:::

อาศัยข้อได้เปรียบด้านการอุดมศึกษาของไต้หวันช่วยยกระดับศักยภาพของบุคลากรไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ไต้หวันมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรการอุดมศึกษาที่เพียบพร้อมและโอกาสการสมัครเรียนที่หลากหลาย ทำให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านนวัตกรรม ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งไต้หวันยินดีร่วมเป็นแรงสนับสนุนในการยกระดับและเสริมสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 19 มี.ค. 62

ไต้หวันมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรการอุดมศึกษาที่เพียบพร้อมและโอกาสการสมัครเรียนที่หลากหลาย ทำให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านนวัตกรรม ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งไต้หวันยินดีร่วมเป็นแรงสนับสนุนในการยกระดับและเสริมสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไป สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 19 มี.ค. 62

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 19 มี.. 62

 

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันอ​​​อกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่การเติบโตของตลาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันไทยกำลังผลักดันนโยบาย Thailand 4.0เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ ในขณะที่ไต้หวันประสบความสำเร็จในการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการวิจัย ซึ่งสามารถนำประสบการณ์นี้ไปช่วยไทยในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวัน มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับชั้น ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเปิดกว้างสำหรับการพัฒนาด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติได้อย่างเสรี

 

จากผลการสำรวจที่จัดทำโดยสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยพบว่า ไต้หวันมีมหาวิทยาลัย 30 แห่ง 702 คณะ/สาขาวิชา ยินดีช่วยบ่มเพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีระดับสูง ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ทรัพยากรการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพของไต้หวัน สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ไทย ในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากการที่รัฐบาลไต้หวันได้เร่งผลักดัน “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นและขยายวงกว้างมากขึ้น รัฐบาลไต้หวันจึงได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไทย 25 ทุน และยังมีทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆในไต้หวันอีกประมาณ 1,200 ทุน

 

สำหรับทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครในช่วงนี้ คือ “โครงการทุนการศึกษาไต้หวัน” (Taiwan Scholarship Program) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงก่อนสิ้นเดือนมี..นี้ ทุนการศึกษาไต้หวันประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา(สูงสุด 40,000 เหรียญไต้หวัน)และค่าครองชีพ (นักศึกษาปริญญาตรี 15,000 เหรียญไต้หวัน/เดือน นักศึกษาปริญญาโท / ปริญญาเอก 20,000 เหรียญไต้หวัน/เดือน) สอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการแอดไลน์ของสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย ( @TTedu ) บริการให้คำปรึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

การไปศึกษาต่อในระยะยาวหรือระยะสั้น หรือการไปสัมผัสกับวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ไต้หวัน ได้กลายเป็นกระแสความนิยมในหมู่นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน (ติดตามชมประสบการณ์มากมายของนักศึกษาที่เคยเดินทางมาสัมผัสกับวัฒนธรรมไต้หวันด้วยตนเอง ได้ที่ “Studying in Taiwan” หรือที่เว็ปไซต์ : https://www.studyintaiwan.org)

 

ไต้หวันมีความได้เปรียบด้านทรัพยากรการอุดมศึกษาที่เพียบพร้อมและโอกาสการสมัครเรียนที่หลากหลาย ทำให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์รวมทางการศึกษาที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบ่มเพาะบุคลากรด้านนวัตกรรม ตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งไต้หวันยินดีร่วมเป็นแรงสนับสนุนในการยกระดับและเสริมสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไป