:::

ทูตเกษตรเยาวชนไต้หวันเยือนไทยเป็นครั้งแรก กระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย

ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอญ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับทูตเกษตรเยาวชนไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62

ดร. ถงเจิ้นหยวน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) ผอญ. สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับทูตเกษตรเยาวชนไต้หวัน เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 62

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย วันที่ 14 .. 62

 

คณะทูตเกษตรเยาวชน ปี 2019 ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการการเกษตร สภาบริหาร สาธารณรัฐจีน (ไต้หวันเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12.เพื่อทัศนศึกษาเป็นเวลา วัน โดย วันแรกมีกำหนดการเยี่ยมชมหน่วยงานในกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร อันจะเป็นการกระตุ้นโอกาสความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย


 

หลังจากที่คณะทูตเกษตรเยาวชนเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว ได้เข้าพบคารวะดรถงเจิ้นหยวน ผอญ.สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ดรถงฯ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมสมาชิกคณะทูตเกษตรเยาวชนว่า มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันออกไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง และเป็นการวางรากฐานการแลกเปลี่ยนด้านการเกษตรระหว่างไต้หวัน – ไทย โดยไต้หวันมีข้อได้เปรียบด้านเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ส่วนไทยมีข้อได้เปรียบด้านที่ดิน เกษตรกรและการตลาด หากนำข้อได้เปรียบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการร่วมสร้างอนาคตด้านการเกษตร จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนของทั้งสองประเทศสืบไป


 

ในช่วงเช้าวันที่ 13 .คณะทูตเกษตรเยาวชนได้เยี่ยมชมตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สมาชิกคณะต่างมีความประทับใจ ในการให้บริการทางซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ภายในตลาด รวมถึงการจัดแบ่งโซนค้าส่ง เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สามารถซื้อ ขายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนีั้ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน


 

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เพื่อร่วมสัมมนากับคณบดีและรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของคณะที่เกี่ยวข้อง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังแสดงความยินดี ที่คณะทูตเกษตรเยาวชนจากไต้หวันเดินทางมาเยือน เพื่อแลกเปลี่ยนทางอุตสาหกรรมและวิชาการในครั้งนี้


 

หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าเยี่ยมชม มเกษตรศาสตร์แล้ว คณะทูตเกษตรเยาวชน ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center) และได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์ฯ ซึ่งถือเป็นสถาบันวิจัยระดับนานาชาติ ในประเด็นการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก เทคโนโลยีการผลิตและการจำหน่าย และวิธีลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากเยี่ยมชมสถาบันต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว คณะทูตเกษตรเยาวชนยังมีกำหนดการเยี่ยมชมบริษัท เอ-เบสท์ (A-Best) และบริษัทกู่หลิน โฟโมซ่า เทคโนโลยี จำกัด เป็นต้น อีกด้วย


 

กำหนดการในกรุงเทพฯ ของคณะทูตเกษตรเยาวชน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สมาชิกคณะทุกคนต่างได้รับประโยชน์และแง่คิดมากมาย จากการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานการเกษตรต่างๆ โดยในวันที่ 15 .จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร และเยี่ยมชมธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของ จ.เชียงใหม่