:::

นิทรรศการ “Behind the Craft” เปิดฉากขึ้นแล้วที่กรุงไทเป

นายไช่จินหลง (กลาง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเกษตร กรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวัน นางหลี่หวั่นหลิง (ซ้าย) เจ้าหน้าที่สมาคมมนุษยศาสตร์เป่าไหล นครเกาสง คุณชุติมา (ขวา) ผู้จัดการของบริษัท Local Alike ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวชุมชนของไทยและล่าม เดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงานสัมมนา (ภาพจากกรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวัน)

นายไช่จินหลง (กลาง) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเกษตร กรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวัน นางหลี่หวั่นหลิง (ซ้าย) เจ้าหน้าที่สมาคมมนุษยศาสตร์เป่าไหล นครเกาสง คุณชุติมา (ขวา) ผู้จัดการของบริษัท Local Alike ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวชุมชนของไทยและล่าม เดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในงานสัมมนา (ภาพจากกรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวัน)

วัฒนธรรมและกรมอนุรักษ์น้ำและดิน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวันวันที่ 13 .. 62

 

กรมอนุรักษ์น้ำและดิน คณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร และสถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติ(National Taiwan Craft Research And Development Institute, NTCRI) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันร่วมกันจัด นิทรรศการการแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรมระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่นปี 2019 (2019 Taiwan-Japan Crafts International Exchange Exhibition) ภายใต้หัวข้อ “Behind the Craft” ซึ่งเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 13 .ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน สาขาไทเป ภายในงาน นอกจากจะนำผลงานหัตถกรรมชั้นยอด ที่คัดเลือกจาก 40 ชุมชนทั่วไต้หวัน รวมถึงผลงานของช่างหัตถกรรมเยาวชน ผลงานหัตถกรรมของกิจการเพื่อสังคม และผลงานหัตถกรรมในชุมชนท้องถิ่นของญี่ปุ่น มาร่วมจัดแสดงแล้ว ยังมีผู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่นจากไทยและกัมพูชา เดินทางมาร่วมงานนิทรรศการฯ ที่ไต้หวัน เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนงานศิลปะหัตถกรรมในท้องถิ่น กับตัวแทนสมาคมส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นในไต้หวัน เพื่อให้นานาชาติได้ประจักษ์ถึงความงดงามของงานศิลปะหัตถกรรมไต้หวัน


 

กรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวันแถลงว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้นำงานศิลปะหัตถกรรมในชุมชนเกษตร ที่ปราณีตงดงามของไต้หวันและญี่ปุ่น มาจัดแสดงที่ไต้หวัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลงานที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตรและนวัตกรรมดั้งเดิมของไต้หวันและญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Behind the Craft” ทั้งนี้เพื่อเป็นสะท้อนให้เห็นว่า หัตถกรรมคือคุณค่าและแนวทางของการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด สถานะไหน เพียงแค่ทำด้วยใจ ก็มีโอกาสที่จะผันตัวเป็นช่างหัตถกรรม และช่วยสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่ชุมชนเกษตรได้


 

เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางแนวคิดและผลสัมฤทธิ์ ของงานศิลปะหัตถกรรมในชุมชนเกษตร ระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่นในเชิงลึก ช่วงบ่ายวันที่ 13 ..ได้มีการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนขึ้น โดยมีนายไช่จินหลง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเกษตร กรมอนุรักษ์น้ำและดินไต้หวัน เจ้าหน้าที่บริษัท Local Alike ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวชุมชนของไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมมนุษยศาสตร์เป่าไหล นครเกาสง เดินทางมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะร่วมกันผสมผสานเอกลักษณ์ของงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว เพื่อสัมผัสวิถีชุมชนเกษตร ซึ่งเป็นโมเดลแห่งความสำเร็จ


 

นิทรรศการการแลกเปลี่ยนด้านหัตถกรรมระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่นปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “Behind the Craft”กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด รอบ โดยแบ่งเป็นรอบไทเป กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 .. - 29 .ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน สาขาไทเป รอบหนานโถว กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8.. - 8 .ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถกรรมแห่งชาติไต้หวัน และรอบเกาสง ในช่วงระหว่างวันที่ 17.. - 17 .ที่ Pier 2 Arts Center