:::

》ข่าวสารจากสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน”

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทั้งสองฝ่าย โดยการสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน

‘Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019 (TDFF 2019) ’ ปีที่สองของเทศกาลสารคดีไต้หวันในประเทศไทย

เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการมาตรการอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยที่รักการท่องเที่ยวไต้หวัน (Tour.Taiwan-Thailand.Net)

“ไต้หวัน”มุ่งร่วมมือ“นวัตกรรม-เทคโนโลยี”ฉลองเปิดสนง.NARLabsครั้งแรกในไทย

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตรของไต้หวันประสบความสำเร็จในไทยเป็นที่แรก

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้บริการการกงสุลด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดนักเรียนไทยเรียนต่อที่ไต้หวัน

งานมอบรางวัลกิจกรรมเยวชนไทยท่องไต้หวัน

โรงพยาบาลคริสเตียนจางฮว่าไต้หวันกับโรงพยาบาลไทยจับมือตั้งศูนย์ตัวอย่างการแพทย์ อัจฉริยะ

1 2