:::

LAI ปักธงในไต้หวัน เตรียมผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันกับนานาชาติอย่างเต็มตัว

LAI ปักธงในไต้หวัน เตรียมผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันกับนานาชาติอย่างเต็มตัว

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน วันที่ 28 พ.ย. 61

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันได้สนับสนุนให้องค์กร NGO ด้านศิลปวัฒนธรรมจากภูมิภาคอาเซียน คือ Living Arts International (LAI) มาจัดตั้งสำนักงานขึ้นในไต้หวัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา LAI จะได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งสำนักงานอย่างเป็นทางการ ณ Taiwan Contemporary Culture Lab ซึ่งตั้งบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศเก่า โดยหลังจากนี้ LAI จะเริ่มดำเนินโครงการผลักดันเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันกับเหล่าประเทศริมแม่น้ำโขง

 

กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเปิดเผยว่า เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มาลงหลักปักฐานในไต้หวัน และหลังผ่านการทำงานอย่างหนักมายาวนาน ในปีนี้จึงประสบความสำเร็จในการเชิญชวนให้องค์กร NGO ด้านศิลปวัฒนธรรมจากภูมิภาคอาเซียน คือ Living Arts International (LAI) ซึ่งแม้จะประสบปัญหาไม่น้อยในการผลักดันให้องค์กรระหว่างประเทศมาตั้งสำนักงานในไต้หวัน หากแต่กระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ละเปลาะ จนสามารถช่วยให้ LAI ขึ้นป้ายเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการภายในพื้นที่ของ Taiwan Contemporary Culture Lab ซึ่งตั้งบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพอากาศเก่า ถือเป็นองค์กร NGO ระดับนานาชาติแห่งแรกที่มาจัดตั้งสำนักงานขึ้นในไต้หวัน และถือเป็นการเปิดประตูให้องค์กรนานาชาติอื่นๆ ได้มีโอกาสเดินตามเข้ามาด้วยเช่นกัน

 

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับนานชาติ LAI ได้ร่วมกับ British Council ผลักดันโครงการ SEAD Exchange ที่เป็นโครงการสำหรับคนทำงานในแวดวงศิลปวัฒนธรรมทั้งในไต้หวันและในทวีปเอเชีย ซึ่งมีการจัดเวิร์คช็อปขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งในไต้หวันและ 10 ประเทศทั่วเอเชียจำนวน 10 คน โดยหลังจบเวิร์คช็อปแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมจะต้องไปเข้าพำนักอาศัยใน 4 เมืองภายในเวลา 1 ปี โดยจะต้องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท้องที่เพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมา นอกจากนี้ สำนักงานของ LAI ในไต้หวันยังได้เตรียมการผลักดันโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างไต้หวันกับ 5 ประเทศริมแม่น้ำโขง (พม่า ไทย ลาว กัมพูชาและเวียดนาม) โดยจะคัดเลือกตัวแทนจาก 6 ประเทศรวม 12 คน มาเป็นผู้แทนของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปจนถึงเป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับเหล่าประเทศริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวกลางในการให้คำแนะนำและสนับสนุนโครงการต่างๆ และแบ่งปันข้อมูลด้านทรัพยากรและโอกาสที่มีในประเทศเอเชียหรือในระดับนานาชาติด้วย