:::

คณะการแสดงไทย – ไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นสิ่งแวดล้อมสะท้อนปัญหาเชียงใหม่เผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศรุนแรง

คณะการแสดงไทย – ไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นสิ่งแวดล้อมสะท้อนปัญหาเชียงใหม่เผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศรุนแรง (ภาพจากUDN)

คณะการแสดงไทย – ไต้หวัน ร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นสิ่งแวดล้อมสะท้อนปัญหาเชียงใหม่เผชิญหน้ากับมลพิษทางอากาศรุนแรง (ภาพจากUDN)

สำนักข่าว CNA วันที่ 10 เม.ย. 62
 

เพื่อเรียกร้องให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจกับปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต คณะละคร Assignment Theatre ของไต้หวัน และกลุ่มละครมะขามป้อม (Makhampom Theatre) ที่เป็นกลุ่มนักแสดงในพื้นที่ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันหยิบเอาประเด็นปัญหานี้ มาใช้เป็นหัวข้อหลักในการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการหาจุดสมดุลของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

 

คณะละคร Assignment Theatre ได้ตอบรับคำเชิญของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย และได้เดินทางเยือนเชียงใหม่ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -11 เม.ย.เพื่อร่วมมือกับกลุ่มละครมะขามป้อม ซึ่งเป็นกลุ่มนักแสดงในพื้นที่ชุมชน และกลุ่มชนพื้นเมืองในท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้โครงการ “หลี่ซันเซียงอวี่” เพื่อทำการสัมภาษณ์ ,บันทึกภาพสารคดี , ทำการเวิร์กชอป และเปิดการแสดงละครในชุมชน

 

โดยในช่วงนี้ เกษตรกรชาวไทยและพม่าจำนวนมาก เริ่มดำเนินการเผาเรือกสวนไร่นา เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในรอบต่อไป ทำให้เชียงใหม่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศอย่างรุนแรง ซึ่งสถานที่สำหรับการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของนักแสดงทั้งสองกลุ่ม ก็จัดขึ้นที่บริเวณตีนเขาของภูเขาที่กำลังประสบปัญหาไฟป่าดังกล่าวด้วย

 

เมื่อค่ำวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างกิจกรรมแนะนำตัวของเหล่าศิลปิน เฉินอี๋ถงและหวังเหว่ยเหลียน นักแสดงของกลุ่มคณะการแสดงไต้หวัน ได้หยิบเอาเพลงภาษาชนพื้นเมืองไต้หวัน ที่มีชื่อว่า “ทิ-ออ-ออ” (ท้องฟ้ามืดครึ้ม) มาใช้ในการแสดงสดเกี่ยวกับการทำพิธีขอฝน โดยแสดงตัวเป็นคนทรงที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเหล่าทวยเทพ ถ่ายทอดสิ่งที่ผืนแผ่นดินต้องการจะสื่อสารต่อมนุษย์ และถ่ายทอดความต้องการของมนุษย์ในการขอฝนให้สวรรค์ได้รับทราบ

 

ก่อนที่ในวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา จะมีการจัดเวิร์กชอปที่ดำเนินการโดย Oye นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดย Oye เห็นว่า สาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศที่กระทบต่อคุณภาพภูมิอากาศโดยรวมอย่างรุนแรงเช่นนี้ คงไม่เพียงแต่มาจากการเกิดไฟป่าเท่านั้น ความแปรปรวนของภูมิอากาศทั่วโลก การปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงองค์กรนิติบุคคล ที่แสวงหาเพียงผลกำไร โดยไม่คำนึงถึงการฟื้นฟูสภาพป่า เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุด้วยกันทั้งสิ้น

 

ก่อนหน้านี้ คณะ Assignment Theatre เคยถ่ายทอดปัญหามลพิษทางอากาศของหมู่บ้านไถซี ผ่านการแสดงชุด “ฝ่านเซียงเตอจิ้นจี๋” (การบุกกลับบ้านเกิด) มาแล้ว และระยะเวลา 1 อาทิตย์ในการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มละครมะขามป้อมในครั้งนี้ ก่อนจะเปิดการแสดงอย่างเป็นทางการในปี 2021 เพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเด็นนี้

 

คำว่า “หลี่ซัน” มาจาก Satoyama ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่มีนัยยะอันลึกซึ้งว่า ผู้คนในเมืองหลวงระลึกถึงธรรมชาติที่ได้ถูกทำลายไป และต้องการหันกลับมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง “หลี่ซัน” ไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังมีการดำเนินการเพื่อปกป้องโลกอย่างเป็นรูปธรรมด้วย


 

“หลี่ซันเซียงอวี่” เป็นโครงการที่คณะนักแสดง Assignment Theatre ได้ริเริ่มดำเนินการ ภายใต้หลักแนวคิด “หลี่ซัน” เนื้อหาโครงการประกอบไปด้วย การถ่ายทำและฉายภาพยนตร์สารคดีที่กินระยะเวลานานร่วม 5 ปี  การร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มประเทศทางใต้ โดยในปีนี้คณะ Assignment Theatre ได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว และร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคณะนักแสดงในท้องถิ่นของไทย