:::

TAITRA นำทีมผู้ประกอบการไต้หวันร่วมการประชุม Vibrant Gujarat Global Summit รุกหาโอกาสธุรกิจกว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

TAITRA นำทีมผู้ประกอบการไต้หวันร่วมการประชุม Vibrant Gujarat Global Summit รุกหาโอกาสธุรกิจกว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

สำนักข่าว CNA วันที่ 15 ม.ค. 62

สภาพัฒนาการค้าระหว่างประเทศของไต้หวัน (Taiwan External Trade Development Council : TAITRA) เร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงลึกระหว่างไต้หวันกับอินเดียอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ได้นำคณะผู้ประกอบการกว่า 30 รายเดินทางไปร่วมการประชุม Vibrant Gujarat Global Summit ที่รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย นายหวงจื้อฟาง ประธาน TAITRA เปิดเผยว่า ไต้หวันกับอินเดียจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน คาดว่า จะสร้างโอกาสการค้าได้กว่าร้อยล้านเหรียญสหรัฐ

 

TAITRA ได้จัดการประชุมสัมมนาด้านการค้าระหว่างไต้หวันกับอินเดียเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา นายหวงจื้อฟาง ประธาน TAITRA ระบุว่า Vibrant Gujarat เป็นเวทีการค้าสำคัญของอินเดียและเป็นช่องทางการติดต่อแลกเปลี่ยนระหว่างอินเดียกับประชาคมโลก สำหรับผู้ประกอบการไต้หวันที่เดินทางไปร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมไฮเทคโนโลยี อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า รวมกว่า 30 ราย นับว่าเป็นการเดินทางไปขยายตลาดต่างประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยจัดมา

 

คุชราตเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดีแห่งอินเดีย การประชุม Vibrant Gujarat ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อครั้งที่ นเรนทรา โมดี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแคว้นคุชราต ปัจจุบันกลายเป็นการประชุมสัมมนาว่าด้วยแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการและผู้ประกอบการระดับโลก นรม.โมดีและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงพนักงานระดับบริหารจากกลุ่มธุรกิจข้ามชาติขนาดใหญ่จำนวนมากต่างเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

นายหวงจื้อฟางเปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการไต้หวันกับอินเดียหลายราย มูลค่าความร่วมมือนับร้อยล้านเหรียญสหรัฐ ควรค่าแก่การรอคอยอย่างยิ่ง

 

ประธาน TAITRA ยังระบุว่า มูลค่าการส่งออก-นำเข้าและการลงทุนระดับทวีภาคีระหว่างไต้หวันกับอินเดียขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยไต้หวันลงทุนในอินเดียเป็นมูลค่าประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของการผนึกพลังนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันเข้ากับนโยบายปฏิบัติการตะวันออก (Act East Policy) ของอินเดีย

 

Sridharan Madhusudhanan ผู้อำนวยการใหญ่สมาคมอินเดีย-ไทเป (India Taipei Association) ระบุว่า การค้าระหว่างไต้หวันกับอินเดียเมื่อปีที่แล้ว มีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการลงนามความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างกัน 7 รายการ รวมถึงความตกลงประกันการลงทุนที่ปรับปรุงเนื้อความใหม่ ซึ่งช่วยยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน เชื่อมั่นว่า จะส่งผลให้มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองฝ่ายเติบโตขึ้น 2 – 3 เท่า ในเวลาอันสั้นนี้