:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

ประกาศขายรถยนต์ TOYOTA INNOVA

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับทุนและรายชื่อสำรองของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว ผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในชายแดนไทย – เมียนมา

พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดตั้ง “พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)”

“แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย”

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรณรงค์ “โครงการมอบตัวผู้พำนักเกินเวลากำหนด”

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับสูง ICDF ไต้หวัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

1 2 3