:::

เสียงแห่งศตวรรษ เสยี งแหง่ ความย่งั ยนื 90 ปี สถานีวิทยุอาร์ทีไอ ความใหม่ ในความเก่าแก่

เส้าลี่จง ผู้อำนวยการ Rti ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ นำพา Rti ไปสู่การใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบภาพและเสียง รวมถึงเน้นความหลากหลายทางภาษา (ภาพ: หลินเก๋อลี่)

เส้าลี่จง ผู้อำนวยการ Rti ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ นำพา Rti ไปสู่การใช้โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบภาพและเสียง รวมถึงเน้นความหลากหลายทางภาษา (ภาพ: หลินเก๋อลี่)

 

ในฐานะที่เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติ และยังเป็นสถานีวิทยุระดับนานาชาติเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน Radio Taiwan International (หรือที่เรียกโดยย่อว่า Rti) มีประวัติอันยาวนานควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างสง่างาม ยุคสมัยแปรเปลี่ยนไปทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง หากแต่การยึดมั่นในหลักการอันแน่วแน่ Rti จึงยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

 

พลังของการส่งกระจายเสียงคล่นื วิทยุ กว้างไกลไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในยามสงครามยิ่งมีความสำคัญ ในภาพคือยุคแรกเริ่มของ Rti ที่ผู้จัด รายการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยาก ลำบาก เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เพื่อ ปฏิบัติภารกิจการส่งกระจายเสียงพลังของการส่งกระจายเสียงคล่นื วิทยุ กว้างไกลไร้ขีดจำกัด โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในยามสงครามยิ่งมีความสำคัญ ในภาพคือยุคแรกเริ่มของ Rti ที่ผู้จัด รายการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยาก ลำบาก เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต เพื่อ ปฏิบัติภารกิจการส่งกระจายเสียง

พลังของการส่งกระจายเสียงที่มีรัศมีกว้างไกลไร้ขีดจำกัด เป็นเหมือนประภาคารที่สร้างความมั่นคงให้กับจิตใจของผู้คน และเป็นเหมือนหวูดของเรือที่กำลังจะแล่นออกจากฝั่ง นำพาคลื่นเสียง 14 ภาษาของ Rti ส่งกระจายไปไกลโพ้น ตลอด 90 ปี ที่ไม่หยุดหย่อน ส่งผลให้ผู้ฟังทั่วโลกสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงอายุ 100 ปี Rti ก้าวหน้าไปพร้อมกับยุคสมัย บริการผู้ฟังด้วยสื่อโสตทัศน์ระบบดิจิทัล พร้อมปฏิญาณตนจะเป็นกระบอกเสียงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ตำนานของ Rti ได้รับการสืบสานต่อไปไม่สิ้นสุด

เสียงแห่งศตวรรษระดับตำนาน

ช่วงเวลากลางคืนที่เต็มไปด้วยความมืดมิด คลื่นเสียงของสำเนียงที่คุ้นเคยซึ่งส่งผ่านอากาศมาในช่วงเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่น ทำให้หลากหลายอารมณ์ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นเวลาเกือบ 1 ศตวรรษแล้ว ที่ในทุกๆ วัน Rti ใช้รายการ 14 ภาษา เข้าไปสัมผัสหัวใจทุกดวงบนโลกใบนี้

หากพูดถึงภารกิจสำคัญของ Rti คงต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงพลบค่ำของวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1928 ในเมืองนานกิง ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยวุ่นวายระส่ำระสาย Rti ได้เปิดการกระจายเสียงที่สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ว นับตั้งแต่วินาทีนั้น Rti ก็ได้เข้าไปร่วมอยู่ในทุกหน้าประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

หลังจากรัฐบาลอพยพมาปักหลักในไต้หวัน Rti ต้องแบกรับภารกิจทางการเมืองที่หนักหน่วง "เสียงแห่งจีนเสรีจากไต้หวัน" ถือเป็นตัวแทนของสงครามจิตวิทยาระหว่างสองฝั่งช่องแคบที่เกิดขึ้นทุกวัน เพื่อกวักมือเรียกให้คนจำนวนมากเกิดการเปลี่ยนความคิด ในยุคที่สองฝั่งช่องแคบไต้หวันไม่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนกันได้ คลื่นเสียงจึงเป็นสิ่งเดียวที่สามารถเดินทางหลายพันไมล์และเจาะทะลวงผ่านป้อมปราการอันแข็งแรงได้ เสียงที่ถ่ายทอดออกไปจากไต้หวัน เสมือนเป็นอาหารทางใจที่ชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมากซึ่งถูกปิดกั้น ตั้งตารอคอยข้อมูลข่าวสาร

ภาคภาษาอินโดนีเซียจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการออกอากาศ ครบรอบ 60 ปี ลู่ผิง ประธาน Rti (กลางขวา) , นาย Robert James Bintaryo ผอ.ใหญ่สำนักงานตัวแทนอินโดนีเซียประจำไต้หวัน (ด้าน ขวา 6) และผู้ฟังจำนวนมากมาเข้าร่วมงานภาคภาษาอินโดนีเซียจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการออกอากาศ ครบรอบ 60 ปี ลู่ผิง ประธาน Rti (กลางขวา) , นาย Robert James Bintaryo ผอ.ใหญ่สำนักงานตัวแทนอินโดนีเซียประจำไต้หวัน (ด้าน ขวา 6) และผู้ฟังจำนวนมากมาเข้าร่วมงาน

สื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต Rti ก็เปรียบเสมือนต้นไม้เก่าแก่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนับ 100 ปี ทุกรอยแผลบนกิ่งก้านเป็นร่องรอยล้ำค่า ก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงที่เหมือนกับทำให้เกิดใหม่ในทุกวันนี้ สถานีแห่งนี้เคยถูกเรียกชื่อว่า ìเสียงแห่งจีนเสรี : Voice of Free Chinaî, ìเสียงแห่งเอเชีย : Voice of Asiaî และ Radio Taipei International ก่อนจะมาเป็นสถานีวิทยุอาร์ทีไอ (Radio Taiwan International : Rti) ในปัจจุบัน โดยส่งกระจายเสียงในหลากหลายภาษา และซึมลึกเข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ฟังในพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก คุณลู่ผิง (路平) ประธานสถานีวิทยุ Rti กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า นี่คือข้อได้เปรียบและเป็นเสมือนสมบัติอันล้ำค่าอย่างหนึ่งที่เราควรหวงแหน การใช้ทรัพยากรทางภาษาที่หลากหลาย ทำให้ Rti กลายเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมต่อนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ก็ยังเป็นประภาคารส่องนำทางให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวันกว่า 500,000 คนด้วย

ลู่ผิงกล่าวว่า ทรัพยากรของ Rti จำกัดมาก แต่เราใช้ศักยภาพที่มีเป็นพลังขับเคลื่อนในการทำสิ่งเล็กๆ ไปจนถึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ข้อได้เปรียบของภาษานี้เองส่งผลให้ Rti พัฒนาต่อไปได้ในระยะยาว และยังได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุนานาชาติต่างๆ ในทวีปยุโรป มีความร่วมมือซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการมองเห็นไต้หวันได้ชัดเจนขึ้น และเมื่อวันที่ 27 กันยายน ค.ศ.2018 ณ กรุงไทเป Rti ได้จัดงานประชุมสัมมนาในประเด็นเรื่อง ìการนับถอยหลังของโลก กับเสียงของสื่อมวลชน เพื่อการพัฒนาเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืนî เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า Rti ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง ท่ามกลางการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาของวงการสื่อมวลชนโลก

ลู่ผิง ประธาน Rti (กลาง 5) และผู้จัดรายการภาคภาษา รัสเซียพร้อมผู้ฟังบางส่วนถ่ายภาพหมู่ร่วมกันลู่ผิง ประธาน Rti (กลาง 5) และผู้จัดรายการภาคภาษา รัสเซียพร้อมผู้ฟังบางส่วนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ลู่ผิงพูดอย่างอ่อนน้อมว่า ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดงานนี้ด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าท่านให้การสนับสนุนพวกเรา เมื่อปีค.ศ.2017 คณะผู้บริหารของสถานี Rti ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมของสมาคมการกระจายเสียงนานาชาติ (Association for International Broadcasting : AIB) ที่ประเทศอังกฤษ ได้ถือโอกาสในครั้งนั้นสร้างความร่วมมือในการหารือระดับนานาชาติ ดังนั้น การจัดงานที่กรุงไทเปครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ AIB มีการประกาศรางวัลการรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และยังเป็นพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นครั้งแรกของการเป็นเจ้าภาพร่วมกับสื่อมวลชนหลากหลายแขนงในทวีปเอเชียในการจัดงานระดับนานาชาติ เบื้องหลังของการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นี้ Rti ส่อถึงความแข็งแกร่ง กล้าเผชิญหน้ากับความท้าทาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ Rti ตลอดมา ลู่ผิงกล่าวว่า ìภารกิจนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นและเป็นไปได้จริง จึงรู้สึกภาคภูมิใจในเพื่อนร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากî

อาศัยโครงข่ายอินเตอร์เน็ตผลิตรายการสื่อโสตทัศน์อาศัยโครงข่ายอินเตอร์เน็ตผลิตรายการสื่อโสตทัศน์

ก้าวสู่โลกแห่งวีดิทัศน์ ทำลายข้อผูกมัดของตนเอง

พันธกิจตามกฎหมายของ Rti คือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของไต้หวันไปสู่ประชาคมโลก แต่ไม่มีการจำกัดรูปแบบและบริการในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2017 ที่นายเส้าลี่จง (邵立中) ซึ่งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุ Rti เป็นคำรบสอง จึงได้สานต่อและผลักดันแผนการเปลี่ยนแปลงที่เคยนำเสนอไว้เมื่อ 8 ปีก่อนให้สำเร็จ ìปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น นอกจากจะมีเสียงแล้ว ยังต้องมีภาพด้วยî การจะก้าวสู่ความเป็นสื่อมวลชนในระดับแนวหน้า จะมัวแต่ยึดติดกับสิ่งเก่าๆ และปิดตัวเองได้อย่างไร ìเราต้องทำความเข้าใจถึงประโยชน์ในด้านนี้อยู่ตลอดเวลา พัฒนาสู่การทำสื่อวีดิทัศน์ และใช้อินเตอร์เน็ตก้าวข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆî นี่เป็นวิสัยทัศน์ที่มองไปในอนาคตได้อย่างแม่นยำ และพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญดำเนินการจัดการทุกอย่างเต็มที่

ผู้จัดรายการทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตรายการดี มีเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังผู้จัดรายการทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตรายการดี มีเนื้อหาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง

หยวนปี้เหวิน (袁碧雯) ผู้จัดการฝ่ายรายการ กล่าวว่า สมัยก่อนเนื่องจากเราส่งสัญญาณเสียงด้วยระบบคลื่นสั้น ทำให้ผู้ฟังในไต้หวันไม่สามารถรับฟังรายการของเราได้ แต่ในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล ความลึกลับของคำว่าอินเตอร์เน็ตไร้พรมแดนที่เคยซ่อนอยู่ได้หายไป สิ่งที่เข้ามาแทนที่ คือรายการและข้อมูลข่าวสารที่ทันการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ มีชีวิตชีวาและเป็นรายการรูปแบบใหม่ ทำให้ผู้ฟังติดใจ และจากการที่สามารถรับฟังและรับชมได้ตามความต้องการ ส่งผลให้การรับฟังรายการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันทำให้ทราบว่ารายการต่างๆ ได้รับความนิยมมากน้อยระดับไหน?

หยวนปี้เหวินกล่าวว่า เริ่มตั้งแต่ ìเสียงแห่งเอเชียî Rti ก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นแบบเบาๆ ที่เป็นเรื่องราวน่าสนใจและสามารถดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นจนเอาชนะใจผู้ฟังได้เป็นจำนวนมาก รายการข่าวและรายการสอนภาษาของเราถือเป็นไฮไลท์ที่โดดเด่นมาก ในปีค.ศ.2017 Rti ได้รับรางวัลจากเวทีต่างๆ มากมาย โดยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทั้งในและต่างประเทศ 11 รายการ สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ 5 รายการ อย่างรายการที่นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนเพศทางเลือก หรือ LGBT ที่มีชื่อว่า ìสายรุ้งใต้แสงอาทิตย์î คว้ารางวัลสื่อวิทยุระหว่างประเทศยอดเยี่ยมประเภทสกู๊ปข่าววิทยุยอดเยี่ยมจาก AIB นี่ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันความประณีตละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิตรายการ แต่ยังแสดงให้โลกเห็นว่าสังคมไต้หวันเคารพในสิทธิมนุษยชน

เสียงแห่งศตวรรษระดับตำนาน

การประกาศผลรางวัลระฆังทองคำ (Golden Bell Award) ของสื่อวิทยุครั้งที่ 52 รายการ "ฟังไต้หวัน 21.00 น." ได้รับรางวัลชนะเลิศมาแบบแพ็กคู่ในสาขารายการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมและสาขาผู้ดำเนินรายการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม จากผลงานที่มีชื่อว่า "สู้ไม่ถอย" ซึ่งนอกจากสองรางวัลนี้แล้ว ยังได้รับรางวัลสาขารายงานข่าวจรรโลงสังคมด้วย ในมุมมองของความห่วงใยต่อสังคม สะท้อนความเป็นจริงเกี่ยวกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และเรื่องราวเชิงลึกในเรือนจำที่ต้องประสบปัญหาความแออัด ซึ่งประเด็นเหล่านี้ไม่ค่อยเป็นที่รับรู้ของผู้คน การเผยแพร่เรื่องราวผ่านทางวิทยุจะช่วยกระตุ้นให้สังคมและประชาชนเกิดความสนใจ นับเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึ่งของสื่อมวลชน

รู้จักกันทางอากาศ และจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป

ลู่ผิงกล่าวด้วยแววตาที่อ่อนโยนว่า อาร์ทีไอเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ครอบครัวของเรามีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วโลก สถิติ ณ ปีค.ศ.2017 พบว่าเรามีผู้ฟังทั่วโลกตั้งแต่อายุ 1 ขวบไปจนถึง 100 ปี ซึ่งในจำนวนนี้ร้อยละ 66 เป็นผู้ฟังอายุระหว่าง 30-60 ปี นอกจากนี้ ยังมีผู้คลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ Rti กว่า 120 ล้านครั้ง และมีอัตราการเข้าชมเว็บไซต์ถึง 13,450,000 ครั้ง นั่นแสดงให้เห็นว่า 281 รายการของ Rti ที่แนะนำเรื่องราวต่างๆ ในไต้หวันได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและเหนียวแน่นจากผู้ฟังวัยทำงานทั่วโลก

สื่อมวลชนที่มีชื่อเสียงในระดับสากล

คุณลู่ผิงกล่าวจากความรู้สึกว่า ตราบใดที่เรายังสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเรา และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป เสียงที่ส่งผ่านคลื่นความถี่ถือเป็นเสน่ห์ที่เข้าถึงความรู้สึกของคนได้ดีที่สุด ผู้ฟังที่ได้รับฟังรายการต่างมีความกระตือรือร้นที่จะส่งผลการรับฟังกลับมาให้รู้ว่ายังให้การสนับสนุนผู้จัดรายการวิทยุทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และนี่คือกำลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เรามีพลังทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป

หลังจากมีการเพิ่มในส่วนของสื่อวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล ยิ่งทำให้อัตราการติดต่อในปีค.ศ.2017 เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจ เพราะผู้ฟังทางอินเตอร์เน็ตมีปฏิสัมพันธ์กับเรามากกว่า 2,720,000 ครั้ง

การจัดงานนัดพบผู้ฟัง Rti ในแต่ละครั้ง ได้สร้างความประทับใจกับผู้ฟังเป็นอย่างมาก เมื่อปีที่ผ่านมามีกลุ่มผู้ฟังจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ไม่เคยรู้จักเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนเดินทางมาเยือนไต้หวันในนามของ ìคณะเห็ดหอมสดî ผู้ฟังเก่าแก่ที่สุดในกลุ่มนี้ติดตามฟังรายการมานานกว่า 28 ปี และเพราะการรับฟังรับชมเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ จึงเกิดเป็นมิตรภาพที่ทำให้พวกเขานัดกันมาที่ไต้หวัน เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่แนะนำผ่านรายการ พร้อมสำรวจเยี่ยมชมความงดงามของไต้หวันในทุกแห่งอย่างละเอียดลึกซึ้ง

ลู่ผิง ประธาน Rti หวังว่าในอนาคตจะเพิ่มความสนใจไปถึง ประเด็นสำคัญอื่นๆ (ภาพ: หลินเก๋อลี่)ลู่ผิง ประธาน Rti หวังว่าในอนาคตจะเพิ่มความสนใจไปถึง ประเด็นสำคัญอื่นๆ (ภาพ: หลินเก๋อลี่)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะต้องดำเนินการโดยทันที

กิจกรรมการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 Rti จัดขึ้นโดยมีประเด็นที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 รายการขององค์การสหประชาชาติที่จะบรรลุเป้าให้ได้ในปีค.ศ.2030 การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ลู่ผิงหวังว่าในอนาคตจะมีการมุ่งเน้นไปถึงประเด็นสำคัญอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของ Rti เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เส้าลี่จงได้นำประสบการณ์ส่วนตัวในครอบครัวมาอธิบายให้กับสื่อมวลชนในประเด็น "แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน" ว่าไม่สามารถผลักภาระความรับผิดชอบให้ใครคนใดคนหนึ่งแบกไว้ได้ เมื่อมีจุดยืนอยู่บนความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขยายขอบเขต เป็นเส้นทางที่จำเป็นต้องเดิน หลังผ่านการปฏิรูประบบวิศวกรรม Rti ภาระค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงไปอย่างมาก ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินกิจการ แต่ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ได้ผลมากขึ้นยังช่วยให้โลกใบนี้พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

"เนื้อหารายการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของเรา" ลู่ผิงเชื่อว่าการมีศักยภาพความสามารถที่ดีจะช่วยให้เราดำเนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน ขณะที่เส้าลี่จงก็ประกาศเป้าหมายในทศวรรษหน้าของ Rti ว่า จะก้าวสู่โครงข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อโสตทัศน์ และความหลากหลายของภาษามากขึ้น ขจัดสิ่งที่เป็นปัญหา และรักษาสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเอาไว้ ใช้ความได้เปรียบ พัฒนาไปสู่สื่อมวลชนนวัตกรรมใหม่ และให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด Rti กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมเชื่อมั่นว่าจะเดินเข้าสู่จุดสำคัญแห่งศตวรรษใหม่ได้อย่างแน่นอน