:::

ไต้หวัน – โซโลมอนร่วมลงนาม MOU ด้านความร่วมมือด้านการก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือโซโลมอนสร้างสนามกีฬา

สำนักข่าว CNA วันที่ 11 ก.ค. 62
 

หมู่เกาะโซโลมอน หนึ่งในประเทศพันธมิตรในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก มีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัด “กีฬาแปซิฟิกเกมส์ ปี 2023” ซึ่งเมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แถลงว่า เจ้าหน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำโซโลมอนได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้าง ระหว่างบริษัท Fu Tsu Construction ของไต้หวันกับรัฐบาลโซโลมอน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยบริษัท Fu Tsu Construction จะทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามกีฬาหลักของกีฬาแปซิฟิกเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในปี 2023 นี้

 

ในช่วงระหว่างที่รัฐบาลของโซโลมอนกำลังทบทวนการคงความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอยู่นี้  ถือว่าการที่รัฐบาลโซโลมอนและผู้ประกอบการไต้หวัน ได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้างในครั้งนี้ สามารถถือเป็นข่าวดีต่อการคงความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – โซโลมอนต่อไป

 

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลโซโลมอนได้แถลงว่า หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากไต้หวันในการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาสำหรับแปซิฟิกเกมส์ 2023 ซึ่งเมื่อเดือนมี.ค. ที่ผ่านมา กต.ไต้หวันได้แถลงว่า ไต้หวัน – โซโลมอนได้ร่วมลงนาม MOU ระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตามข้อตกลง ไต้หวันจะให้บริการสินเชื่อทางธุรกิจแก่โซโลมอน เพื่อช่วยสร้างสนามกีฬาหลักของกีฬาแปซิฟิกเกมส์ ที่จะจัดขึ้น ณ โซโลมอน ในปี 2023

 

โดยเมื่อวันที่ 11 ก.ค. กต.ไต้หวันยืนยันแล้วว่า บริษัท Fu Tsu Construction และรัฐบาลโซโลมอนได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการก่อสร้างสนามกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนั่นก็หมายความว่ารัฐบาลโซโลมอนได้ระบุให้บริษัท Fu Tsu Construction ของไต้หวัน เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามกีฬาหลักของกีฬาแปซิฟิกเกมส์อย่างเป็นทางการ

 

กต.ไต้หวันชี้ว่า ภายใต้บริบทของความสัมพันธ์อันดี และการแบ่งปันด้านเทคนิคและประสบการณ์ระหว่างกัน กต.ไต้หวันจึงได้จัดส่งคณะที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธาจากในประเทศ ให้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ยังประเทศโซโลมอน เพื่อวางแผนโครงการก่อสร้างสนามกีฬาหลัก โดยสุดท้ายแล้วรัฐบาลโซโลมอนก็ได้เลือกให้บริษัท Fu Tsu Construction เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนาม MOU ไปเมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไต้หวันประจำโซโลมอนเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย

 

ทั้งนี้ กต.ไต้หวันยังหวังว่า การเปิดตัวของสนามกีฬาแห่งนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงในด้านคุณภาพในการก่อสร้างของผู้ประกอบการไต้หวัน ให้โด่งดังในระดับนานาชาติ และยังถือเป็นประจักษ์พยานถึงผลสำเร็จของการทูตเชิงปฏิบัติการ ในการเกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกันอีกด้วย