:::

》ข่าวสารจากสำนักงานตัวแทนในประเทศต่างๆ

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้เผยแพร่ “คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทย-ไต้หวัน

คณะกรรมการประสานงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ไทย-ไต้หวันบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสธ.ไทย

คู่มือจับคู่ธุรกิจและการป้องกันโรคโควิด-19 ไทย-ไต้หวัน

“คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ไต้หวัน

นายถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้ไต้หวันและไทยจัดตั้งพันธมิตรสู้ภัยโรคโควิด-๑๙

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนันทนาการ เพื่อส่งเสริมนักท่องเที่ยวชาวไทยไปท่องเที่ยวที่ไต้หวัน

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรตารีจงหัวส่งเสริมโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาโท-เอกที่ไต้หวัน ครั้งที่ 3

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ประกาศข้อมูลและช่องทาง ให้คำปรึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามรายการสำหรับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อยังไต้หวัน

งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน「เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020 (Taiwan Tourism Festival 2020)」อย่างเป็นทางการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวงาน「เทศกาลการท่องเที่ยวไต้หวัน 2020 (Taiwan Tourism Festival 2020)」อย่างเป็นทางการ

1 2 3