:::

》ข่าวสารจากสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประกาศข้อมูลและช่องทาง ให้คำปรึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามรายการสำหรับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวัน

งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน「เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020 (Taiwan Tourism Festival 2020)」อย่างเป็นทางการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน「เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020 (Taiwan Tourism Festival 2020)」อย่างเป็นทางการ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยได้จัดตั้ง “เว็บไซต์แนะนำการพัฒนาเมืองอัจฉริยะไต้หวัน”

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาทั้งสองฝ่าย โดยการสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการศึกษาระหว่างไทยและไต้หวัน

‘Taiwan Documentary Film Festival in Thailand 2019 (TDFF 2019) ’ ปีที่สองของเทศกาลสารคดีไต้หวันในประเทศไทย

เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้บริการมาตรการอำนวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แพลตฟอร์มสำหรับคนไทยที่รักการท่องเที่ยวไต้หวัน (Tour.Taiwan-Thailand.Net)

“ไต้หวัน”มุ่งร่วมมือ“นวัตกรรม-เทคโนโลยี”ฉลองเปิดสนง.NARLabsครั้งแรกในไทย

1 2 3