:::

กระทรวงต่างประเทศไต้หวันประณามจีนอย่างรุนแรง กรณีจีนกดดันแอปเปิ้ลและบริษัทข้ามชาติกว่า 66 แห่ง เกี่ยวกับการระบุสถานะของไต้หวัน พร้อมเรียกร้องประเทศที่เกี่ยวข้องคัดค้านการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของจีน

กระทรวงต่างประเทศไต้หวันประณามจีนอย่างรุนแรง กรณีจีนกดดันแอปเปิ้ลและบริษัทข้ามชาติกว่า 66 แห่ง เกี่ยวกับการระบุสถานะของไต้หวัน พร้อมเรียกร้องประเทศที่เกี่ยวข้องคัดค้านการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของจีน
กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 17 ธ.ค. 61
 
ก่อนหน้านี้สถาบันการศึกษาของจีนสองแห่ง ได้แก่  the Institute of Law, the Chinese Academy of Social Sciences และ the Internet Development Research Institution of Peking University เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ กฎหมายไซเบอร์ ประจำปี 2018 ของจีน สู่สาธารณชนในเวลาเดียวกัน โดยมีเนื้อหาสำคัญที่ระบุว่า บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ทั่วโลกกว่า 66 แห่งจาก 500 แห่ง อาทิ แอ๊ปเปิ้ล ไนกี้ อเมซอน และซีเมน เป็นต้น มีการระบุสถานะหรือแสดงข้อมูลว่า “ไต้หวัน” แยกออกจากการระบุรวมกลุ่มว่า “ไต้หวัน จีน” พร้อมชี้ว่า การแสดงข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย ต่อกรณีดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ออกมาประณามการกระทำที่ไร้เหตุผลของจีนที่พยายามสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทข้ามชาติอีกครั้ง หลังจากที่จีนเคยส่งหนังสือเตือนสายการบินและบริษัทข้ามชาติต่างๆ ให้เปลี่ยนการระบุชื่อเรียกไต้หวันบนเว็บไซต์เมื่อปีที่แล้ว (2561) โดยกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้แสดงท่าทีคัดค้านและประณามอย่างรุนแรง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายจีนยุติก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ และไม่ควรทำร้ายความรู้สึกของชาวไต้หวันตลอดจนทำลายการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันที่เป็นไปด้วยดี
 
พฤติกรรมของจีนข้างต้นเป็นการใช้อำนาจการปกครองและความคิดทางการเมืองของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวมาบีบบังคับกลุ่มบริษัทข้ามชาติต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงเจตนาทางการเมืองที่ต้องการแทรกแซงกิจการของบริษัทเอกชน แต่ยังเป็นการละเมิดจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันจึงขอเรียกร้องต่อประชาคมโลกอีกครั้งว่า ไม่ควรนิ่งเฉย เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลจีนทวีความรุนแรงไปมากกว่านี้  ขณะเดียวกันขอเรียกร้องรัฐบาลของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง เผชิญหน้ากับการใช้อำนาจข่มเหงรังแกของจีน พร้อมทั้งดำเนินมาตรการตอบโต้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติเหล่านี้ในการคัดค้านความต้องการที่ไร้เหตุผลของจีน
 
กระทรวงการต่างประเทศขอเรียกร้องอีกครั้งว่า รัฐบาลจีนต้องเผชิญหน้ายอมรับความเป็นจริงกับการดำรงอยู่ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ไต้หวันมิได้เป็นมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน และไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารปกครองของรัฐบาลจีน การกระทำใดที่เป็นการกดดันหรือโดดเดี่ยวไต้หวัน จะมีแต่ก่อให้เกิดความเกลียดชังขึ้นในใจคนไต้หวัน และถือเป็นการทำลายการพัฒนาความสัมพันธ์ตลอดจนสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างสองฝั่งแคบไต้หวันอีกด้วย