:::

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว ผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในชายแดนไทย - เมียนมา

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว ผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในชายแดนไทย - เมียนมา

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ร่วมมือกับคลีนิกแม่ตาว ผลักดันโครงการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ในชายแดนไทย - เมียนมา

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 19 เม.. 62

 

เมื่อเช้าวันที่ 19 เม.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย คลินิกแม่ตาว (Mae Tao Clinicและมูลนิธิสุวรรณนิมิต ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน(ไต้หวันจะให้เงินอุดหนุนแก่คลินิกแม่ตาว 80,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เพื่อผลักดันโครงการฝึกอบรมในชุมชนและการรักษาพยาบาล

 

 

Dr. Cynthia Maung ผู้ก่อตั้งคลินิกแม่ตาว และเป็นแพทย์หญิงชาวกะเหรี่ยงคนแรกในเมียนมา ที่เคยได้รับมอบรางวัล “Asia Democracy and Human Rights Award” และรางวัลเกียรติยศนานาชาติหลายรายการ จากรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Dr. Cynthia Maung ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐจีน(ไต้หวันด้วยใจจริง สำหรับการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พร้อมกล่าวว่า จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลของคลินิกให้ครอบคลุมมากขึ้น จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถให้บริการตรวจสุขภาพสตรีมีครรภ์ก่อนการคลอดบุตรปีละประมาณ 5,000 ราย และทำคลอดทารกปีละ2,500 ราย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทารกแรกเกิดในพื้นที่ตลอดจนประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่น ในการยกระดับมาตรฐานการประกันสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชายแดนและแรงงานต่างชาติ โดยเงินอุดหนุนที่ได้รับในปีนี้ จะนำใช้ในการก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมในชุมชน” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริการแรงงานต่างชาติในพื้นที่ชายแดน ซึ่งคาดว่าศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีนี้


 

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยแถลงว่า ไต้หวันให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์นานาชาติอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด ในทุกปีจะมีองค์กรการกุศลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของไต้หวันมากมาย เดินทางไปเยือนภาคเหนือของไทยและพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลระยะสั้น สำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย ยินดีเป็นสื่อกลางในการรวมพลังกับภาคเอกชน เพื่อร่วมผลักดันความช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่นานาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรมและจิตกุศลอันเป็นคุณค่าของไต้หวัน


 

นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวันและคลินิกแม่ตาวมีโครงการความร่วมมือทางการแพทย์ร่วมกันหลายครั้ง โดยไต้หวันให้เงินอุดหนุนรวมยอดสะสมประมาณ 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ คลินิกแม่ตาวระบุว่า จะกระชับความร่วมมือกับสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทยมากขึ้น และต้องการสื่อให้คนทั่วโลกเห็นถึงการมีจิตเมตตาของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)