:::

นโยบายมุ่งใต้ใหม่สัมฤทธิ์ผล ไต้หวันลงนามความตกลงกับอินเดีย 2 รายการ หนังสือพิมพ์ยูไนเต็ดเดลี่นิวส์ วันที่ 18 ธ.ค. 61

นายเถียนจงกวง (นั่งขวา) ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดียและนาย Sridharan Madhusudhanan (นั่งซ้าย) ผู้แทนอินเดียประจำไต้หวันและประธาน India-Taipei Association ร่วมลงนาม “ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน” และ ”ความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ” เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ณ กรุงไทเป

นายเถียนจงกวง (นั่งขวา) ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดียและนาย Sridharan Madhusudhanan (นั่งซ้าย) ผู้แทนอินเดียประจำไต้หวันและประธาน India-Taipei Association ร่วมลงนาม “ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน” และ ”ความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ” เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ณ กรุงไทเป

นโยบายมุ่งใต้ใหม่สัมฤทธิ์ผล ไต้หวันลงนามความตกลงกับอินเดีย 2 รายการ

หนังสือพิมพ์ยูไนเต็ดเดลี่นิวส์ วันที่ 18 ธ.ค. 61

กระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวันสาธารณรัฐจีนแถลงเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ว่า นายเถียนจงกวง ผู้แทนไต้หวันประจำอินเดียและนาย Sridharan Madhusudhanan ผู้แทนอินเดียประจำไต้หวันและประธาน India-Taipei Association ได้ร่วมลงนาม “ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน” (Bilateral Investment Agreement) และ ”ความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ” (Mutual Recognition of the Respective Authorized Economic Operation Programs) ในวันที่ 18 ธ.ค. ณ กรุงไทเป ซึ่งเนื้อความของความตกลงทั้งสองรายการได้แก้ไขให้เป็นไปตามความตกลงเพื่อคุ้มครองการลงทุนสากลที่มีการปรับปรุงล่าสุด เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้การลงทุนของทั้งสองประเทศขยายตัวขึ้น อีกทั้งจะเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรม ICT ของไต้หวันขยายฐานธุรกิจสู่อินเดียด้วย

 

กระทรวงการต่างประเทศระบุว่า ไต้หวันกับอินเดียเคยลงนาม “ความตกลงทวิภาคีด้านการลงทุน” ระหว่างกันเมื่อปีค.ศ.2002 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2005 จนถึงปัจจุบัน โดยความตกลงฉบับใหม่นี้เป็นการขยายขอบเขตความคุ้มครองการลงทุนแก่นักลงทุนไต้หวันในอินเดียให้อยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการรองรับรูปแบบการลงทุนใหม่ของอุตสาหกรรมICTที่นับวันจะหลากหลายมากขึ้น

 

กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า อินเดียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอยู่ใน 20อันดับแรกของโลก หน่วยงานศุลกากรของไต้หวันกับอินเดียมีความร่วมมือที่ดีต่อกันเสมอมา และได้มีการลงนามความตกลงระหว่างกันหลายรายการอาทิ “ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านศุลกากร” (Customs Mutual Assistance Agreement) ในปีค.ศ. 2011 “ความตกลงว่าด้วยการอนุญาตนำสินค้าเข้าชั่วคราว” (A.T.A CARNET) ปีค.ศ. 2013 และ “ความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO” (Mutual Recognition of the Respective Authorized Economic Operation Programs ) ในปีค.ศ. 2017 โดยในครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกันอย่างเป็นทางการของ “ความตกลงยอมรับร่วมกันสำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO” ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอได้รับสิทธิการอำนวยความสะดวกในการผ่านพิธีการศุลกากรเมื่อส่งสินค้าออกไปยังประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมกันดังกล่าว ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจการค้าที่เอื้อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย

 

กระทรวงการต่างประเทศระบุอีกว่า การลงนามความตกลงระหว่างไต้หวันกับอินเดีย 2 รายการดังกล่าว นอกจากเป็นการเสริมสร้างรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นความคืบหน้าครั้งใหม่ของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” ด้วย