:::

รัฐบาลไต้หวันมอบเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ฟิลิปปินส์ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุดีเปรสชั่น “อุสมัน”

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐบาลไต้หวันมอบเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ฟิลิปปินส์ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจากพายุดีเปรสชั่น “อุสมัน”

กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 4 ม.ค. 62

พายุดีเปรสชั่นอุสมันพัดถล่มพื้นที่หมู่เกาะวิซายาส (Visayas) ในภาคกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายอย่างหนัก โดยมีผู้เสียชีวิตกว่าหนึ่งร้อยราย และมีมูลค่าความเสียหายกว่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้านรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แสดงความเสียใจและความเป็นห่วงถึงรัฐบาลฟิลิปปินส์ในทันที พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานตัวแทนไต้หวันในฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และได้รับการยืนยันว่าไม่มีนักธุรกิจและชาวไต้หวันที่พำนักในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้

 

ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ต้องการขับเคลื่อนตาม “นโยบายมุ่งสู่ใต้ใหม่” และเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไต้หวันอันดับที่ 10 โดยไต้หวันเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 8 ของฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมีแรงงานชาวฟิลิปปินส์ราว 150,000 คนทำงานอยู่ในไต้หวัน ซึ่งทั้งสองประเทศมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่น รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย อันเป็นการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและแสดงออกถึงสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างสองฝ่าย นอกจากนี้ไต้หวันยังยินดีที่จะร่วมมือกับทางฟิลิปปินส์ ในการจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นตามที่ผู้ประสบภัยต้องการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วที่สุดในปีใหม่นี้