:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยมีการปรับเวลาบริการรับเอกสารด้านการกงสุลให้เป็น วันจันทร์ พุธ และศุกร์ 09:00-11:30 ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ใช้มาตรการให้เจ้าหน้าที่ผลัดเวรทำงานอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันโรคและบริการประชาชน

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เรื่อง โครงการการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปี 2563

คำชี้แจงสำหรับการป้องกันและการรักษาโควิด-19ในไต้หวัน

คำชี้แจงเรื่อง นักท่องเที่ยวไทยถูกปฏิเสธการเข้าพักจากโฮสเทลในไต้หวัน

ตั้งแต่ 7 ก.พ. 2020 เป็นต้นไป ไต้หวันจะใช้มาตรการจำกัดการเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติที่เคยเยือนหรือพำนักที่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.2020 ถึงวันที่ 6 ก.พ. 2020

ตั้งแต่ 7 ก.พ. 2020 เป็นต้นไป ไต้หวันจะใช้มาตรการจำกัดการเข้าไต้หวันของชาวต่างชาติที่เคยเยือนหรือพำนักที่จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.2020 ถึงวันที่ 6 ก.พ. 2020

เรื่อง ชาวไต้หวันติดเชื้อไข้หวัดหมู (Swine Flu) จนมีผู้เสียชีวิต 56 คน ซึ่งกำลังเป็นข่าวแพร่หลายในประเทศไทยนั้น หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้สอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวกับกรมควบคุมโรคไต้หวัน มีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

เรื่อง ชาวไต้หวันติดเชื้อไข้หวัดหมู (Swine Flu) จนมีผู้เสียชีวิต 56 คน ซึ่งกำลังเป็นข่าวแพร่หลายในประเทศไทยนั้น หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้สอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวกับกรมควบคุมโรคไต้หวัน มีรายละเอียดข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครพนักงานประจำ จำนวน 1 ตำแหน่ง

1 2 3 4 5