:::

ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ช่วยให้ไต้หวันเป็นที่รู้จักในสากลมากขึ้นด้วยการทูตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันวันที่ 30 .. 62

 

เพื่อขานรับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันร่วมกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency, EPA) สหรัฐฯ จัด “การประชุมสัมมนาว่าด้วยการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ในกลุ่มประเทศนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ปี 2019” (South & Southeast Asia-Air Improvements in the Region, SSEA-AIR) ระหว่างวันที่ 29 .. - 2 .ณ โรงแรมโนโวเทล ไทเป เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต (Novotel Taipei Taoyuan International Airport) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญของไทยและเกาหลีใต้ รวมถึง องค์กรระหว่างประเทศ อันได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) และ Asian Environmental Compliance and Enforcement Network (AECEN) รวมกว่า 30 คน เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การควบคุมมลพิษทางอากาศที่ไต้หวัน


 

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่ EPA ของสหรัฐฯ เข้าใจถึงความเหลื่อมล้ำทางศักยภาพการจัดการมลพิษทางอากาศของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงได้จัดทำแผนการจัดการคุณภาพอากาศ(air quality management, AQM) อันเป็นภารกิจหนึ่งในโครงการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมสากล(International Environmental Partnership, IEP) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไต้หวัน สหรัฐฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอากาศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ (South & Southeast Asia-Air Improvements in the Region, SSEA-AIR)


 

จากการสำรวจ พบว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตระหนักถึงภารกิจการควบคุมมลพิษทางอากาศ ต้องการกฎระเบียบ มาตรฐานคุณภาพอากาศ รวมถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีเข้าช่วย ประกอบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากทุกประเทศ มีความเห็นตรงกันว่า ขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยประเทศที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต้นหรือระยะกลาง เน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือด้านการบ่มเพาะเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี


 

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันแถลงว่า ไต้หวันมุ่งมั่นในการดำเนินภารกิจควบคุมมลพิษทางอากาศ เพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพอากาศ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งแต่ละเมืองมีระบบควบคุมที่ความเหมาะสมกับเอกลักษณ์ในท้องถิ่น ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันและควบคุม ในแบบฉบับของไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาคมโลก และเพื่อเป็นหลักการอ้างอิงในการกำหนดนโยบายของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียต่อไป


 

ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะทำการแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศของแต่ละประเทศในเชิงลึกแล้ว ยังได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน การเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการ จัดแสดงวิธีการตรวจสอบแหล่งที่มาของมลพิษเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นในประเทศ และลงพื้นที่ตรวจสอบนอกตารางเวลา เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าใจถึงความเพียรพยายามและเทคโนโลยีทุกประเภทที่ไต้หวันนำมาใช้ ในการควบคุมมลพิษทางอากาศ


 

ทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไต้หวันคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่นำไปสู่ความร่วมมือ เพื่อเป็นรากฐานในการผลักดันให้เกิดเวทีความร่วมมือด้านการจัดการคุณภาพอากาศ (SE Asian Quality Management Platform) ในกลุ่มประเทศเป้าหมายนโยบายมุ่งใต้ใหม่ ในภายภาคหน้า อีกทั้งคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรูปแบบความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศในภูมิภาคเอเชีย ที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งมอบความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการกับมลพิษทางอากาศ เพื่อทำให้คุณภาพอากาศในภูมิภาคได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น