:::

ไต้หวันกับอินเดียร่วมกันจัดประชุมสัมมนา AI ที่เจนไน หวังเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและร่วมมือ

ไต้หวันกับอินเดียร่วมกันจัดประชุมสัมมนา AI ที่เจนไน หวังเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและร่วมมือ

สำนักข่าว CNA 5 พฤศจิกายน 2561

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของไต้หวันเดินทางเยือนเมืองเจนไนของอินเดีย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นที่ Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) พร้อมตกลงจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อาทิ Internet of Things (IoT) เป็นต้นในเชิงลึก ภายใต้กรอบความร่วมมือของกระทรวงเทคโนโลยีของทั้งสองประเทศ

สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำอินเดียแถลงในวันนี้ (5 พ.ย.) ว่า คณะผู้เชี่ยวชาญไต้หวันที่นำโดย ศาสตราจารย์เย่เจียหง รองคณบดี College of Technology and Engineering, National Taiwan Normal University และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของไต้หวันรวม 6 คน เดินทางเยือนเมืองเจนไนระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย.ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนาว่าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระดับทวิภาคีไต้หวัน-อินเดีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.ที่ IIT Madras ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญไต้หวันและอินเดียรวม 17 คน นำเสนอรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์รวม 17 ชิ้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

 

Chadaram Sivaji ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยี อินเดีย ได้ชี้แจงถึงนโยบายด้านเทคโนโลยีและการค้นคว้าวิจัยของอินเดียในปัจจุบันตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

 

นายเฉินเหอเสียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยี สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำอินเดียเปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญของการประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล, IoT, การเรียนรู้เชิงลึก, การใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวินิจฉัยโรค, Algorithm, Block Chain, เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (WSN), hardware/software integration เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการหารือกันถึงความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไต้หวันกับอินเดียในอนาคตอีกด้วย

 

เฉินเหอเสียนยังได้กล่าวถึง สถานการณ์ปัจจุบันและความคืบหน้าของความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างไต้หวัน-อินเดีย นโยบาย AI และโครงการสำคัญของไต้หวัน ตลอดจนโอกาสและข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาวิจัยในไต้หวันของนักศึกษาปริญญาเอกจากอินเดีย พร้อมกล่าวว่า ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระดับทวิภาคีไต้หวัน-อินเดีย นอกจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้แล้ว ในปีหน้ายังมีกำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาว่าด้วยเมืองอัจฉริยะที่กรุงไทเป เพื่อผลักดันให้เกิดความเชื่อมโยงด้านวิชาการและอุตสาหกรรมระหว่างไต้หวันกับอินเดีย ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน

คณะผู้เชี่ยวชาญไต้หวันยังเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ AI Lab ของ IIT Madras ตามคำเชิญของฝ่ายอินเดีย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ Pathfinder Global FZCO ผู้ประกอบการด้าน AI และ Big Data ของอินเดีย โดยมีนายหลี่เฉาเฉิง ผู้อำนวยการสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำเจนไนและนายเฉินเหอเสียน ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ทั้งสองฝ่ายต่างคาดหวังจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อขยายตลาดในอาเซียนและเอเชียตะวันออก