:::

กรมการพาณิชย์ไต้หวัน นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มบุกตลาดไทยเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ

กรมการพาณิชย์ไต้หวัน นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มบุกตลาดไทยเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ

กรมการพาณิชย์ไต้หวัน นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มบุกตลาดไทยเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ

กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) วันที่ 19 .. 62 


เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวัน ในการขยายฐานการตลาดในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นางหลีเหม่ย อธิบดีกรมการพาณิชย์ (DOC) กระทรวงเศรษฐการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำคณะผู้ประกอบการฯ เดินทางไปสานสัมพันธ์ทางธุรกิจและลงพื้นที่เพื่อสำรวจตลาดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 .. - 13 .. ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการไต้หวันที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ ประกอบด้วย ชุนสุ่ยถัง (Chun Shui Tang) แบรนด์ร้านเครื่องดื่มชื่อดัง และธุรกิจร้านอาหาร ทั้งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารไต้หวันแบบดั้งเดิม รวม 15 ราย ได้เข้าพบปะเจรจากับสมาคมนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย (Federation of Oversea Chinese Traders Alumni of Thailand, FOCTAT) ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน ห้างสรรพค้า ตลอดจนจับคู่ทางธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อขยายโอกาสทางการค้าสู่ตลาดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในไทยต่อไป


โดยในวันแรก ผู้ประกอบการไต้หวันได้เดินทางไปเข้าพบปะแลกเปลี่ยนกับบรรดานักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศไทย โดยเริ่มจากการเข้าเยี่ยมพบสมาคมนักธุรกิจไต้หวันในประเทศไทย (Thai - Taiwan Business Association) ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ถงเจิ้นหยวน ผู้แทนไต้หวันประจำสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ที่เดินทางมาเข้าร่วมเป็นประธานและให้คำชี้แนะเกี่ยวกับ “ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนระหว่างไทย-ไต้หวัน” (TaiwanFDI) รวมถึงศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่นักลงทุนไต้หวัน การจับคู่ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนไต้หวัน ที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศไทย


นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "Thailand International Franchise BIZ Matchmaking ปี 2019" โดยเชิญนักธุรกิจไทยกว่า 30 บริษัท ที่มีความสนใจในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวัน เข้าร่วมจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการไต้หวัน พร้อมทั้งมีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent, LOI) เพื่อสร้างความร่วมมือได้ 7 ฉบับ อันเป็นผลจากกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยจำนวนมากที่ได้แสดงเจตจำนง ที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการไต้หวัน พร้อมหวังว่าจะมีความร่วมมือทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นต่อไป


จากกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและสำรวจตลาดในครั้งนี้ ได้ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวันกับนักธุรกิจไทย หากผู้ประกอบการประสบปัญหาทางกฎหมายและภาษี เมื่อมีความร่วมมือเกิดขึ้นจริงในอนาคต กรมการพาณิชย์ไต้หวันก็มีบริการให้คำปรึกษาในส่วนที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศเป้าหมายตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ อันถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการขยายฐานการตลาดเข้าสู่ประเทศมุ่งใต้ใหม่ต่อไป


ประเทศไทยมีจำนวนประชากรกว่า 69 ล้านคน เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในอาเซียน ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่ถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นประเทศเป้าหมายหลักที่สำคัญในการบุกตลาดอาเซียน ในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตลาดร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมของไทย มีมูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท ในส่วนของอาหารไต้หวัน เช่น ชานมไข่มุก เสี่ยวหลงเปา และขนมปังแบบไต้หวัน ต่างก็เป็นเมนูที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก ดังนั้นจึงหวังว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวัน จะสามารถขยายตลาดไปยังประเทศไทยได้ คนไทยนิยมลิ้มลองอาหารแปลกใหม่ ทำให้เมื่อรายได้เฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น ก็ยิ่งทำให้ผู้คนหันมาสนใจต่อการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวันที่มีความหลากหลาย เปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม และให้ความสำคัญต่อสุขภาพ จึงสอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคของคนไทย กรมการพาณิชย์จึงหวังว่า ผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไต้หวัน จะสามารถอาศัยจังหวะที่ตลาดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างโอกาสเพื่อรุกขยายฐานการตลาดเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป