:::

โรงพยาบาลเฉินกงทำ MOU กับโรงพยาบาลของอินเดียตามนโยบายมุ่งใต้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉิงกง (CNKUH) ได้ลงนามใน MOU เพื่อสร้างความร่วมมือกับ Voice of Healthcare และโรงพยาบาล Cygnus Hospital ของอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการเปิดตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไต้หวันให้สามารถเข้าสู่อินเดียได้มากขึ้น (ภาพโดย CNKUH) สำนักข่าว CNA วันที่ 27 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉิงกง (CNKUH) ได้ลงนามใน MOU เพื่อสร้างความร่วมมือกับ Voice of Healthcare และโรงพยาบาล Cygnus Hospital ของอินเดีย เพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการเปิดตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไต้หวันให้สามารถเข้าสู่อินเดียได้มากขึ้น (ภาพโดย CNKUH) สำนักข่าว CNA วันที่ 27 พ.ย. 61

โรงพยาบาลเฉินกงทำ MOU กับโรงพยาบาลของอินเดียตามนโยบายมุ่งใต้

CNA 27 พ.ย. 61

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเฉิงกง (CNKUH) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือกับ Voice of Healthcare และเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาล Cygnus Hospital ของอินเดีย ตามนโยบายมุ่งใต้ของรัฐบาล ซึ่งต่อไปจะมีการพัฒนาความร่วมมือในด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างทั้งสองฝ่าย และยังเป็นการเปิดตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไต้หวันให้สามารถเข้าสู่อินเดียได้มากขึ้น

 

ในแถลงข่าวที่ออกโดย CNKUH ชี้ว่า พิธีลงนามใน MOU ฉบับนี้มีขึ้น ณ อาคารคลินิกนอก โรงพยาบาล CNKUH โดยมี ศจ. หยางจวิ้นยิ่ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาล CNKUH และ Prof. Naveen Nishchal ประธาน Voice of Healthcare และ COO โรงพยาบาล Cygnus Hospital เป็นผู้ร่วมลงนาม

 

โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่า ต่อไปจะมีการพัฒนาความร่วมมือในด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกัน และยังเป็นการเปิดตลาดสินค้าเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันให้สามารถเข้าสู่อินเดียได้มากขึ้น

 

ศจ.หยางจวิ้นยิ่วชี้ว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ของ CNKUH เป็นการดำเนินตามนโยบายมุ่งใต้ครั้งใหม่ของรัฐบาล ซึ่งจะร่วมกับอินเดียในการจัดทำห้องผู้ป่วยสาธิตของไต้หวัน เพื่อใช้ในการนำเสนอระบบบริการทางแพทย์แบบอัจฉริยะ และผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไต้หวันได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดอินเดีย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ของอินเดียได้มีโอกาสมาฝึกอบรมในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมให้สินค้า Made in Taiwan ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสเผยแพร่เข้าสู่อินเดียมากขึ้น

 

ทั้งนี้ Voice of Healthcare ถือเป็นองค์กร NGO ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีชื่อเสียงของอินเดีย โดยมีความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับองค์กรต่างๆ ทั่วอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ บริษัท IT รัฐบาล กลุ่ม NGO และสื่อมวลชนต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลักดันการยกระดับระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของอินเดีย

 

สำหรับโรงพยาบาล Cygnus Hospital ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 มีโรงพยาบาลในเครือรวม 10 สาขา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเมืองชั้นรองและเมืองชั้น 3 ทางภาคเหนือของอินเดีย โดยในจำนวนนี้มี 7 สาขาตั้งอยู่ในรัฐหรยาณา และอีก 3 สาขาตั้งอยู่ในนครเดลี ซึ่งแต่ละสาขาสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 100 เตียง