:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。เมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปธน.ไช่อิงเหวินได้เดินทางเยือน “สถาบันสอนทำเจลาตินดอกไม้ 3 มิติ” และได้พบปะพูดคุยกับคุณอู่ฟางเฉ่า (กลาง) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม ด้านขวามือในภาพคือ นายเฉินโอวปั้ว ส.ส.เมืองอี๋หลาน (ทำเนียบปธน.ไต้หวัน)

ปธน.ไช่ฯ เผยรัฐบาลจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” และ “สายด่วนให้บริการข้อมูลการใช้ชีวิตในไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ” เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีบทบาทมากขึ้นในสังคมไต้หวัน

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 ต.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปเยือนเมืองอี๋หลาน เพื่อเข้าเยี่ยมชม “สถาบันสอนทำเจลาตินดอกไม้ 3 มิติ” พร้อมแถลงว่า ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลไต้หวันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ในด้านการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน จะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมไต้หวัน เพื่อสำแดงศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

New Southbound Policy。วิดีทัศน์ประจำนี้ได้ทยอยจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาต่างๆ ทั้งหมด 13 ภาษา รวมถึงภาษาไทยด้วย (ภาพจาก กต. ไต้หวัน)

กต.ไต้หวันเผยแพร่วิดีทัศน์ชุด “กล้าหาญเชื่อมั่น ก้าวทันกระแสโลก” ประจำปี 2019 ขอเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศร่วมรับชมและแชร์ลงโซเชียล

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และเผยแพร่วัฒนธรรมไต้หวัน ตลอดจนนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการต่างประเทศของไต้หวัน ทางกต.ไต้หวันจึงได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์วันชาติไต้หวัน ภายใต้หัวข้อ “กล้าหาญเชื่อมั่น ก้าวทันกระแสโลก” (Brave and Confident : One with the World) ซึ่งมีความยาวกว่า 8 นาที โดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการเมือง เศรษฐกิจ การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ของกิจการทางการทูต ซึ่งนอกจากจ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 2 ต.ค. สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย และสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในไทย ได้ร่วมจัดการสัมมนาขึ้นที่สำนักงานฯ เพื่อร่วมหารือกันในประเด็นโอกาสธุรกิจในอาเซียน (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทยและสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในไทย ร่วมจัดการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนสู่ประเทศมุ่งใต้ใหม่ - แบ่งปันโอกาสการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม”

เพื่อผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลไต้หวันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักธุรกิจไต้หวันเข้าไปตั้งฐานธุรกิจในประเทศอาเซียนทางตอนบนอย่างประเทศไทยและเมียนมา ที่มีข้อได้เปรียบด้านการผลิตและแรงงาน เพื่อก่อให้เกิดเป็นการรวมตัวของอุตสาหกรรมไต้หวัน – ไทย ทางสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย และสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในไทย (Thai - Taiwan Business Association) จึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนสู่ประเทศมุ่งใต้ใหม่ - แบ่งปันโอกาสการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม” ขึ้นเมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคา

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยสนับสนุน แผนผลักดันการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ICAO (ภาพจาก MOFA)

กต.ไต้หวันขอบคุณประเทศพันธมิตรและมิตรประเทศ ที่ให้การสนับสนุนไต้หวันในระหว่างการประชุม ICAO

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า ในการประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ที่มีกำหนดการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 4 ต.ค. ณ สำนักงานใหญ่ ICAO ที่ตั้งอยู่ในนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งตราบจนวันที่ 1 ต.ค. ตัวแทนจากประเทศเซนต์ลูเซีย สาธารณรัฐกัวเตมาลา และตูวาลู ต่างร่วมเป็นกระบอกเสียงสนับสนุนไต้หวัน ให้เข้าร่วมการประชุม ICAO นอกจากนี้ ตัวแทนมิตรประเทศอย่างฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ ยังได้ช่วยเป็นปากเสียง

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ปธน.ไช่อิงเหวิน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี 5G และทดลองนั่งบนเครื่องเล่น E-sport 5G ด้วยตนเอง (ภาพจากทำเนียบปธน.ไต้หวัน)

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วม “งานแสดงศูนย์ทดลองและอบรมเทคโนโลยี 5G ”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ต.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางเข้าร่วม “งานแสดงศูนย์ทดลองและอบรมเทคโนโลยี 5G” พร้อมเน้นย้ำว่า ในปีหน้าไต้หวันจะเสร็จสิ้นภารกิจการออกสิทธิบัตร 5G ชุดแรก โดยจะก้าวสู่ยุค 5G ไปพร้อมกับญี่ปุ่น เกาหลีและสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าในอนาคต ไต้หวันจะมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ในยุค 5G

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันขอบคุณทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนแผนผลักดัน ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ UN (ภาพโดย MOFA)

กต.ไต้หวันขอบคุณนานาชาติ ที่ให้การสนับสนุนแผนผลักดันเข้าร่วมการประชุม UN ของไต้หวันอย่างกว้างขวาง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เวทีการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ปี 2019 ได้ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 30 ก.ย. จากความพยายามทุกวิถีทางของรัฐบาล และได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันแผนการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกเข้าใจถึง ข้อเรียกร้องของไต้หวันมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การสนับสนุนจากนานาชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า แผนการฯ ดังกล่าวของไต้หวันดำ

New Southbound Policy。คณะเชฟครัวการบินไทย 14 คนเดินทางมาถึงไต้หวันเมื่อต้นเดือนก.ย. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำอาหาร ที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของไต้หวันที่ KPCS (ภาพจาก KPCS)

เชฟครัวการบินไทยเดินทางมาเรียนรู้ เทคนิคการทำอาหารไต้หวันในกรุงไทเป

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. โรงเรียนสอนทำอาหารไคผิง ไทเป (Taipei Kai Ping Culinary School, KPCS) แถลงว่า บริษัทการบินไทย (Thai Airways) ได้นำคณะเชฟครัวการบินไทย 14 คน เดินทางมาถึงไต้หวัน เมื่อวันที่ 2 ก.ย. เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับและเทคนิคการทำอาหารไต้หวันที่โรงเรียนสอนทำอาหารไคผิง ไทเป หลังผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 60 ชั่วโมง บรรดา “จงพัวไซ” เหล่านี้ ก็ได้จบหลักสูตรการทำอาหารไต้หวันไปเมื่อวันที่ 26 ก.ย. โดยรายการอาหารที่อยู่ในหลักสูตรดังกล่าว ประกอบด้วย เป็ดตุ๋นขิง ไก่ตุ๋นน้ำมันงา และเมนูอื่นๆ ที

New Southbound Policy。ไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมกันจัด “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ปี 2019” ที่สาธารณรัฐปาเลา เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา (ภาพจากคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)) วันที่ 29 ก.ย. 62

ไต้หวัน สหรัฐฯ และญี่ปุ่นร่วมกันจัด “การสัมมนานานาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ปี 2019” ที่สาธารณรัฐปาเลา เป็นครั้งแรก ภายใต้กรอบความร่วมมือ GCTF

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างไต้หวันกับภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก และประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ในการร่วมกันอนุรักษ์และธำรงไว้ซึ่งภาษาชนพื้นเมือง กระทรวงการต่างประเทศ คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT Taipei Office) และสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนานานาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ปี 2019 (2019 International Austronesian Languages Revitalization Forum ) ในวันที่ 29 ก.ย. ที่ส

New Southbound Policy。กลุ่มอาสาสมัคร NKNU เดินทางไปถ่ายทอดหลักสูตรวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติด ในเขตภาคเหนือของไทยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (ภาพจาก NKNU)

กลุ่มอาสาสมัคร NKNU ส่งเสริมหลักสูตรวิชาชีวิตและการต้านภัยยาเสพติดในเขตภาคเหนือของไทย

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. มหาวิทยาลัยครูแห่งชาติเกาสง (National Kaohsiung Normal University, NKNU) แถลงว่า “หน่วยปฏิบัติการต้านภัยยาเสพติด” ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เดินทางไปปฎิบัติงานในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตามแผนการที่อาจารย์เหอเพ่ยซาน ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองของ NKNU เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยได้ประสานความร่วมมือกับทีมอาสาสมัครของ NKNU ในการผลักดันหลักสูตรต้านภัยยาเสพติดก้าวสู่สากล โดยในปีนี้ได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เป้าหมายการต้านภัยยาเสพติด ของกระทรวง

New Southbound Policy。2019 NPM Asian Art Festival - Month of Thailand เปิดฉากขึ้นที่กู้กง สาขาภาคใต้ ชมฟรีทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

2019 NPM Asian Art Festival - Month of Thailand เปิดฉากขึ้นที่กู้กง สาขาภาคใต้ ชมฟรีทุกวันหยุดสุดสัปดาห์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ (Southern Branch of the National Palace Museum, South.NPM) แถลงว่า 2019 NPM Asian Art Festival - Month of Thailand เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ในระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 31 ต.ค. โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการ การสัมมนา การสัมผัสวัฒนธรรมและตลาดนัดอาหารเลิศรส เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทย ในทุกแง่มุมและทุกระดับชั้น

<< 6 7 8 9 10 >>