:::

》บทความพิเศษ

New Southbound Policy。

ร้านอาหาร Hukuisu ยุคญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน บันทึกแห่งการฟื้นคืนชีพของอาหารข้ามวัฒนธรรม

“แสงไฟยามอาทิตย์อัสดงส่องสว่าง รถลากที่วิ่งไปตามถนนเลียบแม่น้ำบรรทุกผู้โดยสารเจ้าใหญ่นายโตสวมเสื้อผ้าอาภรณ์สะดุดตา และเกอิชาที่ย้ายมาจากชินมาชิ (Shinmachi) แม้ร้านอาหาร Hukuisu จะเป็นเพียงร้านเหล้าเล็กๆ แต่ก็มีบทบาทเป็นศูนย์ใต้ดินกำหนดนโยบายเขตพื้นที่ไถหนานในยุคจักร พรรดิโชวะแห่งญี่ปุ่น และไม่อาจแยกออกจากการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงเก่าแห่งนี้”

New Southbound Policy。

ผ่านยุคเฟื่องฟูและตกอับ ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจ บริษัท เต๋อฟง ลัมเบอร์ - ทลายขีดจำกัดสถาปัตยกรรมโครงสร้างไม้

กิจการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมา 3 ชั่วอายุคน ผ่านกาลเวลาเกินกว่า 100 ปี ฝ่าวิกฤตินับครั้งไม่ถ้วน เคยรุ่งเรืองสุดยอดและตกอับสุดยากเข็ญ บริษัทเต๋อฟง ลัมเบอร์ (Te Feng Lumber Co.,Ltd.) อาศัยวัสดุไม้ที่มีรูขุมขนอ่อนละมุน ต่อกรกับเหล็กและซีเมนต์ที่แข็งกระด้างเย็นชา อาศัยกระแสอนุรักษ์โลกและธรรมชาติ สร้างบ้านเรือนปลอดสารพิษ สร้างสถาปัตยกรรมด้วยวัสดุธรรมชาติ สร้างความรุ่งเรืองและยั่งยืนให้แก่กิจการค้าไม้สืบต่อไป

New Southbound Policy。

อโศก ศรีจันทร์ พ่เี ลี้ยงแรงงานไทย ผู้ทำหน้าท่เี ป็นสะพานเช่อื มความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและไต้หวัน

"ผมเป็นคนไทย และมีบัตรประชาชนไต้หวัน จึงอยากทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งผมถือว่าเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่ง" อโศก ศรีจันทร์ (陶雲升) หรือที่แรงงานไทยรู้จักในอีกนามหนึ่ง ธนา รณกร หัวหน้าภาคภาษาไทย Radio Taiwan International : Rti ซึ่งเป็นสถานีวิทยุแห่งชาติของไต้หวัน ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการวิทยุกระจายเสียงมานานและเป็นผู้จัด เป็นพิธีกรในงานต่างๆ ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแรงงานไทย แม้จะใช้เสียงพูดตลอด แต่ส่วนตัวเป็นคนพูดน้อย สุขุม เมื่อโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากแรงงานไทยดังขึ้น

New Southbound Policy。

ศิลปะแห่งการซ่อมแซมงานศิลป์ ฟ่านต้งิ ผู่ ช่างซ่อมภาพจิตรกรรมตะวันออก ชั้นบรมครู

สตูดิโอ SJ Art and Conservation ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกวนตู้ ชานกรุงไทเป พื้นที่ภายในสตูดิโอที่สีขาวให้ความรู้สึกเงียบสงบ คนที่ทำงานในสตูดิโอแห่งนี้พูดคุยกันด้วยเสียงเบาๆ หยิบจับอะไรก็เป็นไปอย่างระมัดระวัง สาเหตุเพราะ "ลูกค้า" ของสตูดิโอแห่งนี้เป็นศิลปวัตถุล้ำค่าอายุเกินกว่าร้อยปีทั้งนั้น จึงต้องทะนุถนอมเป็นพิเศษ

New Southbound Policy。

หมอฉุกเฉินของภาพวาด ไล่จื้อหาว ช่างซ่อมแซมภาพวาดสีน้ำมัน

"เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของยุโรปที่มีอายุยาวนานถึง 3-4 ร้อยปีแล้ว ผลงานภาพวาดสีน้ำมันของไต้หวันถือว่ายังมีอายุน้อยมาก คุณหมอที่ดูแลเด็กๆ หรือทารกแรกเกิดจึงต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ" คุณไล่จื้อหาว (賴志豪) ได้เปรียบเทียบช่างซ่อมว่าเป็นเหมือนคุณหมอ โดยผลงานที่ต้องซ่อมแซมก็เปรียบเสมือนผู้ป่วย ชิ้นงานเหล่านี้คือผู้ป่วยที่พูดไม่ได้ จึงต้องตรวจสอบอย่างระมัดระวัง เพื่อจะได้ให้ยาที่ถูกกับโรค และนี่ก็คือความรับผิดชอบของช่างซ่อมงานศิลปะ

New Southbound Policy。

เสียงแห่งศตวรรษ เสยี งแหง่ ความย่งั ยนื 90 ปี สถานีวิทยุอาร์ทีไอ ความใหม่ ในความเก่าแก่

ในฐานะที่เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติ และยังเป็นสถานีวิทยุระดับนานาชาติเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน Radio Taiwan International (หรือที่เรียกโดยย่อว่า Rti) มีประวัติอันยาวนานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างสง่างาม ยุคสมัยแปรเปลี่ยนไปทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง หากแต่การยึดมั่นในหลักการอันแน่วแน่ Rti จึงยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

New Southbound Policy。

“ซ่อม” ทุกอย่างที่ขวางหน้า อู๋เจ๋อรุ่ย นักซ่อมวัตถุที่ทำจากกระดาษ

"แมลงสามง่ามกินหนังสือเป็นอาหาร แต่คุณต้องมีหนังสือมากพอมันถึงจะมากิน เมื่อมีหนังสือมาก ผมไม่ใช่เจ้าของ แต่ผมต้องคอยดูแลหนังสือเหล่านี้ อ่านทุกวันจัดทุกวัน ผมก็เลยกลายเป็นคนใช้ของฝูงแมลงสามง่าม" อู๋เจ๋อรุ่ย (吳哲叡) รู้สึกว่า มีแค่เทคนิคการซ่อมยังไม่พอ จำเป็นต้องอ่านและศึกษาหาวิธีการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ทีมงานโดยไม่หวงวิชา ก่อประโยชน์ให้แก่ความคิดสร้างสรรค์มากเป็นทวีคูณ เพื่อสืบทอดเทคนิคเหล่านี้ต่อไป

New Southbound Policy。

เสน่ห์แห่งพิณ กับความหลงใหล ในเสียงพิณโบราณ ช่างทำพิณ หลินลี่เจิ้ง

ในปี 2003 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้พิณจีนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หากแต่ย้อนกลับไปในปี 1977 เสียงพิณที่บรรเลงโดย อาจารย์กวั่นผิงหู (管平湖) ครูเพลงระดับปรมาจารย์ชื่อดังในเพลงหลิวสุ่ย (流水) หรือสายน้ำ ได้บันทึกไว้ในแผ่น เสียงที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งสารจากชาวโลกสู่มนุษย์ต่างดาว โดยนำขึ้นไปในอวกาศพร้อมกับยานอวกาศของ NASA เราไม่สามารถรู้ได้ว่า จนถึงทุกวันนี้มนุษย์

New Southbound Policy。

ขยายโอกาสธุรกิจใหม่ ในอาเซียน นักธุรกิจไต้หวันเกาะติดขบวนรถไทยแลนด์ 4.0

ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ตั้งเป้าพัฒนา 5+5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จะสร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ดำเนินมาตรการดึงดูดการลงทุนโดยให้สิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆ ผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมในไทยเต็มกำลัง

New Southbound Policy。

นักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ เหยียนหรงจง ศิลปินนักล่าฝัน

มีคำกล่าวที่ว่า แม้สวรรค์จะปิดประตู แต่ก็จะเปิดหน้าต่างเอาไว้ให้ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราจะเผชิญหน้ารับมือกับมันอย่างไร

<< 3 4 5 6 7