:::

พิพิธภัณฑ์ไต้หวันกับไทยลงนาม MOU ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสักมือชนเผ่าผายวัน

นายหงซื่อโหย้ว(ขวา)ผอ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันและนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สพร.(ซ้าย)ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน สำนักข่าว CNA วันที่ 25 ก.ย.61

นายหงซื่อโหย้ว(ขวา)ผอ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันและนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สพร.(ซ้าย)ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน สำนักข่าว CNA วันที่ 25 ก.ย.61

พิพิธภัณฑ์ไต้หวันกับไทยลงนาม MOU ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสักมือชนเผ่าผายวัน

สำนักข่าว CNA วันที่ 25 กันยายน 2561

วัฒนธรรมมุ่งใต้คืบหน้าอีกก้าวใหญ่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Museum) กับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Discovery Museum Institute : NDMI) ของไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ต่อกันเมื่อวันที่ 25 กันยายนนี้ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกันในระยะยาว ตลอดจนจะร่วมกันจัดนิทรรศการสักมือของชนเผ่าผายวัน (Paiwan) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองไต้หวัน

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดขึ้นที่มิวเซียมสยาม (Museum of Siam) ในวันที่ 25 กันยายน โดยมีนายหงซื่อโย่ว ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันและนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการ สพร.เป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกัน

 

นายหงซื่อโย่วกล่าวขณะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนว่า คาดการณ์ว่าจะนำนิทรรศการสักมือของชนเผ่าผายวันไปจัดแสดงที่ประเทศไทยในปีหน้า เนื่องจากไทยมีวัฒนธรรมการสักร่างกาย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับไต้หวันจึงเริ่มจากสิ่งที่คล้ายคลึงกันก่อน โดยหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นความสนใจของประชาชนจากทั้งสองฝ่าย

 

ผอ.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันยังเปิดเผยว่า ในอนาคตจะร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระยะยาวกับ สพร.และพิพิธภัณฑ์ในสังกัดของสพร.ในด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาและการศึกษาวิจัยรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ยังกล่าวว่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันได้จัดทำโครงการทูตพิเศษบริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาเป็นเวลาหลายปี โดยโครงการนี้ได้ฝึกอบรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายและนำชมพิพิธภัณฑ์โดยใช้ภาษาแม่ เพื่อบริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติในไต้หวัน

 

นายหงซื่อโย่วยังได้เชิญนายราเมผู้อำนวยการ สพร. เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันเพื่อหาโอกาสเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ด้านนายราเมศกล่าวว่า ทราบว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันมีความหลากหลายและเก็บรักษาสิ่งของล้ำค่ามากมาย การลงนาม MOUกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันนับเป็นก้าวแรก หวังว่าในอนาคตจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกับฝ่ายไต้หวันมากขึ้น เพื่อให้ชาวไทยเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลายของไต้หวันดีขึ้นกว่าเดิม