:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กต.ไต้หวันรายงานผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ประจำไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ (ภาพจาก MOFA)

ผลสัมฤทธิ์ทางภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้า ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า จากการร่วมแรงร่วมใจกันของสำนักงานตัวแทนไต้หวันในต่างประเทศ และพลังจากภายในประเทศ ส่งผลให้ภารกิจการทูตเชิงเศรษฐกิจและการค้าในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย การคว้าโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ และกระตุ้นให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไต้หวัน ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันในเชิงลึก ช่วยเหลือผู้ประกอบการไต้หวัน สร้างฐานธุรกิจในต่างแดน ตลอดจนส่งเสริ

New Southbound Policy。นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดีไต้หวัน เดินทางเข้าร่วมงาน Turn it up • We can help เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

รองปธน. เฉินฯ เข้าร่วมงาน Turn it up • We can help

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางเข้าร่วม “งานยกย่องเชิดชูและแสดงผลสัมฤทธิ์ ของคณะอาสาสมัครเยาวชนสันติภาพ ในต่างประเทศ ประจำปี 2019” (Turn it up • We can help) โดยได้ให้การยกย่องบรรดาเยาวชน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเอาชนะ อุปสรรคด้านภาษาและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ยึดมั่นในแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีอันแข็งแกร่งของไต้หวัน พร้อมนี้ยังได้ส่งเสริมให้คนไต้หวันรุ่นใหม่ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะอาสาสม

New Southbound Policy。คณะนักแสดง Contemporary Legend Theatre ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน เดินทางไปจัดแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020 ร่วมกับอีก 3 คณะของไต้หวัน (ภาพจาก MOC)

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันประกาศรายชื่อคณะนักแสดง ที่ได้ร่วมแสดงในเทศกาล Festival Off d'Avignon 2020

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Culture, MOC) แถลงว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงในระดับสากล และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ระดับนานาชาติ ให้กับคณะนักแสดงของไต้หวัน และสร้างแพลตฟอร์ม ในการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เชี่ยวชาญในแวดวงศิลปะการแสดง พร้อมทั้งประสานให้คณะนักแสดงของไต้หวันได้มีโอกาสขึ้นสู่เวทีนานาชาติ ในปีนี้จึงได้ทำการคัดเลือกคณะนักแสดง 4 กลุ่ม ให้เป็นตัวแทนของไต้หวัน เดินทางไปเข้าร่วมจัดแสดงใน เทศกาล Festival Off d'Avignon 2020

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019” พร้อมขึ้นกล่าวปราศรัยในงานด้วย (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019”

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 ธ.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ Future Tech Expo 2019” พร้อมขึ้นกล่าวปราศรัยว่า ตลอดช่วง 4 ปีหลังจากนี้ ไต้หวันจะมีเป้าหมายด้านนโยบายเทคโนโลยีโดยหลัก 2 ประการ ได้แก่ การเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งไต้หวันจะพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ดาวเทียม อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมภาคพื้นดิน และอุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และอีกประการหนึ่งคือ รัฐบาลไต้หวันจะพิจารณาจัดตั้ง หน่วยงานบริหารจั

New Southbound Policy。นายหลิวเวยเหลียน รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวปราศรัยในการประชุม APEC Automotive Dialogue เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมา (ภาพจากกระทรวงเศรษฐการ)

เอเปคจัดการประชุม APEC Automotive Dialogue ครั้งที่ 31 ขึ้น ณ กรุงไทเป

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (Ministry of Economic Affairs, MOEA) แถลงว่า เอเปคได้จัดการประชุม “APEC Automotive Dialogue (AD)” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธ.ค. ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร 1 ในกรุงไทเป ซึ่งคาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ ตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ และผู้ประกอบการรถยนต์ จากประเทศสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย - แปซิฟิก (APEC) อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซ

New Southbound Policy。เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. นายหลี่ซุ่นชิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท CPC กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย (ภาพจาก CNA)

CPC ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาในประเทศอินเดีย

เมื่อค่ำวันที่ 2 ธ.ค. บริษัทไชน่าปิโตรเลียม (CPC) รัฐวิสาหกิจของไต้หวัน ได้ทำ “พิธีเปิดป้ายสำนักงานสาขาบริษัท CPC ประจำประเทศอินเดีย ” ณ กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย พร้อมประกาศเปิดตัว สำนักงานสาขาประจำประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการ โดยบริษัท CPC เล็งเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาของตลาดอินเดียเป็นอย่างมาก คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดตั้งสำนักงานสาขาในอินเดีย จะสามารถคว้าโอกาสการลงทุน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศอินเดียได้อย่างทันท่วงที และยังสอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ด้านการขยายเขตเศรษฐกิจแล

New Southbound Policy。หน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดลอมไต้หวัน – สหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานครฯ (ภาพจากทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ไต้หวัน – สหรัฐฯ จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency, EPA) ร่วมผลักดัน “โครงการหุ้นส่วนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” (International Environmental Partnership, IEP) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มีกำหนดการจัดการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 9 (2019 International E-Waste Management Network Workshop) ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม ณ กรุงเทพมหานคร

New Southbound Policy。เน็ตไอดอลไทยเดินทางมาสำรวจศูนย์ศิลปะ Pier 2 Art Center (ภาพจากกองการท่องเที่ยว เทศบาลนครเกาสง)

เน็ตไอดอลไทยเดินทางมาสัมผัสกับ จุดเช็คอินยอดนิยมของเน็ตไอดอล ในนครเกาสง

กองการท่องเที่ยว เทศบาลนครเกาสง แถลงว่า กองการท่องเที่ยวได้ติดต่อเชิญให้เน็ตไอดอลยอดนิยม ในหมู่ชาวไทยอย่าง Fire x Journey รวมตัวกันเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในนครเกาสง ช่วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ในศึกปิงปองชิงแชมป์โลก หลินหยุนหรู (ในภาพ) นักปิงปองชาวไต้หวันสามารถเอาชนะหม่าหลงนักปิงปองชาวจีน เจ้าของเหรียญทองริโอโอลิมปิก ด้วยคะแนน 4 : 3 เซ็ต คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ (ภาพจาก facebook.com/ITTFWorld)

หลินหยุนหรูเอาชนะเหรียญทองโอลิมปิก คว้าเหรียญทองแดงศึกปิงปองชิงแชมป์โลก

เมื่อบ่ายวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา หลินหยุนหรู หนุ่มวัย 18 ชาวไต้หวัน ได้ลงแข่งขันในศึกปิงปองชิงแชมป์โลก นัดชิงเหรียญทองแดง พบกับหม่าหลง นักปิงปองชาวจีน เจ้าของเหรียญทองในริโอโอลิมปิก ก่อนจะเฉือนเอาชนะไปได้ 4 : 3 เซ็ต คว้าเหรียญทองแดง เหรียญแรกให้กับไต้หวันในศึกปิงปองชิงแชมป์โลก

New Southbound Policy。นายเฉินเจี้ยนเหริน รองปธน. สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ประจำปี 2019 (ภาพจากทำเนียบปธน.)

กิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ครั้งที่ 28 กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย.

เพื่อแสดงการยกย่องชื่นชมต่อผู้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมไต้หวัน (Taiwan excellence) ประจำปีนี้ เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 27 พ.ย. ทางเจ้าภาพได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล Taiwan excellence ขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าหนานกั่ง อาคาร 2 ซึ่งนอกจากจะให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีแล้ว ยังได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง” (Gold Quality Award) และ “รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” (Silver Quality Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียติยศสูงสุดอีกด้วย โดยมีนายเฉินเจี้ยนเหริน รองประธานาธิบดี สาธารณ

<< 4 5 6 7 8 >>