:::

ไต้หวันจัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียดนามที่ไทจง

กรมมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ได้จัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียดนามขึ้น ณ สวนมรดกทางวัฒนธรรมในนครไทจง โดยในพิธีเปิด ได้จัดให้มีการแสดงเครื่องเคาะซีหยวนโดยนักแสดงจากชนเผ่าเอเดให้ได้ชมกันด้วย สำนักข่าว CNA วันที่ 9 ม.ค. 62

กรมมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ได้จัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียดนามขึ้น ณ สวนมรดกทางวัฒนธรรมในนครไทจง โดยในพิธีเปิด ได้จัดให้มีการแสดงเครื่องเคาะซีหยวนโดยนักแสดงจากชนเผ่าเอเดให้ได้ชมกันด้วย สำนักข่าว CNA วันที่ 9 ม.ค. 62

ไต้หวันจัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียดนามที่ไทจง

สำนักข่าว CNA วันที่ 9 ม.ค. 62

กรมมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน ได้จัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเวียดนามขึ้น ณ สวนมรดกทางวัฒนธรรมในนครไทจง ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 10 มีนาคม 2562 โดยมีการนำเอามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเวียดนาม คือหุ่นกระบอกน้ำ มาแสดงให้ได้ชมกันด้วย เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเวียดนามอย่างใกล้ชิด

 

ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 เป็นต้นมา กรมมรดกทางวัฒนธรรมโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ ทั้งจาก ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซียและกัมพูชา มาจัดนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้นในไต้หวัน เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สำหรับในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ Stunning Vietnam โดยมีการจัดแสดงเรื่องราวมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม ประกอบการแสดงดนตรีและละครพื้นบ้าน รวมไปจนถึงการเต้นรำต่างๆ

 

โดยนิทรรศการฯ ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา ในพิธีเปิดมีการแสดงดนตรีไต้ตู้ ซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านของเวียดนาม โดยคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Taipei National University of the Arts (TNUA) และการแสดงเครื่องเคาะซีหยวน โดยชนเผ่าเอเด รวมไปถึงหุ่นกระบอกน้ำ ที่ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเวียดนาม

 

นายซือกั๋วหลง อธิบดีกรมมรดกทางวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบัน ทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากการแสดงออกของมนุษย์ ในฐานะที่ไต้หวันถือเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอยู่เป็นจำนวนมาก หากแต่ที่ผ่านมา อาจเพราะไม่ได้มีการนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ทำให้เราอาจไม่ได้พบเห็นความสำคัญของมัน

 

ซือกั๋วหลง ยังชี้อีกว่า ในไต้หวันมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาจากเวียดนามอยู่ในสัดส่วนที่สูงไม่น้อย จึงหวังว่าในช่วงวันหยุดยาวเนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงนี้ จะมีประชาชนไต้หวันและเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเวียดนาม เดินทางไปเยี่ยมชมสวนมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมแบบเวียดนามแเท้ๆ

 

สำหรับในส่วนของนิทรรศการจะใช้การจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของเวียดนามเป็นจุดเริ่ม ก่อนจะต่อยอดไปสู่การอยู่ร่วมกันของชนเผ่าอันหลากหลาย และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีทั้งเครื่องเขิน เครื่องจักสาน เครื่องเซรามิค ไปจนถึงเครื่องแต่งกายแบบพื้นเมืองของเวียดนาม เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสถึงการถ่ายทอดของมรดกทางวัฒนธรรมทั้งแบบที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้

 

ทั้งนี้ นอกจากการจัดแสดงวัตถุและเรื่องราวแล้ว ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีการแสดงบนเวทีรวม 28 รอบด้วย ซึ่งรวมถึงหุ่นกระบอกน้ำ เครื่องเคาะซีหยวน การแสดงดนตรีไต้ตู้และระบำพื้นบ้านของเผ่าจัม โดยในช่วงระยะเวลาการจัดงาน จะมีการจัดกิจกรรม DIY ขึ้นในทุกวันหยุดรวม 23 รอบด้วยเช่นกัน