:::

ม.NCKU ของไต้หวันจับมือกับม.มหิดลตั้งศูนย์วิจัยร่วม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีพิธีเปิดศูนย์วิจัยร่วมระหว่าง NCKU และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน สำนักข่าว CNA วันที่ 5 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีพิธีเปิดศูนย์วิจัยร่วมระหว่าง NCKU และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน สำนักข่าว CNA วันที่ 5 พ.ย. 61

ม.NCKU ของไต้หวันจับมือกับม.มหิดลตั้งศูนย์วิจัยร่วม

CNA วันที่ 5 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย National Cheng Kung University (NCKU) ของไต้หวันได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการเปิดศูนย์วิจัยร่วม (MU-NCKU Joint Research Center) เพื่อตอบสนองการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิก สร้างเสริมบุคลากร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการในเชิงลึก เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างทั้งสองฝ่าย

โดยดร.ซูหุ้ยเจิน อธิการบดี NCKU เห็นว่า ที่ผ่านมา NCKU มีความกระตือรือร้นในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านงานวิจัยของต่างประเทศมาโดยตลอด และมีประสบการณ์ในการสร้างความร่วมมือในลักษณะนี้กับมหาวิทยาลัยของมาเลเซียมาแล้ว โดยจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยในประเทศนั้นๆ เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

 

ดร.ซูหุ้ยเจินชี้ว่า NCKU มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับมหาวิทยาลัยมหิดลมาโดยตลอด โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งต่างก็มีศักยภาพในการแข่งขันและมีอันดับโลกที่ใกล้เคียงกัน การที่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม จะมีส่วนช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งในด้านอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี รวมถึงการแพทย์และสุขภาพ อันเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้ทั้งสองฝ่ายตามสมการ 1+1 มากกว่า 2

 

โดย ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยซึ่งได้รับเชิญไปเป็นสักขีพยานของการสร้างความร่วมมือในครั้งนี้เห็นว่า การสร้างความร่วมมือระหว่าง NCKU และมหาวิทยาลัยมหิดล ถือเป็นการจับคู่ที่ดีมากๆ ทั้งสองฝ่ายต่างก็เป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของไต้หวันและไทย และต่างก็มีความเชี่ยวชาญในการทำการค้นคว้าวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้งาน โดยที่ต่างก็ประสบความสำเร็จไม่น้อย ซึ่งทุกฝ่ายสามารถเห็นผลงานอยู่แล้ว จึงหวังว่าศูนย์วิจัยร่วมที่จัดตั้งขึ้นของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ จะมีผลสำเร็จ และสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมของทั้งไต้หวันและไทยได้โดยเร็ว อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยมากขึ้นด้วย

 

สำหรับพิธีเปิดศูนย์วิจัยร่วมระหว่าง NCKU และมหาวิทยาลัยมหิดลมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ สิรินทรทันตพิพิธ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วย โดยมี ศจ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ซูหุ้ยเจิน อธิการบดี NCKU ร่วมลงนาม และมีศจ.จวงเหว่ยเจ๋อ อธิบดีกรมชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ไต้หวัน (Department of Life Sciences, Ministry of Sciences) ศจ.เฉินจิ้งหมิ่น ผอ.สำนักกิจการต่างประเทศ NCKU รวมถึงตัวแทนจากสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน (TTBA) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) Taiwan Trade Center, Bangkok และบริษัทระดับนานาชาติ มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา NCKU ได้ร่วมมือกับ University of Malaya (มาเลเซีย) และ University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City (เวียดนาม) ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมในต่างประเทศ การร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมในปีนี้ จึงถือเป็นศูนย์วิจัยแห่งที่ 3 ในต่างประเทศของ NCKU