:::

ผู้เชี่ยวชาญ NCREE เดินทางไปช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีการตรวจวัดแผ่นดินไหวอินเดียให้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันภัยพิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญจาก NCREE เยี่ยมชมศูนย์ตรวจวัดแผ่นดินไหวของคณะวิศวกรรมแผ่นดินไหว IIT Roorkee และถ่ายภาพร่วมกับ 2 ศาตราจารย์ชาวอินเดีย (ภาพโดย NCREE) สำนักข่าว CNA 26 ธ.ค.61

ผู้เชี่ยวชาญจาก NCREE เยี่ยมชมศูนย์ตรวจวัดแผ่นดินไหวของคณะวิศวกรรมแผ่นดินไหว IIT Roorkee และถ่ายภาพร่วมกับ 2 ศาตราจารย์ชาวอินเดีย (ภาพโดย NCREE) สำนักข่าว CNA 26 ธ.ค.61

ผู้เชี่ยวชาญ NCREE เดินทางไปช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีการตรวจวัดแผ่นดินไหวอินเดียให้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันภัยพิบัติ
สำนักข่าว CNA วันที่  26 ธ.ค. 61
ศูนย์วิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวแห่งชาติ (National Center for Resrarch on Earthquake Engineering,NCREE) ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงเทคโนโลยี ไต้หวันสาธารณรัฐจีน เดินทางไปร่วมวิเคราะห์ผลกระทบและระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในแถบเทือกเขาหิมาลัย ที่สถาบันเทคโนโลยีอินเดีย วิทยาลัยเขตร็อคกี (Indian Institute of Technology ,Roorkee :IIT Roorkee) โดยหวังว่าจะช่วยอินเดียปรับปรุงเทคโนโลยีการตรวจวัดระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวได้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันภัยพิบัติ
 
โดยเมื่อปีที่แล้ว NCREE ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเทคโนโลยีได้ร่วมมือกับอินเดีย เริ่มโครงการ ”วิจัยการแผ่ขยายตัวของผืนดินและปฏิกิริยาผลกระทบของบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว (Seismic site effects) ในแถบเทือกเขาหิมาลัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลปี 2015”
 
นายเวินกั๋วเหลียงหัวหน้าทีมวิจัย NCREE นายกัวจวิ้นเสียง นักวิจัยและนายหลินเจ๋อหมิน ผู้ช่วยนักวิจัย ได้เดินทางไปเยือนรัฐอุตตราขัณฑ์เมื่อวันที่16 ธ.ค. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IIT Roorkee ในปีที่ 2 เป็นเวลา 1 สัปดาห์
 
นอกจากนี้ทีมวิจัย NCREE ยังได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาว่าด้วยวิศวกรรมแผ่นดินไหวครั้งที่16  ( 16th World Conference on Earthquake Engineering) ซึ่งนายเวินกั๋วเหลียงได้แสดงปาฐกถา ขณะที่นายกัวจวินเสียงและนายหลินเจ๋อหมินได้นำเสนอรายงานการวิจัยและบรรยายในที่ประชุม
 
นายหลินเจ๋อหมิน ซึ่งรับผิดชอบโครงการความร่วมมือระหว่างไต้หวันกับอินเดียระบุว่า โครงการดังกล่าว IIT Roorkee  รับหน้าที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวบนเทือกเขาหิมาลัย 10  จุด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในขณะที่ทีมวิจัย NCREE ซึ่งมีเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านแผ่นดินไหวมากกว่าทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ในอนาคตทั้งสองฝ่ายยังจะเพิ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและวิศวกรรมแผ่นดินไหว ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีประสบการณ์และยกระดับประสิทธิภาพการป้องกันภัยแผ่นดินไหวให้สูงขึ้น
 
นายเฉินเหอเสียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำอินเดียระบุว่า NCREE หวังว่า จากโครงการความร่วมมือดังกล่าว ไต้หวันจะมีโอกาสนำประสบการณ์การป้องกันภัยแผ่นดินไหวและความสำเร็จด้านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาควิชาการ มาแบ่งปันให้อินเดียนำไปใช้ในการป้องกันภัยแผ่นดินไหวได้
 
นายเฉินเหอเสียนยังเปิดเผยว่า รัฐบาลอินเดียได้สั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวจากผู้ประกอบการอุปกรณ์แผ่นดินไหวไต้หวัน เพื่อนำไปติดตั้งและตรวจวัดแผ่นดินไหวทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและเตือนภัยแผ่นดินไหว โดยอุปกรณ์ตรวจวัดแผ่นดินไหวที่อินเดียสั่งซื้อในครั้งนี้ เป็นผลงานการวิจัยของโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีไต้หวันให้การสนับสนุนนั่นเอง