:::

Brent Christensen และ รมว.อู๋เจาเซี่ย ร่วมประกาศ ก่อตั้งกลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ (ซ้าย) และ William Brent Christensen (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT-Taipei Office) ร่วมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ประกาศ ความร่วมมือในการก่อตั้งกลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก สำนักข่าวCNA วันที่ 19 มี.ค. 62

นายอู๋เจาเซี่ย รมว.ต่างประเทศ (ซ้าย) และ William Brent Christensen (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT-Taipei Office) ร่วมแถลงข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ประกาศ ความร่วมมือในการก่อตั้งกลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก สำนักข่าวCNA วันที่ 19 มี.ค. 62

สำนักข่าวCNA วันที่ 19 มี.. 62

 

นายอู๋เจาเซีย รมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและ Brent Christensen ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป (AIT-Taipei Office) ร่วมแถลงข่าวเพื่อประกาศว่าไต้หวัน – สหรัฐฯ ร่วมกันก่อตั้งกลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก (Indo-Pacific Democratic Governance Consultation) เมื่อวันที่ 19 มี..ที่ผ่านมา โดยกลไกใหม่นี้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้ไต้หวัน – สหรัฐฯ เปิดการประชุมเสวนาร่วมกันเป็นประจำ เพื่อผลักดันความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ซึ่งการประชุมครั้งแรกกำหนดจะจัดขึ้นที่กรุงไทเป ในเดือนก..นี้


 

นี่เป็นครั้งแรกที่ ผู้อำนวยการสถาบันอเมริกาในไต้หวัน สำนักงานไทเป เดินทางมาเยือนกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแถลงข่าวร่วมกับรมว.อู๋ฯ โดยรมว.อู๋ฯ ได้กล่าวขณะปราศรัยว่า การร่วมก่อตั้งกลไกใหม่ในครั้งนี้ ไต้หวัน – สหรัฐฯจะร่วมมือกันในด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย เสรีภาพและการปกครอง อย่างแน่นแฟ้นและโดยตรง


 

ด้าน Brent Christensen กล่าวขณะปราศรัยว่า ในวันนี้ได้ร่วมกับรมว.ต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกาศความร่วมมือก่อตั้ง “กลไกที่ปรึกษาด้านการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก” ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากไต้หวันและสหรัฐฯ โดยจะอาศัยกลไกนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ เป็นประจำ เพื่อกระชับความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประเทศที่กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการปกครอง ให้รับมือกับสถานการ์ณที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

Brent Christensen กล่าวว่า การประชุมครั้งแรกจะจัดขึ้นที่กรุงไทเป ในเดือนก..นี้ โดยเจ้าหน้าที่รระดับสูงของหน่วยงานด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน จากกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ จะนำคณะเดินทางมาร่วมการประชุม พร้อมกันนี้ยังย้ำว่า ในด้านการผลักดันการเปิดเสรีในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก “เราเชื่อว่าไต้หวันเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุดของเรา”


 

ในขณะเดียวกัน Brent Christensen ยังระบุอีกว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 40 ปีแห่งกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวัน กฎหมายฉบับนี้เป็นกรอบโครงสร้างที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ พัฒนาเป็นหุ้นส่วนที่มีความร่วมมือกันอย่างแนบแน่น มาเป็นเวลายาวนาน เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี AIT วางแผนจัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกันในแต่ละหัวข้อตลอดทั้งปีนี้ โดยหัวข้อกิจกรรมในเดือนมี..คือ ค่านิยมร่วม (shared value)


 

Brent Christensen ชี้ว่า “การปกครองที่ดี” เป็น 1 ใน 3 ประเด็นหลักของยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิกของรัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โดยสหรัฐฯ เห็นพ้องกับไต้หวันว่า การยกระดับความโปร่งใสและการปกครองในภูมิภาค จะมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายด้านเสรีภาพ การเปิดกว้างและความรุ่งเรืองในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก