:::

นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนมีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในไต้หวันมากเป็นอันดับ 2

นักท่องเที่ยวชาวอาเซียนมีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในไต้หวันมากเป็นอันดับ 2

สำนักข่าว CNA วันที่ 21 ม.ค. 62

นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยมากเป็นอันดับที่ 2 ในไต้หวัน กระทรวงคมนาคมไต้หวันเปิดเผยว่า มูลค่าการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนปี 2561 อยู่ที่ 2,708 ล้านเหรียญไต้หวัน เป็นรองเพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยในไต้หวัน 3,027 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

กระทรวงคมนาคมไต้หวันจัดงานแถลงข่าวผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาปรากฏว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไต้หวันมากกว่า 10 ล้านคนติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยชาติที่มาเยือนไต้หวันมากที่สุดคือนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่และกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ครองสัดส่วนร้อยละ 25 อันดับที่สองคือนักท่องเที่ยวชาวอาเซียน ร้อยละ 23 บ่งชี้ว่าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไต้หวันอยู่ในภาวะที่สมดุล

 

นอกจากนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนยังเป็นกลุ่มที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่า ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 นักท่องเที่ยวอาเซียนมีการจับจ่ายใช้สอยในไต้หวันคิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 2,708 ล้านเหรียญไต้หวัน รองจากนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีมูลค่าการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 3,027 ล้านเหรียญไต้หวัน

 

หลินเจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมองว่า ในปี 2562 นอกจากการกระตุ้นให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไต้หวันเพิ่มมากขึ้นแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่าคือการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว ควบคู่กับการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว