:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดตั้ง “พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)”

“แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย”

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรณรงค์ “โครงการมอบตัวผู้พำนักเกินเวลากำหนด”

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง ICDF ไต้หวัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ไต้หวันประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF)

สำนักงานเศรษฐกิจเเละวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครนักวิเคราะห์ชำนาญการ 1 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

คำชี้แจงขั้นต้นเกี่ยวกับประกาศผลการแข่งขันโครงการ “เยาวชนไทยท่องไต้หวัน”

ประกาศตารางกำหนดการการเปิดเรียนหลักสูตรนานาชาติเฉพาะทาง ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำปีการศึกษา 2561

1 2