:::

“โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก 2018” ของกระทรวงการต่างประเทศ ปิดฉากลงอย่างราบรื่น

เซี่ยอู่เฉียว รมช.ต่างประเทศร่วมงานเลี้ยงฉลองการปิดอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมขอให้เยาวชนต่างชาติเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทูตสันติภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศเอเชีย-แปซิฟิก

เซี่ยอู่เฉียว รมช.ต่างประเทศร่วมงานเลี้ยงฉลองการปิดอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมขอให้เยาวชนต่างชาติเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทูตสันติภาพเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับประเทศเอเชีย-แปซิฟิก

“โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก 2018” ของกระทรวงการต่างประเทศ ปิดฉากลงอย่างราบรื่น

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 23 พ.ย. 61

โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก 2018 (2018 Taiwan Study Camp for Future Leaders from Asia-Pacific Region) ได้ทำพิธีปิดการอบรมเมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมีนายเซี่ยอู่เฉียว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันสาธารณรัฐจีน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกให้แก่เยาวชนต่างชาติที่เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนประเทศต่างๆ ประจำไต้หวันเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ในงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อฉลองการปิดอบรม มีการแสดงของบรรดาเยาวชนจากชาติต่างๆ อาทิ ร้องเพลง ละครเวที และแสดงปาฐกถา ตลอดจนแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้น และจบลงอย่างราบรื่น

 

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 86 คนจากประเทศต่างๆ อาทิ ตูวาลู หมู่เกาะมาร์แชลล์ คิริบาส ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน นาอูรู เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมา และอินเดีย เป็นต้น

 

เยาวชนที่ร่วมฝึกอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มเสวนาย่อยและฟังการแสดงปาฐกถา ทำให้สามารถเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศของไต้หวัน ตลอดจนนโยบายมุ่งใต้ใหม่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว การพัฒนาการค้าต่างประเทศ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศและการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สถาบันวิจัยแห่งชาติ (Research Center for Environmental Changes, Academia Sinica) มหกรรมพืชสวนโลกไทจง (Taichung World Flora Exposition ) อุโมงค์ไจ๋ซานที่เกาะจินเหมิน พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ และฟาร์มเกษตรอัจฉริยะเถาหยวน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนต่างชาติได้มีโอกาสสัมผัสกับไต้หวันในแง่มุมต่างๆ โดยตรง อาทิ การพัฒนาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ การสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและมานุษยวิทยา ตลอดจนสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งเยาวชนต่างชาติเหล่านี้ต่างประทับใจ รสชาติอาหาร ความสะอาดของบ้านเมือง และความสะดวกสบายด้านการคมนาคมของไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง

 

นอกจากนี้เพื่อให้เยาวชนจากประเทศเอเชีย-แปซิฟิก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับไต้หวันและส่งเสริมมิตรภาพระหว่างกันในเชิงลึก กระทรวงการต่างประเทศได้เริ่มจัดทำโครงการ “ค่ายอบรมไต้หวัน” ขึ้นตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา และต่อมาในปี 2014 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย-แปซิฟิก (Taiwan Study Camp for Future Leaders from Asia-Pacific Region) โดยในปีนี้ได้เพิ่มจำนวนเยาวชนจากประเทศต่างๆเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ไต้หวันในสากลและเป็นการปลูกฝังพลังที่เป็นมิตรกับไต้หวันให้แก่เยาวชนต่างชาติ