:::

ปักหมุดป้องกันโรคระบาดในประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันช่วยเหลือเวียดนามป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ จัดค่ายฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของวัณโรคในกลุ่มประเทศ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันวัณโรคของไต้หวัน ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเวียดนาม 14 คน และร่วมกันศึกษาวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติซึ่งกันและกัน (ภาพจากกรมควบคุมโรค) สำนักข่าว CNA วันที่ 13 พ.ค. 62

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ จัดค่ายฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อร่วมป้องกันการระบาดของวัณโรคในกลุ่มประเทศ ตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ โดยแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันวัณโรคของไต้หวัน ให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของเวียดนาม 14 คน และร่วมกันศึกษาวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค ตลอดจนแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติซึ่งกันและกัน (ภาพจากกรมควบคุมโรค) สำนักข่าว CNA วันที่ 13 พ.ค. 62

สำนักข่าว CNA วันที่ 13 .. 62

 

องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ทั่วโลกจะมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยในประเทศอาเซียนและมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคมากที่สุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวันจึงได้จัดค่ายฝึกอบรมนานาชาติ เพื่อช่วยเหลือเวียดนาม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค


 

ตามการคาดการณ์ขององค์การอนามัยโลก ปี 2017 ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซียนซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ซึ่งเวียดนามได้รับการจัดอันดับว่า เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานมากที่สุด


 

เมื่อวันที่ 13 .นายจวงเหรินเสียง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า การแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและภาคประชาชนระหว่างกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นับวันยิ่งแนบแน่นมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคข้ามประเทศ ซึ่งขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน โดยเมื่อปี 2018 กรมควบคุมโรคได้เคยจัดค่ายฝึกอบรมนานาชาติเพื่อป้องกันวัณโรคในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ในปีนี้จึงได้จัดขึ้นอีกครั้งเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์เชิงปฏิบัติกับเวียดนามจากสถิติพบว่า ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในไต้หวัน ลดน้อยลงในทุกปี โดยในปี 2018 คาดว่าจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ลดเหลือ 9,180 ราย อัตราอุบัติการณ์ลดเหลือ 39 รายต่อประชากรแสนคน จากเมื่อปี 2005 ซึ่งอยู่ที่73 รายต่อประชากรแสนคน


 

นายจวงเหรินเสียงกล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันวัณโรคของไต้หวัน ควรค่าแก่การแบ่งปันสู่ประชาคมโลก ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวประกอบด้วย โครงการรักษาวัณโรคภายใต้การสังเกตโดยตรง (Directly Observed Treatment , DOTS) ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว การรักษาวัณโรคระยะแฝงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานและกลยุทธ์การป้องกันการระบาดด้วยวิธีอื่นๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้ผลักดันโครงการตรวจหาเชื้อวัณโรคในพื้นที่แถบภูเขาและโครงการประเมินการรักษาวัณโรคระยะแฝง ในกลุ่มคนที่ไวต่อการรับเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน


 

ค่ายฝึกอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 24 .โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันวัณโรคของเมือง Ha Long และเมือง Cam Pha ที่ผ่านการคัดเลือกจากกองสาธารณสุข จังหวัดก่วงหนิงของเวียดนามรวม 14 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข การรักษาทางคลินิกและการตรวจวินิจฉัย


 

สมาชิกทั้งหมดจะเข้าร่วมการสัมมนาว่าด้วยการป้องกันวัณโรค และเยี่ยมชม “ระบบดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน” ของโรงพยาบาลว่านฟาง กรุงไทเป และกองสาธารณสุข นครนิวไทเป รวมถึง จะแบ่งกลุ่มเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติกับศูนย์ควบคุมในเขตพื้นที่ กรมควบคุมโรค ศูนย์ตรวจวินิจฉัยและวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค โรงพยาบาลว่านฟาง และโรงพยาบาลทรวงอก กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน


 

นายจวงเหรินเสียงกล่าวว่า ผู้เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมจะสามารถเรียนรู้ถึง การบูรณาการทรัพยากรจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในไต้หวัน วงการแพทย์และหน่วยงานภาคเอกชนของไต้หวัน เพื่อดำเนินการตามระบบที่เอื้อต่อการรักษาวัณโรคและผลักดันการป้องกันวัณโรคอย่างทั่วถึง