:::

ความตกลงคุ้มครองการลงทุนไต้หวัน-อินเดีย ขยายขอบเขตคุ้มครองการลงทุนของนักธุรกิจไต้หวันผ่านประเทศที่ 3

ความตกลงคุ้มครองการลงทุนไต้หวัน-อินเดีย ขยายขอบเขตคุ้มครองการลงทุนของนักธุรกิจไต้หวันผ่านประเทศที่ 3

สำนักข่าว CNA วันที่ 25 ต.ค. 61

ที่ประชุมครม.อินเดียผ่านร่างความตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างไต้หวันกับอินเดียฉบับใหม่ นายเสิ่นหรงจิน รมว.เศรษฐการ ไต้หวันสาธารณรัฐจีน ยืนยันว่า คาดสามารถลงนามร่วมกันได้ภายในสิ้นปีนี้ โดยความตกลงฉบับใหม่นี้ได้ขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึงนักธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนในอินเดียโดยผ่านประเทศที่ 3 จากเดิมที่คุ้มครองเฉพาะนักธุรกิจไต้หวันที่ไปลงทุนในอินเดียโดยตรงเท่านั้น

 

รัฐบาลอินเดียออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอินเดียมีมติผ่านร่างความตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการลงทุนระหว่างไต้หวันกับอินเดีย(BIA)ฉบับใหม่ และทั้งสองฝ่ายจะหารือกันถึงกำหนดการลงนามความตกลงดังกล่าวต่อไป

 

รมว.เศรษฐการไต้หวันเปิดเผยก่อนการประชุมเพื่อประเมินภารกิจของกระทรวงเศรษฐการในวันนี้ (25 ต.ค.) ว่า คาดมีโอกาสลงนามได้ก่อนสิ้นปีนี้ ความตกลงคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่นี้ ปรับปรุงแก้ไขโดยพิจารณาจากความตกลงคุ้มครองการลงทุนนานาชาติ เชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นให้การลงทุนของทั้งสองฝ่ายขยายตัวขึ้น

 

นายเสิ่นหรงจิน กล่าวว่าสาระสำคัญของความตกลงคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่นี้นอกจากคุ้มครองนักธุรกิจไต้หวันที่ไปลงทุนในอินเดียโดยตรงแล้ว ยังขยายขอบเขตการคุ้มครองไปถึงนักธุรกิจไต้หวันที่ลงทุนในอินเดียโดยผ่านประเทศที่ 3 ด้วย อีกทั้งรับประกันว่านักธุรกิจไต้หวันจะได้รับการปฏิบัติที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ตลอดจนรับประกันสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยของนักลงทุน การถูกเลือกปฏิบัติ การหมุนเวียนเงินทุน การชดเชยค่าเสียหายและการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ความตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างไต้หวันกับอินเดียฉบับเดิมมีการลงนามกันเมื่อปี 2002 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 13 ปี รมว.เศรษฐการระบุว่า ในอดีตนักธุรกิจไต้หวันที่ไปลงทุนในอินเดียส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดั้งเดิม แต่ปัจจุบันเป็นอุตสาหกรรม ICT ทั้งหมด ดังนั้นความตกลงคุ้มครองการลงทุนฉบับใหม่นี้ จึงปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปลงทุนในอินเดียของอุตสาหกรรม ICT ไต้หวัน

 

จากสถิติของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐการระบุว่า อินเดียเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 16 ของไต้หวัน โดยในปี 2017 ไต้หวันส่งออกไปยังอินเดียมีมูลค่ารวม 3,302 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็นมูลค่ารวม 3,064 ล้านเหรียญสหรัฐ และจากสถิติของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน กระทรวงเศรษฐการระบุว่า ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2018 มีนักธุรกิจไต้หวันไปลงทุนในอินเดีย 85 ราย มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 602 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่อินเดียเข้ามาลงทุนในไต้หวัน 509 ราย มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 62.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ