาคใต้ของไต้หวัน จัดพิธีเปิดป้ายขึ้นเมื่อวันที่ 28 พ.ค.

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อขานรับการผลักดันโครงการอุตสาหกรรมเกษตรรูปแบบใหม่ของรัฐบาลไต้หวัน ทางกระทรวงฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณแก่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตง (National Pingtung University of Science and Technology, NPUST) ในการจัดตั้งศูนย์เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา ตัวแทนของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน NPUST และเทศบาลเมืองผิงตง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายของศูนย์ฯ ดังกล่าว โดยในอนาคต ศูนย์เกษ

New Southbound Policy。โครงการบ่มเพาะบุคลากรมุ่งใต้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทเป (Taipei Tech) ส่งนักศึกษาไปฝึกงานภาคฤดูร้อนในบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Delta Electronics (Thailand) Public Co.,Ltd) (ภาพจากกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน)

ก.ศึกษาธิการประกาศผลการอนุมัติโครงการคัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาต่อหรือฝึกงานยังต่างประเทศ มีนักศึกษาจำนวน 1,583 คนเดินทางไปสานฝันต่อที่ประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติให้กับบรรดาเยาวชนไต้หวัน ทางกระทรวงฯ ได้เร่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไต้หวันผลักดันโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นไปศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือไปฝึกงานยังสถานประกอบการหรือหน่วยงานในต่างประเทศ โดยนับตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันโครงการฝึกอบรมหรือฝึกงานยังต่างประเทศ ซึ่งตราบจนปัจจุ

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันแถลงว่า ไต้หวันได้บริจาคเงินจำนวน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่ 2 มูลนิธิภายใต้การกำกับดูแลของเอเปค เพื่อร่วมสกัดกั้นโรคโควิด - 19 (ภาพจาก MOFA)

ไต้หวันบริจาคเงิน 700,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้แก่กองทุนภายใต้การกำกับดูแลของเอเปค

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้จัดงานแถลงข่าวประจำวาระโดยเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของกระทรวง นายเฉินหลงจิ่น อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อเรียกร้องให้ทุกประเทศสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) ให้ความสำคัญกับภัยคุกคามต่อสุขภาพของมวลมนุษยชาติ ที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก APEC เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยด้านสุขภาพ ที่มีต่อการขยายตัวทางเ

New Southbound Policy。นายเฉาลี่เจี๋ย (ขวา) รมช.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ กต.ไต้หวันบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50,000ชิ้น ให้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมี Mr. Robert Seraki เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจัดพิธีบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา นายเฉาลี่เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทน กต.ไต้หวันในการเป็นประธานในพิธีบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50,000 ชิ้น ให้กับสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมี Mr. Robert Seraki ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Liaison Office of South Africa, LOSA) ประจำกรุงไทเป เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของบริจาค ซึ่ง Mr. Robert ได้กล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับน้ำใจในครั้งนี้ของชาวไต้หวัน

New Southbound Policy。คกก.กิจการชนพื้นเมืองอนุมัติงบประมาณโครงการฟื้นฟูภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์และจัดตั้งองค์กรส่งเสริมภาษาชนพื้นเมืองไต้หวัน เป็นจำนวนเงิน 57.81 ล้านเหรียญไต้หวัน ในภาพคือพิธีเปิดป้ายศูนย์การศึกษาภาษาชนพื้นเมืองในมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (National Pingtung University, NPTU)

คกก. กิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน อนุมัติงบประมาณจำนวนเงิน 57.81 ล้านเหรียญไต้หวัน อุดหนุนการบริหารขององค์กรส่งเสริมภาษาชนพื้นเมืองไต้หวัน

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ทาง คกก.ฯ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการฟื้นฟูภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์และจัดตั้งองค์กรส่งเสริมภาษาชนพื้นเมืองไต้หวัน เป็นจำนวนเงิน 57.81 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยจัดสรรให้องค์กรส่งเสริมภาษาชนพื้นเมืองไต้หวันแห่งละ 3 ล้านเหรียญไต้หวัน ทั้งนี้ เพื่อช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานขององค์กรฯ และภารกิจการฟื้นฟูภาษาที่ใกล้สูญพันธุ์ ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยการผนึกกำลังของกลุ่มชนในการพัฒนาภาษาของแต่ละชนเผ่าจากล่างสู่บน กระตุ้นให้ชนพื้นเ

New Southbound Policy。นายเฉาลี่เจี๋ย (ขวา) รมช.การต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Mr. Omer Caspi ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมอิสราเอล ประจำกรุงไทเป ร่วมกันติดตราสัญญลักษณ์ “Taiwan can help” และ “หน่วยปฐมพยาบาล MDA” ลงบนกล่องเวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาดที่ไต้หวันประสงค์จะบริจาค เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – อิสราเอล ในการจับมือร่วมกันต่อกรกับโรคโควิด – 19 (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันจัดพิธีบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ให้หน่วยปฐมพยาบาลมาเกนเดวิดอาดอมของอิสราเอล

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา นายเฉาลี่เจี๋ย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกต.ไต้หวันในการเป็นประธานในพิธีบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับหน่วยปฐมพยาบาลมาเกนเดวิดอาดอม (Magen David Adom, MDA) ของอิสราเอล โดย Mr. Omer Caspi ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอิสราเอล ประจำกรุงไทเป (Israel Economic and Cultural Office in Taipei) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณสำหรับน้ำใจของชาวไต้หวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัม

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.ถงเจิ้นหยวน อดีตผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย เข้ารับตำแหน่งประธาน OCAC พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติภารกิจใน 4 มิติ (ภาพจาก OCAC)

ดร.ถงเจิ้นหยวนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประธานคกก. กิจการชาวจีนโพ้นทะเลของไต้หวัน พร้อมตั้งเป้าหมายผลักดันภารกิจใน 4 มิติ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (Overseas Community Affairs Council, OCAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน OCAC ซึ่งถึงแม้ว่าตัวท่านจะยังคงอยู่ในประเทศไทย แต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ดร.ถงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ OCAC ผ่านระบบวิดี

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน (ในภาพ) ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15 ณ อาคารรับรองอาคันตุกะ Taipei Guest House ปธน.ไช่ฯ กล่าวว่า พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.ในครั้งนี้เป็นครั้งที่พิเศษสุดในประวัติศาสตร์ของไต้หวัน ตลอดระยะเวลาแห่งการป้องกันโรคระบาดที่ผ่านมานี้ ขอบคุณสำหรับความเชื่อมั่นที่ประชาชนชาวไต้หวันมีต่อรัฐบาล ตลอดจนสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมอันดีงามได้เป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการกักตัวอยู่ที่บ้าน ที่ต้องอดทนกับความไม่สะดวกต่างๆ นานาในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ภารกิจการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

สุนทรพจน์ของ ปธน.ไช่อิงเหวิน เนื่องในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.สาธารณรัฐจีนสมัยที่ 15

ในวันที่ 20 พ.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 15 หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ จึงได้เดินทางไปยังอาคารรับรองอาคันตุกะ Taipei Guest House เพื่อกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปธน. อันทรงเกียรติ ติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 โดยเนื้อหาทั้งหมดของสุนทรพจน์ ปธน.ไช่อิงเหวิน มีดังนี้

3 4 5 6 7 >>