:::

》ข่าวสำคัญของรัฐบาล

New Southbound Policy。ผู้แทนถงฯ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย)

YZU จัด “นิทรรศการเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในชีวิตประจำวันของไต้หวัน” ณ สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย

มหาวิทยาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze University, YZU) ได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะไต้หวัน เดินทางไปจัดงานแสดงสินค้า เวทีชี้แจงโอกาสธุรกิจและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “นิทรรศการเทคโนโลยีสีเขียวอัจฉริยะในชีวิตประจำวันของไต้หวัน” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ต.ค. ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน ซึ่งตั้งอยู่ภายในสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย

New Southbound Policy。คกก.กิจการชนพื้นเมืองนำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ระดับคุณภาพของกลุ่มชนพื้นเมืองไต้หวันทั้ง 8 แบรนด์ เดินทางเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok October 2019 ในประเทศไทย (ภาพจากคกก.กิจการชนพื้นเมือง)

คกก.กิจการชนพื้นเมืองนำคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์คุณภาพของกลุ่มชนพื้นเมืองไต้หวัน ไปร่วมงาน STYLE Bangkok October 2019 ในประเทศไทย

ปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมือง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หรือ CIP ได้นำคณะผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วม “งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ ได้ร่วมกันจัด “คูหาสินค้าวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชนพื้นเมืองไต้หวัน” ขึ้น ภายใต้ชื่อ Ayoi โดยงาน STYLE Bangkok Oct 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. เป็นเวลา 5 วัน ซึ่งคูหาไต้หวันในครั้งนี้ จัดขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด “สินค้

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ดร.ถงเจิ้นหยวน ผอญ.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายคังซู่เต๋อ ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) ได้ไลฟ์สดสนทนากันในประเด็น “สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านการเกษตร ระหว่างไต้หวัน - ไทย” (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)

ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยระบุ ความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย แน่นแฟ้นขึ้น สามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในอนาคต

เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 11 ต.ค. ดร.ถงเจิ้นหยวน ผอญ.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย และนายคังซู่เต๋อ หรือ Stanley Kang ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand: JFCCT) ได้ไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Taiwan Thailand Fans สนทนากันในประเด็น “สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ด้านการเกษตร ระหว่างไต้หวัน - ไทย”

New Southbound Policy。คณะอาจารย์จากสถาบันการอาชีวศึกษาไต้หวัน 10 แห่ง เดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรมเชิงลึกในประเทศไทย ในภาพคือการเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย (ภาพจาก NTUB)

10 สถาบันการอาชีวศึกษาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรมเชิงลึกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. มหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติ ไทเป (National Taipei University of Business, NTUB) แถลงว่า ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนในปีนี้ ทางสถาบันได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาคอุตสาหกรรมเชิงลึกในต่างประเทศสำหรับอาจารย์ ภายใต้ความช่วยเหลือของ บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด (Namchow Chemical Industrial Co., Ltd.) ได้นำคณะอาจารย์ 16 คนจากสถาบันการอาชีวศึกษาไต้หวัน 10 แห่ง อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งชาติ ไทเป (National Taipei University of Business, NTUB) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

New Southbound Policy。รมว.ถังฯ เผยแพร่บทความที่กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันประชาธิปไตยดิจิทัล ในนสพ.เดอะนิวยอร์กไทมส์ (ภาพจาก กระทรวงการต่างประเทศ)

เดอะนิวยอร์กไทมส์ ตีพิมพ์บทความของถังฟ่ง รมว.ประจำสภาบริหารไต้หวัน ระบุถึงผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันประชาธิปไตยดิจิทัล

นายถังฟ่ง รัฐมนตรีประจำสภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เผยแพร่บทความที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการผลักดันประชาธิปไตยดิจิทัลในไต้หวัน โดยถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) เนื้อหาระบุว่า เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยกระชับความสัมพันธ์ในการร่วมหารือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และเติมจิตวิญญาณในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมให้แก่ภาครัฐฯ โดยไต้หวันได้ส่งเสริมให้ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รากฐานประชาธิปไตยของไต้หวันในอนาคต

New Southbound Policy。ศูนย์รับมือภัยพิบัติย้ำเตือนประชาชนชาวไต้หวันที่เดินทางออกนอกประเทศให้ระมัดระวัง ห้ามนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าสู่ไต้หวัน เพื่อหลีกเลี่ยงในการละเมิดกฎข้อบังคับ (ภาพจาก CNA)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยวางแผนเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ศูนย์รับมือภัยพิบัติจากโรคอหิวาต์แอฟริกาของไต้หวัน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 13 ขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยนายเฉินจี๋จ้ง ประธานคณะกรรมการการเกษตรสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์รับมือภัยพิบัติ แถลงว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค ASF ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นต้นมา ฟาร์มเลี้ยงสุกรทั่วทุกพื้นที่ในไต้หวันได้เร่งตรวจสอบเศษอาหารเหลือจากครัวเรือนอย่างละเอียด อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนอาหารที่

New Southbound Policy。ปธน.ไช่อิงเหวิน (กลาง) ร่วมถ่ายภาพกับดร.จางจงโหมว ตัวแทนผู้นำไต้หวันและภริยา หลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. (ภาพจากทำเนียบประธานาธิบดี)

ปธน.ไช่ฯ แต่งตั้งดร.จางจงโหมว ผู้ก่อตั้ง TSMC เป็นตัวแทนผู้นำไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ผู้นำสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในงานแถลงข่าว โดยประกาศว่า ดร.จางจงโหมว ผู้ก่อตั้งบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) จะรับหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้นำไต้หวัน เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศชิลี

New Southbound Policy。กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง ได้จัดการแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญนานาชาติขึ้นเมื่อวันที่ 9 ต.ค. (ภาพจากกองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสง)

นครเกาสงเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเรือสำราญ ในงาน TMOX ของประเทศไทย

กองกิจการทางทะเล เทศบาลนครเกาสงแถลงว่า เพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเรือสำราญของไต้หวัน มีโอกาสโปรโมทในเวทีด้านกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ เทศบาลนครเกาสง พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลและการต่อเรือ (Ship and Ocean Industries R&D Center, SOIC) ของไต้หวัน และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจไต้หวัน (Taiwan Institue of Economic Research,TIER) ได้เดินทางไปเข้าร่วมมหกรรม Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) ปี 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. ที่ประเทศไทย โดยคาดหวังว่าจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะเป็นกา

New Southbound Policy。เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ปธน.ไช่อิงเหวินแสดงปาฐกถาในงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จัดขึ้น ณ กรุงไทเป (ทำเนียบปธน.ไต้หวัน วันที่ 10 ต.ค. 62)

ปธน.ไช่ฯ แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ประเทศที่แข็งแกร่งยืดหยุ่น ก้าวไกลสู่สากล”

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ต.ค. ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าร่วม “งานฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2019” พร้อมขึ้นแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “ประเทศที่แข็งแกร่งยืดหยุ่น ก้าวไกลสู่สากล”

New Southbound Policy。สำนักงานตัวแทนไต้หวันในประเทศไทย ได้จัด “งานฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2019” ขึ้นเมื่อค่ำวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีดร.ถงเจิ้นหยวนเป็นประธานในพิธี (ภาพจากสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย)

สำนักงานตัวแทนไต้หวันในไทย จัดงานฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2019 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้จัด “งานฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2019” ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เวลา 18:30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น 1 ของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธี โดยในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ที่ประกอบด้วยนักการเมือง ทหารและตำรวจของไทย กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่พำนักอาศัยในไทย และสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในไทย รวมถึงคณะผู้แทนทางการทูตที่เป็นมิตรกับไต้หวัน ได้เดินทางมาเข้าร่วมงานด้วย

1 2 3 4 5 >>