:::

ไต้หวัน – ฟิลิปปินส์ ร่วมสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญอง ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่

คณะกรรมการการเกษตร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ลงนาม“ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญองระหว่างไต้หวัน-ฟิลิปปินส์”เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฟาร์มดังกล่าวที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ (ภาพจากคณะกรรมการการเกษตร)

คณะกรรมการการเกษตร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ลงนาม“ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญองระหว่างไต้หวัน-ฟิลิปปินส์”เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฟาร์มดังกล่าวที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ (ภาพจากคณะกรรมการการเกษตร)

สำนักข่าว CNA วันที่ 15 มี.. 62

คณะกรรมการการเกษตร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญองระหว่างไต้หวัน-ฟิลิปปินส์โดยผู้แทนของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ 15 มี..ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมพิธีเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างฟาร์มดังกล่าวที่เมืองบาเกียว (Baguio) ประเทศฟิลิปปินส์


 

คณะกรรมการการเกษตรระบุว่า ไต้หวันและฟิลิปปินส์จะอาศัยโครงการฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญอง นำเข้าเทคนิคการเพาะเห็ดแชมปิญอง อุปกรณ์และเชื้อเห็ดจากไต้หวัน อีกทั้งขยายผลและขอบเขตการสาธิตให้กว้างขวางออกไป เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเห็ดของฟิลิปปินส์ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ดพันธุ์ดังกล่าว สู่ฟิลิปปินส์ อันเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย


 

ฟิลิปปินส์มีความต้องการเห็ดแชมปิญองในปริมาณที่สูง จึงอาศัยการนำเข้าอยู่เรื่อยมา อีกทั้งราคาเห็ดภายในประเทศค่อนข้างสูง เพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเห็ดแชมปิญองของฟิลิปปินส์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ภายหลังจากที่ สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำฟิลิปปินส์ และสำนักงานตัวแทนฟิลิปปินส์ประจำไต้หวัน หารือในความร่วมมือดังกล่าว มาเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี ในวันนี้(15 มี..) ดร.สวีเพ่ยหย่ง ผู้แทนไต้หวันประจำฟิลิปปินส์และ Angelito Tan Banayo ผู้แทนฟิลิปปินส์ประจำไต้หวันได้ร่วมลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญองระหว่างไต้หวัน-ฟิลิปปินส์


 

นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้ก่อสร้างฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญอง ที่เมืองบาเกียว 1 แห่ง ซึ่งฟาร์มแห่งนี้ออกแบบโดยไต้หวันและดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทก่อสร้างไต้หวันในฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลักดันและสาธิตเทคนิคการเพาะเห็ดแชมปิญองของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ในอนาคต


 

คณะกรรมการการเกษตร แถลงว่า เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของหน่วยงานด้านการเกษตร ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เห็นพ้องกันว่า ฟาร์มดังกล่าว สามารถช่วยยกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของการเพาะพันธุ์เห็ดแชมปิญองในฟิลิปปินส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถพึ่งพาตนเองในด้านการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของคนในประเทศ อีกทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจของวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ดพันธุ์ดังกล่าวสู่ฟิลิปปินส์ อันเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย


 

คณะกรรมการการเกษตร กล่าวว่า ฟาร์มสาธิตการเพาะเห็ดแชมปิญองไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เป็น ฟาร์มสาธิตการเกษตรแห่งที่ 2 ที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยงานด้านการเกษตรไต้หวันกับประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ภายหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการสร้าง ฟาร์มสาธิตการเกษตรครบวงจรการาวัง ไต้หวัน อินโดนีเซีย” (Modern Agriculture Demo Farm in Karawang : MADFK)

 

สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรของไต้หวันมีความใกล้เคียงกับประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่หลายๆประเทศ อีกทั้งเทคนิคทางการเกษตร เครื่องจักรกล วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรของไต้หวัน ถือว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้ ในอนาคตจะเร่งกระชับความร่วมมือทางการเกษตรระดับทวิภาคีในเชิงลึก ผลักดันโครงการพัฒนาทางการเกษตรในระดับภูมิภาค ส่งเสริมให้ไต้หวันและประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ มีการพัฒนาทางเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป