:::

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตรของไต้หวันประสบความสำเร็จในไทยเป็นที่แรก

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตรของไต้หวันประสบความสำเร็จในไทยเป็นที่แรก

นโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตรของไต้หวันประสบความสำเร็จในไทยเป็นที่แรก

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 25 .. 62

สถาบันวิจัยทางการเกษตรไต้หวัน ศูนย์พืชผักโลก (เดิมชื่อ ศูนย์พืชผักเอเชีย) สมาคมพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันผลักดันโครงการฟาร์มสาธิตทดลองเพาะปลูกพืชผักเมล็ดพันธุ์ของไต้หวันในไทย เป็นระยะเวลา 2 ปีแห่งความพยายาม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัด “งานสาธิตพันธุ์ผักจากไต้หวัน” โดยดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้รับเชิญให้เป็นประธานในพิธีเปิดและได้เยี่ยมชมแปลงทดลองพร้อมกับคณะจากสมาคมพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและไต้หวันในรูปแบบใหม
 

ดร.ถงเจิ้นหยวน ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ไทยและไต้หวันได้ร่วมมือกันผลักดัน “โครงการหลวง” ในเขตภาคเหนือของไทย ตั้งแต่ปี ค..1970 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ด้านการเกษตรอันแน่นแฟ้น ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีนักธุรกิจไต้หวันมาลงทุนผลิตด้านทางการเกษตรในไทยเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีพื้นฐานความสัมพันธ์ด้านการเกษตรที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ด้วยสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกันในหลายด้าน ไต้หวันยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการพัฒนาด้านการเกษตรให้แก่ประเทศไทย ซึ่งงานสาธิตพันธุ์ผักจากไต้หวันที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ด้านการเกษตรเชิงลึกระหว่างสองฝ่าย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันจะร่วมก่อตั้งฟาร์มทดลองด้านการเกษตร และเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกที่ทำให้การเกษตรไต้หวันเป็นฐานสำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

ดร.ถงเจิ้นหยวนยังกล่าวว่า ทางสำนักงานฯ ได้สร้างแพลตฟอร์ม “ความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน” เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างสาขาวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมไปถึงนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร และหน่วยวิจัยพัฒนาการเกษตรของไทยและไต้หวัน เพื่อช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันและอุตสาหกรรมการเกษตรไทยและไต้หวัน ในอนาคตแพลตฟอร์มออนไลน์นี้จะให้บริการข้อมูลด้านการเกษตรระหว่างไทยและไต้หวัน เพิ่มโอกาสด้านธุรกิจ และส่งเสริมนโยบายมุ่งใต้ด้านการเกษตรของไต้หวันให้ประสบความสำเร็จ

 

คุณเฉินจิ้วจี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางการเกษตรไต้หวัน ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า บริษัทเมล็ดพันธุ์พืชของไต้หวันได้ศึกษาวิจัยพันธุ์พืชผสมข้ามสายพันธุ์มานานแล้ว โดยเฉพาะพืชสวนเขตร้อน เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำดอก พริก และฟักทอง ซึ่งผลิตผลด้านการเกษตรของกลุ่มพืชเหล่านี้มีคุณภาพสูง ผลิตผลสูง และให้ผลผลิตสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับเพาะปลูกในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และมีความต้องการพืชพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น

 

เพื่อช่วยผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ไต้หวันเข้าสู่ตลาดประเทศไทยให้เร็วขึ้น รวมถึงการคัดสรรพันธุ์พืชที่เป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับผู้บริโภคในไทย สถาบันวิจัยทางการเกษตรไต้หวัน ศูนย์พืชผักโลก และสมาคมพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ให้ความร่วมเหลือและประสานงานกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ไต้หวัน จำนวน แห่ง ทดลองปลูกผักสายพันธุ์ไต้หวันในไทย โดยได้รับความช่วยเหลือจากสำนักฯ อย่างเต็มกำลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมพัฒนาเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยได้เชิญผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ไต้หวันลงพื้นที่เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร

 

ในงานสาธิตพันธุ์ผักจากไต้หวัน มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกว่า 140 ท่าน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ภายในงานยังมีผลิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ให้ชมและชิม เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำดอก ฟักทอง และพริก อีกทั้งยัเจ้าหน้าที่ของศูนย์พืชผักโลก ประจำประเทศไทยยังได้แนะนำขั้นตอนการปลูก และนำชมแปลงผักสาธิต ทำให้ผู้ชมงานในวันนี้ได้เห็นศักยภาพตลอดจนการต้านทานโรคพืชไวรัสของพืชพันธุ์ไต้หวัน ทำให้ผู้เข้าร่วมงานต่างยอมรับในคุณภาพผลิตผลของไต้หวันและจับคู่ธุรกิจซึ่งกันและกัน

 

งานสาธิตวันนี้ได้ประสานความสามารถการวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ของไต้หวันและข้อได้เปรียบของช่องทางการค้าของไทย สร้างความสำเร็จให้แก่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของไทยและไต้หวัน ช่วยผลักดันนโยบายมุ่งใต้ใหม่ด้านการเกษตร และเชื่อว่าความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและไต้หวันจะมีมีอนาคตที่ก้าวไกล