:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。สถาบัน IMD แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, DCR) เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ซึ่งชี้ว่า ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก (ภาพจากนายจินหงห้าว)

ไต้หวันครองอันดับที่ 13 ของโลกจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของ IMD ปี 2019

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาแห่งชาติของไต้หวัน (National Development Council, NDC) แถลงว่า สถาบัน IMD (International Institute for Management Development) แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลระดับโลก (IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, DCR) เมื่อวันที่ 26ก.ย. ซึ่งชี้ว่า ไต้หวันครองอันดับที่ 13 จากทั้งหมด 63 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเป็นอันดับที่ดีขึ้น 3 อันดับจากปี 2018

New Southbound Policy。ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าได้แนะนำสินค้าที่นำไปร่วมจัดแสดงอย่างเต็มที่ (ภาพจาก TAITRA)

TAITRA นำผู้ประกอบการไต้หวันเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 2 แห่งที่จัดขึ้นในเมียนมา

“มหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่นานาชาติเมียนมา ครั้งที่ 7” (2019 Myanmar International Auto Parts, Accessories & Motor Show) และ “งานแสดงสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิกส์และพลังงานไฟฟ้านานาชาติเมียนมา” (Myanmar International Electrical,Electronics & Electric Power Equipment Fair) ที่ร่วมจัดโดยสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) และบริษัท Chan Chao International Enterprise Group ได้เปิดฉากขึ้นพร้อมกัน เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดจัดงานเป็นเวลา 4 วัน ณ ศูนย์การประชุมย่างก

New Southbound Policy。เทศบาลกรุงไทเปรุกขยายตลาดธุรกิจการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในเอเชีย ที่กรุงเทพฯ

เทศบาลกรุงไทเปรุกขยายตลาดธุรกิจการแสดงสินค้าและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในเอเชีย ที่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า ช่วงหลายปีมานี้ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ (Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions : MICE) ในภูมิภาคเอเชีย มีพัฒนาการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาลจากแนวโน้มดังกล่าว และขานรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำนักงานสารสนเทศและการท่องเที่ยว (Department of Informa

New Southbound Policy。เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ก.ย. ปธน.ไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปเข้าร่วม “พิธีประจำการเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่” ที่ฐานทัพอากาศนครไถจง

ปธน.ไช่ฯ เข้าร่วม “พิธีประจำการเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ก.ย. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เดินทางไปเข้าร่วม “พิธีประจำการเครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่” ที่ฐานทัพอากาศนครไถจง พร้อมกล่าวว่า เครื่องบินฝึกไอพ่นรุ่นใหม่ลำนี้ เป็นประจักษ์พยานความก้าวหน้า 3 ประการของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไต้หวัน อันได้แก่ เทคโนโลยี การผลิต และบุคลากรรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับแสนยานุภาพในการป้องกันประเทศโดยพึ่งพาตนเองของไต้หวันอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าว ได้สร้างโอกาสงานให้กับคนรุ่นใหม่ประมาณ 1,200 อัตรา และคาดว่าในปี 202

New Southbound Policy。ประกาศ 10 รายชื่อกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “ไปพักที่ทำเนียบ ปธน.สักคืน”

ประกาศ 10 รายชื่อกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “ไปพักที่ทำเนียบ ปธน.สักคืน”

กิจกรรม “ไปพักที่ทำเนียบ ปธน. สักคืน” ที่ร่วมจัดโดยสมาคมวัฒนธรรมจงหัว (The General Association Of Chinese Culture, GACC) และกรมการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ประกาศ 10 รายชื่อกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม “ไปพักที่ทำเนียบ ปธน.สักคืน” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.

New Southbound Policy。TAITRA จัดการประชุมสัมมนาว่าด้วยการแพทย์อัจฉริยะไต้หวัน – ไทย และการเจรรจาจับคู่ธุรกิจขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ย. ณ กรุงเทพมหานคร (ภาพจาก TAITRA)

การแพทย์อัจฉริยะไต้หวัน สำแดงศักยภาพในไทย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวัน – ไทย TAITRA ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศ (BOFT) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries, FTI) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) จัดการสัมมนาและเจรจาธุรกิจ Thailand - Taiwan Smart Healthcare Seminar & Trade Meeting 2019 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมภาพล

New Southbound Policy。กต.ไต้หวันเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “สำหรับท้องฟ้าไร้รอยต่อ” เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมใน ICAO

กต.ไต้หวันเปิดตัวภาพยนตร์สั้นชุด “สำหรับท้องฟ้าไร้รอยต่อ” เรียกร้องให้นานาชาติสนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมใน ICAO

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แถลงว่า ในการประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ซึ่งมีกำหนดจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 24 ก.ย. ณ สำนักงานใหญ่ ICAO ที่ตั้งอยู่ในนครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ซึ่งเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น กต.ไต้หวันได้เปิดตัวภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ ออกฉายทั่วโลก ภายใต้หัวข้อ “สำหรับท้องฟ้าไร้รอยต่อ” (For a Seamless Sky) เพื่อเป็นสื่อกลางในการทำให้ทั่วโลกได้ตะหนักว่า ไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในภ

New Southbound Policy。ดร. ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ตัวแทนกระทรวงเศรษฐการไต้หวัน ตัวแทน TAITRA และคณะผู้ประกอบการไต้หวัน ร่วมถ่ายภาพในงานกิจกรรม “การแข่งขัน Taiwan Excellence eSport Cup Thailand” ที่เปิดฉากขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62 ที่ผ่านมา (ภาพจาก TAITRA)

ไต้หวันเปิดตัว Taiwan Excellence eSport Cup Thailand สู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) แถลงว่า ในปีนี้การแข่งขัน Taiwan Excellence eSport Cup Thailand ได้เปิดตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ต่อเนื่องจากประเทศอินเดียและมาเลเซีย ซึ่งสามารถดึงดูดผู้สนใจกว่าพันคนให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ (Quarter – final) โดยมีกำหนดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 21 – 22 ก.ย. ณ ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier) โดยในงาน

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 19ก.ย. ก.ต่างประเทศ และ ก.คมนาคมไต้หวันได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว เพื่อเรียกร้องให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ยอมรับไต้หวันเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์การฯ

ก.ต่างประเทศและ ก.คมนาคมไต้หวัน ร่วมแถลงข่าว ประกาศความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะผลักดัน ภารกิจการเข้าร่วม ICAO

การประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 4 ต.ค. ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ที่ผ่านมา นายหวังกั๋วฉาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายเซี่ยอู่เฉียว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว โดยได้กล่าวแสดงความเสียใจที่ตราบจนถึงวันนี้ ไต้หวันก็ยังไม่ได้รับจดหมายเชิญจาก ICAO พร้อมเน้นย้ำถึงการยืนหยัดที่จะผลักดันแผนการเข้าร่วม ICAO ของรัฐบาลไต้หวัน ตลอดจนเ

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายอู๋เจาเซี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดงานแถลงข่าว เพื่อประกาศว่าไต้หวันได้ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิริบาสแล้ว (ภาพจาก CNA)

กต.ไต้หวันประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิริบาส นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า รัฐบาลสาธารณรัฐคิริบาสได้แจ้งข่าวการยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ก.ย. รัฐบาลไต้หวันขอแสดงความเสียใจและประณามที่รัฐบาลคิริบาสไม่คำนึงถึงมิตรภาพและความช่วยเหลือที่ไต้หวันส่งมอบให้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลไต้หวันก็ขอประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับคิริบาส นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกโครงการความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย จะถูกระงับไว้แต่เพียงเท่านี้ และจะเร่งถอ

<< 7 8 9 10 11 >>