:::

》กิจกรรมของสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยรักการท่องเที่ยวไต้หวัน(Tour.Taiwan-Thailand.Net)

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ยกเว้นการตรวจลงตราแก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นเวลา 1 ปี จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศขายรถยนต์ TOYOTA INNOVA

รายชื่อผู้ได้รับทุนภาษาระยะสั้น HES ประจำปี 2019

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับทุนและรายชื่อสำรองของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จะย้ายที่ทำการสำนักงานฯ

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว ผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในชายแดนไทย – เมียนมา

พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย จัดตั้ง “พอร์ทัลบริการสื่อสารไทย-ไต้หวัน(Taiwan-Thailand.Net)”

“แพลตฟอร์มช่องโทรทัศน์ไต้หวันสำหรับประเทศไทย”

1 2 3 4