:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา คกก.กิจการจีนแผ่นดินใหญ่เปิดเผยรายงานผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยระบุว่า มีชาวไต้หวันกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจีนออก “กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง” และประชาชนกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป ต่อต้านการที่จีนใช้กำลังทางทหารข่มขู่ไต้หวัน

สำรวจพบ ชาวไต้หวันกว่าร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยกับ “กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง” ของรัฐบาลจีน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ (Mainland Affairs Council, MAC) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เผยรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นวาระประจำ โดยรายงานระบุว่า ประชาชนไต้หวันกว่าร้อยละ 80 ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลจีนออก “กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติสำหรับฮ่องกง” โดยร้อยละ 80.9 เห็นว่า เป็นการลิดรอนเสรีภาพ ประชาธิปไตย และทำลายความเป็นอิสระของอำนาจตุลาการ รวมทั้งทำลายหลักการ “1 ประเทศ 2 ระบบ” และมีประชาชนกว่าร้อยละ 84 ไม่เห็นด้วยที่กฎหมายฉบับดังกล่าวขยายขอบเขตการบังคับใช้ไปท

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นายติงอี๋หมิง (กลาง) โฆษกสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้กล่าวถึงคำชี้แนะของนรม.ซูเจินชางที่มีต่อที่ประชุม ในงานแถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม (ภาพจาก CNA)

นรม.ซูฯ ย้ำ โควิด – 19 ยังคงระบาดรุนแรงทั่วโลก ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา ในที่ประชุมสภาบริหาร นายซูเจินชาง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้รับฟังรายงานที่เกี่ยวกับ “สถานการณ์การระบาดล่าสุดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และมาตรการรับมือ” จากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ พร้อมกล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในระยะเริ่มแรก ไต้หวันได้เร่งใช้มาตรการป้องกันโรคระบาดแบบล่วงหน้าอย่างเต็มที่ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ด้านการป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก โดยภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ Mr. Alex Azar

New Southbound Policy。ทำเนียบประธานาธิบดีแสดงความยินดีต้อนรับต่อ การเดินทางมาเยือนของ Mr. Alex Azar II รมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ และคณะตัวแทน ในเร็ววันนี้ (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ทำเนียบปธน.และกต.ไต้หวัน แสดงความยินดีและขอต้อนรับการเดินทางมาเยือนของรมว.สาธารณสุขสหรัฐฯ และคณะตัวแทน

ต่อกรณีที่ Mr. Alex Azar II รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและคณะตัวแทน มีกำหนดการเดินทางมาเยือนไต้หวันในเร็ววันนี้ เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แสดงความยินดีและขอต้อนรับอย่างจริงใจ โดยในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จะให้การต้อนรับ Mr. Alex และคณะตัวแทนด้วยตนเอง

New Southbound Policy。กรมทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ได้จัดตั้ง “แพลตฟอร์มการสมัครยื่นคำร้องขอถือสัญชาติไต้หวัน สำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูง” ในเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลทั่วโลกของกรมทะเบียนราษฎร์ (ภาพจากกระทรวงมหาดไทย)

ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 149 คนจาก 5 ทวีปทั่วโลก ได้กลายเป็นคนไต้หวันโดยสมบูรณ์แล้ว

เพื่อดึงดูดให้บุคลากรต่างชาติทำงานในไต้หวันระยะยาว เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2016 รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ดำเนินการแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ” โดยตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา มีบุคลากรต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ รวม 149 คน จาก 5 ทวีปทั่วโลก ได้รับอนุญาตให้ถือสัญชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย (Ministry of the Interior, MOI) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เร่งพิจารณาร่างเงื่อนไขสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้บุคลากรต่างชาติที่มีความรักต่อผืนแผ่นดินในไต้หว

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เดินทางไปแสดงความเคารพต่ออดีตปธน.หลี่ฯ ณ อาคารรับรองอาคันตุกะ กรุงไทเป (ภาพจาก CNA)

กต.ไต้หวันขอบคุณประชาคมโลกที่ร่วมแสดงความเสียใจและห่วงใย ต่อการจากไปของอดีตปธน.หลี่เติงฮุยของไต้หวัน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า อดีตประธานาธิบดีหลี่เติงฮุยแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ถึงแก่อสัญกรรมแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยในช่วงที่ผ่านมานี้ กต.ไต้หวันได้รับสารแสดงความห่วงใยจากประชาคมโลกที่ส่งมอบให้ รวมถึงได้ให้การยกย่องชื่นชมอดีตปธน.หลี่ฯ ในการผลักดันเสรีภาพและประชาธิปไตยของไต้หวัน ตราบจนช่วงเย็นของวันที่ 3 ส.ค. กต.ไต้หวันได้รับสารแสดงความห่วงใยจากผู้นำประเทศ สมาชิกรัฐสภา นักการเมือง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ จากประเทศพันธมิตรแ

New Southbound Policy。รัฐบาลไต้หวันเปิดอาคารรับรองอาคันตุกะ กรุงไทเป พร้อมทั้งจัดตั้งสถานรำลึก เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมไว้อาลัยต่ออดีตปธน.หลี่เติงฮุย (ภาพจาก CNA)

กต.ไต้หวันได้รับสารแสดงความห่วงใยและร่วมไว้อาลัย ต่อการจากไปของอดีตปธน.หลี่เติงฮุย จากนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ผู้นำประเทศ นักการเมือง และองค์การระหว่างประเทศของประเทศพันธมิตรไต้หวันอย่าง สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรป ได้ทยอยแสดงความห่วงใยและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตปธน. หลี่ฯ ผ่านวิธีการที่แตกต่างกัน โดยในช่วงที่ผ่านมานี้ กต.ไต้หวันได้ทยอยรับสารแสดงความห่วงใยต่อความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของไต้หวัน จากองค์การระหว่างประเทศและนักการเมืองจากหลายประเทศ อาทิ ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ

New Southbound Policy。นายหลี่เติงฮุย อดีตปธน.ไต้หวัน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ก.ค. โดยปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำไต้หวันคนปัจจุบัน ได้แสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Mr. Democracy” (ภาพจาก CNA)

ปธน.ไช่ฯแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อ การถึงแก่อสัญกรรมของอดีตปธน.ลีเติงฮุย กต.ไต้หวันขอบคุณความห่วงใยที่ประชาคมโลกส่งมอบให้ไต้หวัน

นายหลี่เติงฮุย อดีตประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สมัยที่ 7, 8 และ 9 ถึงแก่อสัญกรรมแล้วเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยนายซูเจียเฉวียน เลขาธิการทำเนียบประธานาธิบดีไต้หวัน กล่าวว่า หลังจากที่ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินทราบข่าว ก็ได้แสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้ง และหวังว่าให้ครอบครัวของอดีตปธน.หลี่ฯ จะสามารถลดความโศกเศร้าได้ในเร็ววัน พร้อมกันนี้ ปธน.ไช่ฯ ยังเห็นว่า สิ่งที่อดีตปธน.หลี่ฯ ได้อุทิศต่อไต้หวันในด้านการก้าวสู่เส้นทางประชาธิปไตยนั้น ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ การที่อดีตปธน.หล

New Southbound Policy。CECC ประกาศยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมในไต้หวัน จนถึงวันที่ 29 ก.ค. (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

ผลการตรวจคัดกรองของผู้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานไทยที่ติดเชื้อจำนวน 189 คนเป็นลบทั้งหมด

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) แถลงว่า ต่อกรณีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศว่า พบชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไต้หวันผู้หนี่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หน่วยงานสาธารณสุขของไต้หวันได้เร่งรวบรวมให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ป่วยรายดังกล่าวทั้ง 189 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 ซึ่งล้วนมีผลเป็นลบ เป็นการแสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่พบความเสี่ยงในการแพร่ระบาดแต่อย่างใด ส

New Southbound Policy。ดร.ถงเจิ้นหยวนกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนว ฯ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถก้าวสู่ระดับชั้นต่างๆ ในสถาบันการศึกษาไต้หวันได้อย่างมั่นคงราบรื่น เชื่อว่านักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเลจะรักไต้หวันมากขึ้น ผ่านการได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าหน้าที่ฯ (ภาพจาก OCAC)

ประธาน OCAC กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บรรดานักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาสำหรับชาวจีนโพ้นทะเลของสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้น ทำความเข้าใจกับนโยบาย ข้อกฎหมาย และข้อมูลกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล พร้อมทั้งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวฯ ของแต่ละสถาบัน เพื่อผลักดันให้ประสบการณ์การดูแลนักศึกษาชาวจีนโพ้นทะเล ได้รับการสืบสานต่อไปอย่างสมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ 29 ก.ค. คณะกรรมการกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (OCAC) ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สำหรับชาวจีนโพ้นทะเล

New Southbound Policy。CECC แถลงว่า เพื่อรับมือกับกรณีแรงงานชาวไทยถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังเดินทางกลับจากไต้หวัน บนเว็บไซต์ทางการของกรมควบคุมโรคไต้หวันได้อัปโหลดวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคระบาด ที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้ว 22 คลิป และได้จัดทำโปสเตอร์และโบรชัวร์เป็นฉบับภาษาไทย ทั้งหมด 13 ชุด และ 15 ชุดตามลำดับ ในภาพคือข้อควรระวังสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่แยกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ (ภาพจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ)

CECC ชี้แจง สถานการณ์การตรวจคัดกรองเชื้อโควิด – 19 และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันที่เดินทางจากไต้หวันกลับไทย

ต่อกรณีเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศว่า พบชาวไทยที่เพิ่งเดินทางกลับจากไต้หวันผู้หนี่ง ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยเหตุนี้ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ศูนย์บัญชาการกลางป้องกันโรคระบาด (Central Epidemic Command Center, CECC) ของไต้หวัน จึงได้แถลงว่า หลังจากที่ทางการไต้หวันได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าแรงงานไทยรายนี้เป็นชายวัย 30 ปีเศษ เดินทางเข้ามาทำงานในไต้หวันตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 และได้เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา ในวันที่ 22 ก.ค. มีอาการท้องเสีย แต่ไม่มีอาก

<< 4 5 6 7 8 >>