:::

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางเยือนไต้หวันเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มประเทศมุ่งใต้ใหม่

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ได้ร่วมหารือแบบทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ  ร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ไต้หวันและประเทศอาเซียนกำลังให้ความสนใจ และผลักดันความร่วมมือในอนาคต (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม) สำนักข่าว CNA วันที่ 26 เม.ย. 62

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ไต้หวัน เมื่อวันที่ 26 เม.ย. ได้ร่วมหารือแบบทวิภาคีกับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ไต้หวันและประเทศอาเซียนกำลังให้ความสนใจ และผลักดันความร่วมมือในอนาคต (ภาพจากกระทรวงวัฒนธรรม) สำนักข่าว CNA วันที่ 26 เม.ย. 62

สำนักข่าว CNA วันที่ 26 เม.. 62

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาเซียน รุ่นที่ ของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (MOC 3rd Southeast Asia Advisory Committee 2019 in Taiwan) เดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งที่ ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ นอกจากจะให้คำแนะนำต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องของกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ยังมีกำหนดการเยี่ยมชมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 24 – 27 เม.เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระดับทวิภาคีกับประเทศอาเซียนในเชิงลึก


 

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายอาเซียนขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2015 มาจนถึงปัจจุบัน การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบาย “มุ่งใต้ใหม่” ของกระทรวงฯ และเพื่อคงไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำของคณะกรรมการ ทางกระทรวงฯ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในแต่ละชุด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละปี นับตั้งแต่รุ่นที่ เป็นต้นไป


 

คณะกรรมการที่ปรึกษา รุ่นที่ ประกอบไปด้วยผู้กำกับภาพยนตร์แนวหน้าระดับโลก ภัณฑารักษ์ ผู้อำนวยการหอศิลป์จากประเทศต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว เมียนมา ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย และนี่เป็นครั้งที่ ที่คณะกรรมการฯ รุ่นที่ เดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในไต้หวัน


 

นายเซียวจงหวง รมช.กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ไต้หวันตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก คงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย และเป็นสังคมที่มีเสรีภาพ เปี่ยมไปด้วยพลังประชาคมอันแข็งแกร่ง และมีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ จึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไต้หวันจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอุทิศตนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันวัฒนธรรมอาเซียนต่อไป


 

ในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมมุ่งใต้ใหม่หลายรายการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “วัฒนธรรมหลากหลายคาไลโดสโคป” รวมไปถึงการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อพูดคุยในประเด็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ศิลปะ การแลกเปลี่ยนด้านดนตรีออสโตรเอเชียติก และการแสดงหุ่นกระบอกของไต้หวัน รวมถึงการแสดงหนังตะลุงของประเทศอาเซียน


 

และการสัมมนาภาพยนตร์อิสระแห่งอาเซียน (SEA Indie-Film Forum) ในหัวข้อ “ภาพยนตร์ เรื่อง การเดินทาง ครั้ง” เป็นหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้จัดฉายภาพยนตร์สั้นของประเทศลาว เมียนมา กัมพูชาและไทย โดยได้เชิญผู้กำกับภาพยนตร์และนักวิจารณ์ภาพยนตร์มาร่วมพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์จบลงด้วย


 

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดการพาคณะกรรมการฯ รุ่นนี้ เข้าเยี่ยมชมงาน Creative Expo Taiwan, Taiwan Comic Baseและร่วมเสวนากับฝ่ายจัดเตรียมของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และองค์กรนานาชาติ Living Arts International (LAI) ที่มาตั้งสำนักงานอยู่ใน C-Lab ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของกองบัญชาการกองทัพอากาศในกรุงไทเป ตั้งแต่ปี 2018 ที่ผ่านมา


 

กระทรวงวัฒนธรรมคาดหวังที่จะถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ให้ชาวไต้หวันได้เรียนรู้และซึมซับ ผ่านกิจกรรมดังกล่าวเหล่านี้ ตลอดจนขยายการแลกเปลี่ยนระดับทวิภาคี และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันสืบไป